Vše o životě a pro život!!


Čipy se zakusují stále víc pod kůži

MF DNES 31.8.2001 (věda, M. Babáček)
Mikroprocesory jsou všude kolem nás a pomalu se nám dostávají pod kůži. A to nejen metaforicky!! Vědci stále častěji úspěšně zkoušejí cesty, jak zkombinovat lidský organismus s čipy.
Na podzim loňského roku si nechal profesor kybernetiky Readingské univerzity v Anglii Kevin Warwick implantovat do levého předloktí čip, který vysílal radiovými signály elektrickou složku nervových signálů probíhajících tímto místem jeho těla do počítače. Počítač rozlišoval různé typy nervových signálů podle toho, jestli chtěl profesor Warwick rozsvítit světlo, otevřít dveře nebo dokonce pozdravit, a zapínal přístroje, které rozsvěcovaly nebo zhasínaly světlo, otvíraly a zavíraly dveře nebo hlasitě zdravily. Po roce plánuje nový experiment. Silikonové implantáty, dlouhé asi 6 cm, by tentokrát měly být na podzim voperovány nejen do jeho předloktí, ale i do předloktí jeho ženy. Profesor Warwick očekává, že implantát přenese radiovými signály elektrickou složku jeho nervových vzruchů do počítače, který je zpracuje tak, že radiové signály, které vyšle do implantátu v předloktí jeho ženy, tam vyvolají stejnou reakci. Když profesor Warwick ohne prsty na levé ruce, ohnou se i prsty na levé ruce jeho ženy. Profesor Warwick věří, že tímto způsobem bude schopen přenést do těla své ženy i své emoce, protože emoce vyvolávají nervovou činnost v celém těle. Profesor Warwick chce k implantátům připojit jak nervy, které přenášejí pohybové impulsy, tak nervy, které přenášejí smyslové impulsy. Profesor Warwick tvrdí, že provádí tyto demonstrace, aby varoval veřejnost před budoucím zneužitím technologií, které se vbrzku objeví na trhu. Ostatně první vlaštovky už jsou tu!!
Čipy pro bohaté. V roce 1998 zahájila evropská firma Gen-Ethics prodej čipů, které po implantování pod kůži udržují komunikaci s globálním lokačním systémem GPS. Tento systém se běžně používá k orientaci plavidel na moři. Po vyslání signálu z vysílačky tohoto systému ne satelit obdrží mořeplavec informace o své poloze na námořní mapě. Čipy firmy Gen-Ethics komunikují se stejným satelitem a v případě únosu může policie prostřednictvím satelitu určit místo, kde se nachází unesená osoba. Podobně, jako jsou vyhledávána ukradená auta. Čip má rozměry 4x4 mm a je napájen energií těla, do kterého je implantován. Únosci ho mohou odhalit jedině podle jizvy, která zůstane po operaci. Čip je určen pro bohaté lidi, stojí 7800 dolarů a koncem roku 1998 jej nosilo 45 lidí.
Digitální anděl. Od loňského roku je však na americkém trhu ohlašován příchod „digitálního anděla“, čipu o velikosti zrnka rýže, který má mít 64 funkcí a kromě komunikace se systémem GPS je schopen sledovat i důležité tělesné funkce: teplotu, rychlost tepu, množství inzulinu nebo kyslíku v krvi atd. Kromě systému GPS čip komunikuje prostřednictvím pozemských bezdrátových komunikačních sítí i s internetem. V případě nebezpečného zhoršení zdravotního stavu nositele čipu může čip vyslat varování lékařské službě. Ta pomocí informací ze systému GPS zjistí, kde nositel čipu právě je, a provede potřebný lékařský zákrok. V tomto směru se o užitečnosti tohoto systému nedá pochybovat. Společnost Applied Digital Solutions, která od 15. července tohoto roku testuje systém na lidech, však usiluje o co nejširší uplatnění tohoto čipu, které by jí zajistily co nejvyšší zisky. A tak nabízí svůj cenově dostupný čip (100 – 200 dolarů) i firmám, které se zabývají elektronickým obchodem, jako prvek do jejich systémů, který by umožňoval individuální identifikaci zákazníků. TAKTO by se postupem času mohlo nošení čipu stát nutností pro všechny nakupující a nebylo by překvapením, kdyby se nakonec k uživatelům systému připojily také jednotlivé vlády! Potom by však byl oprávněný předpoklad, že čipu bude využíváno k elektronickému sledování občanů!
Digitální ďábel. V loňském roce kyperská vláda pod nátlakem biskupů ortodoxní církve ustoupila od projektu vydávání nových občanských průkazů, které by obsahovaly mikročipy. Také v USA se po ohlášení projektu Digitálního anděla zvedla vlna kritiky, připomínající mimo jiné biblické proroctví, že každý bude muset nosit znamení na pravé ruce nebo na čele a že nikdo nebude smět prodávat nebo nakupovat, pokud nebude mít toto znamení. Americké sdělovací prostředky připomněly také fakt, že Timothy McVeigh, nedávno popravený za to, že vyhodil do povětří část úřední budovy ve městě Oklahoma, tvrdil, že měl v těle implantovaný čip, který ovládal jeho chování! Společnosti Applied Digital Solutions nakonec „pro tuto chvíli“ ustoupila od projektu, který počítal s implantováním čipu do lidského těla (kde by byl napájen energií ze svalů). Zatím hodlá prodávat jen čipy umístitelné na zadní straně hodinek nebo mobilních telefonů. Společnost Applied Digital Solution chce čipy nabízet také rodičům ke sledování pohybu jejich dětí. To opět vyvolává pochybnosti, pokud ovšem dětem nehrozí únos. Těžko však lze bránit využívání čipů ke sledování mentálně postižených pacientů, jako v případě Alzheimerovy choroby, kdy lidé zapomínají, kam jdou. Každé používání těchto čipů však v sobě nese riziko, že se přístroje vhodné pro rizikové skupiny obyvatelstva stanou „nutností“ pro každodenní život!!
Dveře do digitálna? Peter Zhou, prezident a vedoucí vědeckého výzkumu společnosti Digital Angel, která je součástí Applied Digital Solutions, v jednom rozhovoru řekl: „Digitální anděl bude spojovacím článkem mezi vámi a elektronickým světem. Bude vaším strážcem a ochráncem, .. Budeme hybridem elektronické inteligence a naší vlastní duše.“ Společnost tvrdí, že čip ponechává svému nositeli možnost ho vypnout, když si to bude přát. Ale zároveň ujišťuje, že čip může být zapnut zodpovědnou osobou (policií, lékařem, rodiči apod.). TO Znamená, že bude přístupný i signálem vysílaným zvenčí!!
Jsou tedy demonstrace profesora Warwicka oprávněným varováním? V každém případě ukazují, kam až by používání mikročipů MOHLO vést. Je také zřejmé, že člověk se může vzdalovat od přírody jen tak dlouho, dokud s ní nezpřetrhá pouta, a že nošení mikročipu by mohlo člověka udělat opět zranitelnějším pro globální celosvětové zájmy a méně zakořeněným v jeho smyslovém poli.
Prodej digitálního anděla má být zahájen v říjnu letošního roku. Záleží jen na světové veřejnosti, jestli si udrží takovou kontrolu nad přílivem nových technologií, aby byl zachován přirozený vztah člověka k přírodě a k okolnímu světu a aby se přístroje pro handicapované jedince nedostaly do běžné výbavy zdravých lidí!! Americké sdělovací prostředky v diskusi na toto téma zauvažovaly i o tom, že by se o zavádění takovýchto nových technologií mělo hlasovat. Nedávné rozhodnutí amerického kongresu o zákazu klonování lidí svědčí o tom, že i politici si SNAD jsou vědomi své zodpovědnosti. Moderní trend „přirozeného“ rozvoje digitálních technologií a jejich vlivu na lidský život však může vést k tomu, že budou popsané metody popularizovány a prosazovány, ALE jejich nebezpečí zastíráno!!