Vše o životě a pro život!!


JÓGA - cesta k novému životu??

Do svých 25 let jsem se marně snažila nalézt pravý smysl života. Věřila jsem v jakousi boží existenci, ale nic víc. V té době jsem se seznámila s jógou. Sáhla jsem po ní nadšeně. Myslela jsem si, že se konečně dozvím o cestě k Bohu a o způsobu, jak se k němu přiblížit. Saskrtský název YOGA se skutečně překládá jako spojení s Bohem. Obětovala jsem víc než 15 let svému sebeočištění a sebezdokonalení. Toužila jsem vejít do souzvuku s Boží vesmírnou tvůrčí energií. Byla to tvrdá práce. Každodenní trénink hathajógy, očistných praktik, dechových cviků, koncentrací a meditací. Zasvětila jsem této cestě téměř všechen svůj čas. K tělesnému očištění patřilo i vegetariánství a studium makrobiotiky. Moje tělo bylo sice zdravé a pružné, dýchání správné, ale stále jsem ve svém životě postrádala klid. Vnitřně jsem se necítila spokojená. Dál jsem hledala vytoužený pokoj. I když jsem se stýkala s předními jogíny od nás i z Indie, nenašla jsem nic, o co bych se mohla opřít, kde spočinout. Byla to cesta vlastního sebezdokonalování, na které jsem však stále více pociťovala velkou samotu. Zjistila jsem, že se sice dokážu cvičením odreagovat, ale zase se vracím zpět do reality prázdna. Proto jsem vložila ještě větší úsilí do jiného jogínského cvičení. Odpovědí mi nebylo pouze mlčení z Boží strany, ale i útoky v mé rodině, které jsem si nedokázala vysvětlit. Nastalo období velkých nedorozumění, sporů, vzájemného nepochopení i vážných nemocí. bylo třeba se  něco reálného opřít, s někým se poradit, ale nikdo takový nebyl. Říkala jsem si: !Bože svatý, ty snad není možné. Proč mě vůbec neslyšíš po tolika letech cesty k tobě?" Když jsem takto meditovala a nevěděla si už rady, potkala jsem přítelkyni, která opustila jógu před několika lety. Překvapila mě svým sdělením: "Musíš toho všeho nechat! Musíš začít jiný život! Ježíš ti může pomoci!" Nejdříve jsem vůbec nic nechápala: tolik let snažení, to se někomu snadno řekne! Na své přítelkyni jsem si však všimla, že má něco, co já nemám. Radost, kterou přenášela i na mě. Nevěděla jsem, odkud pramení. Poprvé ve svém životě jsem se od ní dověděla o Ježíši Kristu a o jeho zástupné oběti na kříži. Chtěla jsem se o tom přesvědčit. Šla jsem s ní na křesťanské shromáždění. Dověděla jsem se, že Bůh nabízí každému člověkuzáchranu v Jeho Synu Ježíši Kristu, který zemřel za naše hříchy. Každý, kdo přijme Pána Ježíše jako svého osobního Spasitele (Zachránce), nalezne pokoj s Bohem a zároveň smysluplný život. Ježíš o sobě říká: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne." (Bible, Janovo ëvangelium 14.6). Pochopila jsem, že ostatní cesty a filozofie vedou k zahynutí a odvádějí člověka od Boha. Nemohou dát do srdce pokoja usmíření s Bohem i lidmi. V józe se člověk snaží sám najít cestu k Bohu. Usiluje o vysvobození duše od nekonečného koloběhu převtělování a o její spojení s jakýmsi kosmicko-božským vědomím. V Bibli nám samotný Bůh, náš Stvořitel, ukazuje JEDINOU cestu k němu. Není třeba žádného zvláštníhosnažení a pachtění se po vlastní dokonalosti.  Spasení je mimo zásluhy člověka, Bůh je nabízí v ježíši Kristu. Pouhou vírou v něho jsme vykoupeni. Na tuto nabídku musíme odpovědět ještě na tomto světě. Po 15 letech praktikování jógy a vedení kurzů jógy jsem stála před závažným rozhodnutím. Rozhodla jsem se pro Ježíše. On mě očistil a dal mi sílu k novému životu. Na základě své osobní víry v něho jsem skončila se svou minulostí. Jak je to jednoduché! Až mě to udivilo, že jsem to dříve nevěděla, a že je určitě mnoho lidí, kteří to ješčtě neslyšeli! Nyní vím, že Pán Ježíš chce dát možnost nového, hodnotnějšího života všem. Jen On dokáže tu úžasnou proměnu. V žádném případě to však není cesta seberealizace, jakou jógy. I ty můžeš přijmout jeho velkou lásku. Vyznej mu své hříchy a odevzdej mu svůj život. On tě očistí a promění. naplní tě pokojem a radostí, které nikde jinde nenajdeš.        Irena Jírová