Vše o životě a pro život!!


Národní týden manželství

Ve stejném týdnu jako svatý Valentýn probíhá v České republice akce, která se také týká mezilidských vztahů – Národní týden manželství – od 9. do 15. února 2009. V ČR probíhá třetí ročník, pořadatelé se inspirovali ve Velké Británii, kde má Týden manželství desetiletou tradici. Ohlasy minulých ročníků byly velmi pěkné, pořadatelé chtějí tuto tradici založit i u nás. Jejich přáním je, aby si lidé na týden manželství zvykli podobně jako např. na Svátek matek.
Co se skrývá za názvem NTM vysvětluje tiskový mluvčí Jan Frolík, člen církve Evangelické církve metodistické v Praze–Strašnicích: „Vznikl jako víceméně spontánní občanská iniciativa lidí, kteří si myslí, že manželství je důležitou věcí a že je třeba pro něj něco dělat. Dobré manželství není samozřejmostí a je potřeba na něm pracovat. My jsme se rozhodli to lidem připomenout. Aby na to nezapomínali, aby si to uvědomovali a něco s tím dělali. Třetí ročník NTM nese motto „Sliby nejsou chyby“. Formou celonárodní iniciativy partnerských organizací, politiků, médií, církevních společenství i jednotlivců se chceme vážnou i humornou, leckdy romantickou cestou vrátit k hloubce smyslu závazků a slibů, kterými manželství začíná a které je drží v dobrých i zlých časech.“ NTM je zastřešující iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity, zaměřené na praktický rozvoj manželství a podporu jeho hodnot ve společnosti. Do akce se zapojují jednotlivci i instituce, např. centra pro rodinu, mateřská centra, různá občanská sdružení, např. nakladatelství Návrat domů, ACET aj., ale i církve. Svou podporu  iniciativě vyjádřila i Česká evangelikální aliance a Ekumenická rada církví. Tyto organizace pořádají nejrůznější akce – besedy na téma láska v dobrém i zlém, manželské večery aj. Národní týden manželství 2009 bude zahájen 9. února 2009 tiskovou konferencí pod záštitou ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase za účasti dalších politiků – poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Roithové, senátorky Ludmily Műllerové a dalších osobností z podnikatelského sektoru, soudnictví, církví a akademické obce. „Podporu manželství považuji za jednu z priorit mé práce na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kterou hodlám zohledňovat ve všech krocích v reformě rodinné politiky. Proto jsem rád, že v českých luzích a hájích vznikla tak potěšující iniciativa, jakou je Národní týden manželství. Upřímně ji podporuji a doufám, že se její cíl – trvalou společenskou re exi významu manželství pro lidské bytí – podaří postupně naplnit.“, uvedl ve svém prohlášení k NTM ministr Petr Nečas. Věříme, že i ve Vaší církvi nebo ve Vašem městě probíhají různé křesťanské přednášky, kterých se můžete zúčastnit nebo pozvat na ně i své nevěřící přátele, např. v Praze jsou to Manželské večery. Zorganizujte i Vy v rámci NTM aktivitu na podporu manželství. Nezapomeňte k tomu využít i letáčky BTM. Více informací o NTM najdete na internetu: www.tydenmanzelstvi.cz