Vše o životě a pro život!!


Poslední slova

Říká se, že poslední hodiny člověka na této zemi jsou hodinami pravdy. Člověk už nic nepředstírá. Projevuje se takový, jaký skutečně je. Ve chvílích, kdy smrt klepe na dveře, přichází okamžik hodnocení prožitého života. Mnohé věci se najednou jeví v úplně jiném světle, dostávají zcela jiný význam. Teprve pak někteří s hrůzou zjišťují promarněnost svého života. Francouzský filozof Voltaire, který se posmíval křesťanství, se dožil hrozného konce. Jeho ošetřovatelka tehdy řekla: "Za všechny peníze Evropy bych už nechtěla vidět nikoho takto umírat!" Lenin umíral v pomatení mysli. Jeho teorie o uspořádání společnosti se ukázaly jako pouhý podvod. Německý filozof Nietzsche, známý svým výrokem: "Bůh je mrtev!", zemřel jako šílenec. Spïsovatel Goethe zoufale před smrtí volal: "Víc světla!"
Slova, která změnila svět. Ale zcela jinak zní poslední Ježíšova slova na kříži: "Dokonáno jest!" (Bible, Janovo ev. 19.30). Oznamují celému světu, že jeho poslání bylo úspěšně dokončeno. Jeho život nebyl marný. Jeho přátelé zpočátku nerozumí těmto slovům, jsou pro ně záhadou. Po Ježíšově smrti ztrácejí veškerou naději. Několik dní žijí ve velké nejistotě. Teprve setkání se vzkříšeným Kristem jim otevírá oči. Slova "Dokonáno jest!" jsou vlastně vítězným zvoláním. Vždyť svou smrtí na kříži Ježíš vyřešil největší problém lidstva: vykoupil člověka z věčného zahynutí. Po jeho vzkříšení z mrtvých se o velikonočním ránu zrodila naděje na věčný život po smrti.
Slova, na která je spolehnutí. Mnozí lidé berou Ježíšov vzkříšení z mrtvých už jen jako legendu. V tom se jejcih přesvědčení v niočem neliší od citovaných velikánů dějin. jaká však budou jejich poslední slova? Jak budou umírat? Bible mluví zcela jasně o konci našeho života. "Každý člověk jednou umírá a potom bude soud." (Židům 9.27). Bez víry v ježíše Krista a bez Jeho odpuštění jsme ztracení lidé. Neodpuštění hříchy nás budou od Boha věčně oddělovat. Ježíš však říká: "Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít." (Janovo ev. 11.25). tato slova nechtějí nabídnout jen levnou útěchu. Jsou to slova plná naděje, jako světlo na obzoru.
Jak se přesvědčit o realitě víry? K tomu nás vybízí následující verš z Nového zákona: "Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi." (Janovo ev. 1.12). Toto je jediná cesta, jak se přesvědčit o tom, že Ježíš žije! Zkuste to i vy! Ten, kdo uvěří v Pána Ježíše, kdo mu důvěřuje, pozná Boží lásku a jeho pomoc denně ve svém životě. Už ho nebude oddělovat smrt od života. Ježíš nás nevede cestou do neznáma, ale k věčným příbytkům, které pro nás připravil.