Vše o životě a pro život!!


Táto, nechybíš doma?

"Jsem úplně vyřízený!" Tak si dnes povzdechne mnohý muž. "V práci mám toho tolik, že se vůbec nestačím věnovat své rodině. A přitom doma stále slyším: ´Postarej se také ty někdy o děti. Zajdi aspoň na třídní schůzky. Nebo jdi nakoupit.´ atd. Chce se po mně toho tolik! Raději zůstávám v podniku tak dlouho, až mám jistotou, že děti už spí. Své ženě se stejně nikdy nezavděčím!" To však je jen obyčejná výmluva! S takovým přístupem se šťastvé manželství vybudovat nedá. Stˇaňte se pro svou rodinu pravým mužem - dobrým manželem a otce! Inspirací vám může být několik rad známého rodinného poradce Eberharda Mühlana. Sám je otcem sedmi vlastních a šesti adoptovaných dětí.

Buď vnímavý! Vzpomínáte si na dobu, kdy jste se ucházel o svou budoucí manželku? Kolik jste vynaložil času, kolik nápadů jste vymýšlel, abyste ji získal! Ženě to přinášel radost a byla vám za to vděčná. Představovala si, že to tak bude stále, ba dokonce ještě lepší. Následovala svatba, líbánky - a pak přišly všední dny. A co se ve většině manželství stane? Chování u mužů se změní, aniž to myslí nějak zle nebo o tom vůbec nepřemýšlejí. Při výchově chlapců se přece již v dětství klade největší důraz na práci, schopnost se vším si poradit. Učí je, že není na místě příliš projevovat své city. Muži by si nikdy neměli přestat všímat svojí ženy. Každý den projevovat něžnost, být romatický, mít zájem o domácnost. Jinak se může manželství po letech narušit a už se z toho nemusí ani zotavit. Nedovolte, aby váš vztah ochladl kvůli nedostatku zájmu!

Buď věrný! Muž a žena jsou v sexuálním cítění zcela odlišní. U mužů je sexuální touha spojena především s pohledem. U žen to však nehraje takovou roli. Žena hledá potěšení v dotyku, něžných slovech, v navození romatické nálady. Pro harmonické manželství je proto důležité, aby se partneři vzájemně doplňovali po stránce tělesné i duševní. Když si žena nené jistá, že si jí muž váží a oceňuje ji, ztrácí také radost ze sexuálních vztahů a manželství se dostává do vážné krize. Současná doba nás zaplavila erotickými časopisy. Televizní reklamy a filmy upozorňují nevybíravým způsobem na sex. Sexuální čistota se považuje za staromódní. Volnost v sexu je přece normální! Jaký je však důsledek toho všeho? Přibývá rozvrácených rodin, dětí na ulici, pohlavních chorob, sexuálních deviací apod. Výzkumy světových sexuologů dokazují, že není jiné cesty, než se vrátit ZPĚT ke křesťanským zásadám - věrnosti, čistotě a vzájemné úctě partnerů! Boží příkazy jsou nám dány k našemu dobru, aby nás chránil,y ne aby nás svazovaly. Zkusili jste se nad tím už někdy zamyslet? Jak se dívá Bible na sex? Bůh nám ho dal jako dar a chce, abychom se z něho těšili, ale jen v manželství! Proto je pro ženaté muže normální, aby se vesvých sexuálních fantaziích soustředili jen na svou ženu. Vždyť tělesný hřích bývá zpravidla důsledkem hříšných myšlenek, kterým jsme se nedokázali ubránit. Boží měřítka na nás jsou vysoká, ale když je s Boží pomocí respektujeme, spočine na našem životě požehnání. Jaké jsou výhody sexuálně čistého života? - Dobré svědomí. Každému se mohu zpříma podívat do očí. Svému partnerovi v manželství nemusím nic tajit. - Šťastné manželství. Děti vyrůstají v řádné rodině. - Bezpečí domova. Člověk je ochráněn od mnoha problémů, jako jsou pohlavní nemoci, nechtěné těhotenství, citová zranění, nemanželské děti, finanční závazky apod.

Výchova dětí se týká také tebe! Rozhodně není pravda, že úlohoumuže je jen vydělávat peníze a výchova je výhradně záležitostí matek! Kde při výchově chybí otec, trpícelá rodina. Důsledky chybějící otcovské autority můžeme vidět na každém kroku. Případy porušování zákona dětmi jsou stále častější: šikanování spolužáků, užívání a šíření drog, prostituce atd. Proto jsou otcové pro zdravý vývoj svých dětí nepostradatelní! Pro chlapce je otec nejdůležitějším vzorem možské role. Jedno přísloví říká: "Postavíš-li chlapce po bok správného muže, těžko půjde nesprávnou cestou.". Podcívejme se však kolem sebe, jak se v dnešních rodinách vytratila otcovská autorita. Otec to má být, kdo jako přítel a průvodce uvácí chlapce do života. A jak je to s děvčaty? Pro svou dceru jste vzorem muže a zanecháte v ní dojem, který ji neopustí po celý život. 

Jakého otce si děti přejí? Promyslete znovu svou zodpovědnost před Bohem za rodinný život podle těchto hledisek! Staňte se otcem, jakého si děti přejí. Takovým, který dovede dát: - LÁSKU. Někteří otcové mohou být zdatnými muži, ale úplně jim chybí citová náklonnost k dětem. neváhejte děti obejmout, pohladit, pochovat v náruči. Právě tuto něhu děti potřebují. Čím více Boží lásky budou otcové brát, tím více ji budou moci dát svým dětem. - ČAS. Najděte si na děti čas, když vás potřebují! - POCHVALU. Děti velmi touží po uznání od otce i matky. Když je nedostanou, ztrácejí sebedůvěru a v životě se potýkají často s komplexem méněcennosti. - JISTOTU. Děti se mají přesvědčit, že otec vždy dodrží slovo. Když řekne "ne", tak to skutečně znamená ne. Osvědčený vzor muže odpovídá zdravé, laskavé a pevné autoritě.

Bůh důvěřuje mužům často víc než oni sami sobě!