Vše o životě a pro život!!


Lisabonská smlouva

Co se děje…
Všude se o ní mluví
Každý je chytrý a neváhá se k tomu vyjádřit
Jste také chytří?
Četli jste Lisabonskou smlouvu; víte, co je jejím obsahem?
Nečetli??!!
Tak zpozorněte…

Jak to teď vypadá…
Lisabonskou smlouvu schválila sněmovna i senát
Ta smlouva má skoro 400 stran
Kolik našich politiků si ji asi přečetlo, než hlasovali pro její schválení?
Vědí vůbec, co pro nás vlastně znamená, nebo jen podlehli nátlaku a výhružkám, kterým teď musíme čelit ze strany EU?

Zásadní změny
Lisabonská smlouva svěřuje Evropu do rukou Německa, Francie, Itálie a Anglie
Omezuje možnost některých států vetovat rozhodnutí v radě EU
Členské státy již nebudou mít komisaře v každé komisi, čímž ztratí velkou část vlivu na rozhodování Unie
Umožňuje nařizovat Evropské unii, jaké u nás mají platit zákony

Válka
Evropská unie nás bude moci zatahovat do válek, které se nás jinak vůbec netýkají, a to i proti naší vůli.

Není úniku
Lisabonská smlouva omezuje možnost členských států z ní vystoupit. Zatímco dnes lze odejít kdykoli, Lisabonská smlouva podmiňuje odchod dohodou s EU a dvouletou lhůtou.

Příval uprchlíků
Lisabonská smlouva umožňuje orgánům EU rozhodovat o rozdělování kvót, kolik uprchlíků z třetích zemí musí členské státy přijmout.

Nejsi ve straně? Táhni!

Řada ustanovení není politicky neutrální (např. ustanovení požadující, aby kandidáti na komisaře byli vybíráni podle svého evropanství, což znemožňuje kandidaturu lidem s odlišnými názory)

Někteří z vás zde již možná něco podobného zažili…

Není to jasné
Řada ustanovení v Lisabonské smlouvě je příliš vágní, připouštějící celou škálu výkladů, a proto je účelově zneužitelná

Za co Evropské Unii již nyní vděčíme?
Případ RUM: Evropská unie nám zakázala používat název „RUM“ pro náš tradiční alkoholický nápoj…
Případ mléko: Jste rádi, že nám EU přikázala, kolik smíme vyrobit ročně mléka? Pokud ho vyrobíme více, musíme ho zničit.
Případ cukr: Jste rádi, že nám EU zakázala vyrábět cukr a musíme ho dovážet?
Případ žárovka: Jste rádi, že nám zakázali používat žárovky i na WC? Alternativa k žárovce (s přirozeným světelným spektrem) přitom dnes prakticky není dostupná (úsporná žárovka NENÍ náhradou klasické žárovky)
Případ teploměr: V lékárně už si nekoupíte rtuťový teploměr, Unie je zakázala prodávat. Přesně změřené teploty už se tedy můžete dočkat jen v nemocnici, které mají na teploměry vyjímku.

Pokud přijmeme Lisabonskou smlouvu…
Už se dalším podobným (i mnohem horším) rozhodnutím ze strany EU nikdy neubráníme…
Nebuďte lhostejní k osudu své vlasti
Řekněte svoje jasné ANO či NE Lisabonské smlouvě
A hlavně řekněte, PROČ

Pokud vás tato zpráva zaujala, pošlete ji prosím všem lidem, o nichž si myslíte, že by mohla také zaujmout!