Vše o životě a pro život!!


Vzkříšení

"Vzpomínám, jak jsem seděl na naší verandě," začal vyprávět a zahleděl se kamsi do neurčita. Hluboce si povzdechl a pak pokračoval. "Moje manželka ležela tehdy v horním pokoji. Do konce jejího života už zbývalo jen několik týdnů. Bylo to hrozné období. Stalo se to nejhorší, co mohlo naši rodinu potkat." Otočil se a podíval se přímo na mě. "Ale víte, co bylo úžasné? Zavolali mi moji studenti a řekli: ´Cítíme s Vámi, ale nejste v tuto chvíli rád, že existuje vzkříšení?´ Navzdory dané situaci jsem se musel usmát, a to hned ze dvou důvodů. Zaprvé, moji studenti se mě snažili povzbudit slovy, která jsem sám vyučoval. A zadruhé, pomohlo to. Jak jsem tam seděl, vzpomněl jsem si na biblického Joba, kterého postihly těžké životní rány. Jak se ve své situaci ptá Boha, ale Bůh mu místo odpovědi klade pár otázek. Kdyby ke mně přišel Bůh, i já bych Mu položil otázku: ´Pane, proč moje manželka umírá?´ A myslím, že by mi Bůh také položil otázku: ´Vzkřísil jsem svého Syna z mrtvých?´ Já bych na to odpověděl: Áno, Pane. Napsal jsem na toto téma několik knih. Samozřejmě, že byl vzkříšen z mrtvých. Ale mě teď zajímá moje manželka!´ Myslím, že Bůh by se vracel k téže otázce: ´Vzkřísil jsem svého Syna z mrtvých? Vzkřísil jsem ho?´ - dokud by mi to nedošlo. Vzkříšení znamená, že jestliže byl Ježíš vzkříšen, pak existuje vzkříšení i pro moji manželku! A víte, co se pak stalo? Zabralo to!!  - Tenkrát, když jsem seděl na verandě, a funguje to dodnes. Bylo to pro mě citově velmi bouřlivé období. Musel jsem neustále myslet na manželku. Jak může vzkříšení být odpovědí na její utrpení? Také jsem si dělal starosti, jak budu sám vychovávat naše čtyři děti. Ale myšlenka na vzkříšení mě stále potěšovala. Ztráta manželky byla tou nejbolestnější skutečností, jaké jsem čelil. Jen naděje na vzkříšení mi pomáhala bolest překonat. A pomáhá mi dosud, ať procházím čímkoli. Víra ve vzkříšení mi byla dobrá v období před mnoha lety a je dobrá i pro budoucnost." Podíval se mi do očí. "To není nějaké kázání," řekl tiše. "Věřím tomu celým svým srdcem. Existuje-li vzkříšení, pak existuje nebe. Když byl vzkříšen Ježíš, bude vzkříšena i moje manželka. Také já budu jednoho dne vzkříšen a setkám se s nimi."

Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve Mne, i kdyby zemřel, bude žít!! (Bible, Jakovo evangelium 11.25)