Vše o životě a pro život!!


Být dobrým otcem

Náčelník Chaggasů, hrdého a pracovitého afrického kmene, žijícího na svazích Kilimandžára, přikázal svým mužům: "Dobře se starejte o těhotnou ženu. Je nejůdležitějším členem našeho kmene." Tento moudrý africký náčelník již dávno objevil to, co zjišťují moderní psychologové a psychiatři: že zdravý vývoj dítěte a budování jeho sebevědomí začíná dlouho před jeho narozením. V tom hraje nezastupitelnou roli také muž.

Otec - pravý muž. Někteří muži se po narození dítěte cítí doma jako páté kolo u vozu a raději vyklízejí pole. Pravý muž si však uvědomuje, že se nemusí cítit zbytečný ani v době, kdy je jeho dítě ještě v těle matky. odpovědnost otce začíná od okamžiku, kdy je počat nový život. Zdravý vývoj dítěte závisí i na jeho milující péči a ochraně. Zázrak vzniku nového života mu plní srdce úctou a obdivem. Muž - otec má být silným, rozhodným, zodpovědným a prozíravým - tím, kdo dává své ženě sílu, aby se mohla stát dobrou matkou. Pomáhá ženě v době těhotenství a pokud může, zůstává s ní i u porodu. Nevyhýbá se ani pomoci s péčí o nově narozené dítě. Dává své ženě pocit bezpečí.Povzbuzuje ji, když klesá pod tíhou starostí. Každý den se zajímá, jak dítě roste a jak se rozvíjí. Je připraven čelit nebezpečím a nástrahám, které dětem hrozí, a děti se proto na něj mohouspolehnout.

Otec - vzor k následování. Role otce je nezastupitelná po celou dobu vývoje dítěte - od narození až po dospělost. Pro pětileté dítě se správně fungující otec stává hrdinouKdyž nastupuje puberta, v dítěti se rodí silná touha po nezávislosti a často si hledá další hrdiny. Přesto v něm zůstává hluboké vědomí: otec je nejlepším vzorem k následování. Tím, že se rozhodl převzít iniciativu v zajišťování celé rodiny, stal se jako otec příkladem: V synovi vypěstoval otcovství a dceři dal vzor budoucího partnera.

Otec - opora synů a dcer. Před lety jsem před naším domem vysadil 3 břízky a doufal jsem, že vyrostou je¨n tak. Při první bouři se však jeden stromek zlomil, tak jsem ke zbylým dvěma zarazil kůly a pevně k nim břízky připoutal. Jeden z kůlů byl příliš silný a protože nebyl poddajný, vrchol stronku se ulomil. Dnes je tam místo stromu pouhý pahýl. naproti tomu kůl u třetího stromku měl správnou pružnost, a tak se oba dokázaly ve větru přiměřeně ohýbat. Nastal den¨uvolnění provazů a strom stojí hrdě sám. Rozvíjí se stejnoměrně do všech stran a je skutečně potěšení sledovat, jak roste. Obrovským uměním dobrého otce je správně nastavit hranici svobody dítěte. Na jedné straně je schopnost otce sdílet se se svými dětmi, brát každé z nich vážně a přijímat je jako osobnost. Na druhé straně musí otec uplatnit svou autoritu a když je to nutné, říct rozhodné "ne!". Musí být oporou, aby jeho synové a dcery mohli zdárně dospět.

Otec - trpělivý muž. V moudré knize, Bibli, je známý příběh o marnotratném synovi. vypráví se v něm, jak jednoho dne řekl syn svému zámožnému otci: "Dej mi díl mého majetku, který na mne připadá, já odcházím." A otec nechává své dítě jít - a čeká. Čeká trpělivě každý den. Dal synovi vše, co vytvořil, s vědomím, že to může přijít nazmar. Syn skutečně svůj dědický podíl záhy utratil, aniž pomyslel, co to jeho otce stálo krve, potu a slz. Myslel jen na "své správo". Syn si uvědomil svou bezvýchodnou situaci až ve chvíli, kdy se ocitl bez prostředků k obživě jako žebrák všemi opuštěn. Teprve tehdy se vracel v myšlenkách ke všemu, co mu poskytoval domov, a rozhodl se vrátit k otci, který jej nikdy nepřestal milovat. Když otce jeho dítě zklame, nezboří se mu proto svět. Zůstává trpělivým a milujícím otcem.Zná tajemství čekání. Je připraven vždy pomoci.

Pravý vzor otce. Kde jinde se muž naučí být otcem, ne-li od nebeského Otce, Stvořitele nebe a země?! On stvořil člověka jako muže a ženu a zná dokonale jedinečnost jejich poslání. Všechnu moudrost, kterou potřebují k životu, nechal zapsat ve svém poselství - Bibli. To platí i o výchově dětí!