Vše o životě a pro život!!


Otázky k ujasnění

Když anglický král Jindřich VIII. ležel na smrtelné posteli, dal si zavolat dvorního šaška. Král mu řekl: „Příteli, musím odejít.“- „Kam?“ otázal se šašek – „To nevím“ – „Kdy se vrátíte?“ – „Už se nevrátím.“ – Kdo jde s vámi?“ – „Nikdo.“ – „A připravil jste se na cestu?“ – „Ne.“ Na to šašek odložil šaškovskou čepici spolu se svou hůlkou na královu postel a řekl: „Vaše Veličenstvo, kdysi jste mi pověděl, že až potkám většího blázna, než jsem já sám, mám mu odevzdat odznaky svého bláznovství. Teď jste větší blázen než já! Odcházíte a nevíte kam a nikdo vás nedoprovází.“
Rádi riskujete? Lidé běžně riskují v mnoha věcech. Riskují řidiči, když překračují povolenou rychlost. Riskují studenti, když se nepřipraví na zkoušku – buď to vyjde, nebo ne. Riskují lidé, když navazují náhodné vztahy. Riskují podnikatelé, když vstupují do pochybných obchodů… Každé riziko má jiný dopad, ale žádné se nedá srovnat s rizikem ztráty věčného života.
Užívat si života! Přemýšleli jste někdy o otázkách života a smrti? Většina lidí tyto otázky neřeší. Věčnost je vůbec nezajímá. Žijí jenom problémy dneška: jídlo, pití, práce, zábava, peníze, vztahy, majetek… Užít si! To je pro lidi důležité, takový názor se dnes „nosí“ – chci si užívat, mít pohodlný a příjemný život. Ale co bude potom, až umřu? Je něco po smrti? Takové otázky znepokojí člověka teprve tehdy, když mu zemře někdo blízký, nebo když se stane nějaká katastrofa. Jinak je lidé odsunují stranou. „Jezme, pijme, užívejme si, dokud žijeme! A co bude pak – kdo ví…?“
Zážitky z jiné dimenze. Někteří lidé popisují, co prožili ve chvílích, kdy se jim zastavilo srdce – než je znovu oživili a oni se vrátili zpět. Mluví o krásných pocitech, tunelu, světle, o milující bytosti... Už méně se mluví o tom, že jiní naopak zažili něco velmi negativního. Byli obklopeni chladem, nářkem, bizarními tvory a pocity lhostejnosti a prázdnoty.
Můžeme brát taková svědectví vážně, když tito lidé ještě neprošli branou smrti? Vždyť odtamtud se už člověk nevrací! Spolehlivou informaci o tom, co bude po smrti od nich nemůžeme chtít. Otázky života a smrti má v moci jedině Bůh. Poslal k nám svého Syna – Ježíše Krista – aby nám na ně pomohl nalézt odpověď.
Hádes – říše zemřelých. V souvislosti se smrtí Ježíš mluví o místě věčného trápení, které se nazývá peklo. V našich Biblích se slovem „peklo“ překládají dvě základní řecká slova. Je to „hádes“ a „gehenna“. Hádes, t.j. hebrejské starozákonní „šeol“, je říše zemřelých, místo, kam po smrti odchází duše. Ovšem v Novém zákoně Hádes popisuje místo, kde jsou jen ti, kteří nepřijali Boží nabídku záchrany. Až dojde k poslednímu soudu, budou odsouzeni k trestu v ohnivém jezeře, které se někdy označuje jako gehenna, česky také peklo. Člověk, který zemře bez Boha, je tedy na místě, kde by nechtěl být. Na místě, kde se trápí, kde očekává na poslední soud. Ale ti, co přijali Boží plán záchrany a uvěřili v Ježíše Krista, který zemřel na kříži za naše hříchy, nejdou po smrti do říše mrtvých, ale jdou přímo k Bohu. Zločinec, který byl ukřižován spolu s Ježíšem a v posledních chvílích svého života činil pokání, slyšel od Pána Ježíše: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji.“
Radost a odpočinutí! Naproti tomu nebe je znázorňováno obrazem velké hostiny. Myslím si, že toto připodobnění věčnosti s Bohem znamená především radost a odpočinutí. Bůh bude mezi námi. Bude tam radost, kterou si neumíme představit. Budeme svobodní od hříchu a jeho následků. Nebude tam pláč ani bolest. Ať už bude nebe jakékoli, rozhodně tam nebude nuda! Představa, že budeme sedět někde na obláčku a věčně brnkat na nebeskou harfičku – to by nás asi příliš nenadchlo. Podle Bible bude nebe stoprocentně lepší, než to nejkrásnější, co si dokážeme představit. 
Víra a pokání. O tom, jaká bude tvoje věčnost, rozhoduješ jen během svého pozemského života. Není druhá šance poté, co projdeš branami smrti: „Každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud“ (Bible, list Židům 9, 27). Kdosi řekl, že v pekle už nejsou nevěřící, ale jen ti, co uvěřili příliš pozdě! Nevěř tomu, že máš dost času na tak závažné rozhodnutí. Že si ještě můžeš užívat radovánek, zábavy, že teď je čas na vydělávání peněz, vlastní zájmy, pohodlíčko – a otázku Boha odložíš na důchod. Ne! Život může docela rychle skončit… 
Pokud k tobě Bůh dnes mluví, nečekej! Vyznej mu v modlitbě své hříchy a svěř svůj život Ježíši Kristu – svému Spasiteli. To je cesta k věčnosti s Bohem! Když to uděláš, najdeš ten pravý život. Poznáš radost, kterou nenajdeš ve světě. Bůh tě naplní svým Duchem svatým a bude ve tvém srdci rozlévat svoji lásku. Nikdy nebudeš sám, tvůj Bůh půjde každý den s tebou. Z Boží milosti dostaneš darem věčný život. Už tady na zemi se staneš občanem nebe. Co víc si může člověk přát?!

obrazekobrazekobrazek