Vše o životě a pro život!!


Recept na šťastné manželství

Sedím na besedě. Hovoří soudce ze své dlouholeté praxe při rozvodových řízeních: "Nikdy se nemůže předem poznat, zda se manželství vydaří. Někdy vypadá vztah krásně, ale přesto se manželé brzy rozvádějí. Jindy se zdá, že spolu nevydrží ani 1 rok, nakonec však oslaví zlatou svatbu." Posléze shrnul své zkušenostido 1 věty: "Neexistuje recept na šťastné manželství!".
Je manželství jen loterie? Po přednášce jsem se přihlásil ke slovu: "Já znám recept na šťastné manželství!"" Uvedl jsem 2 podmínky: Partneři se musí k sobě hodit a musí se mít rádi.
CO to znamená, že se manželé musí k sobě hodit? Má být určitý soulad ve vzdělání, v zájmech, věku. Je-li velký věkový rozdíl, liší-li se příliš základní životní názory, žije-li jeden manžel jednoduchým životem a druhý touží po vzdělání, po dialogu, pak můžeme očekávat, že maželství dlouho nevydrží. 
Manželé se musí mít rádi. Abych to mohl rozvést, musím nejprve objasnit pravý význam slova "láska". Je nutno rozlišovat počáteční zážitek zamilování od stálého stavu milování. Muž a žena, kteří si byli cizí, se zamilují, mají pocit blízkosti, cítí se jako jedna bytost. Po čase však vztah zevšední, intimita pomalu ztrácí svou zázračnost, až konečně jejich rozpory, zklamání a nuda zabijí vše, co z počátečního vzrušení zbylo. Láska, jejíž náplní jsou jen smyslové zážitky, je ve své podstatě pomíjivá!
Pravá láska. Pravá láska je charakterizována stálostí. "Vždyť láska je silná jako smrt" říká biblická kniha Píseň písní. Základním předpokladem pro šťastné manželství je tedy taková láska, jež se projevuje jako trvalý stav milování. Jeden druhého má rád nejen v době okouzlení půvabem, krásou, mužností apod., ale i tedhy, když přichází nemoc, únava, vyčerpanost. Možná, že ten tvůj milý je dnes plný síly a života, ale za 10 let bude třeba mít podlomené zdraví. Mám přítele, jehož manželka onemocněla. Řadu let se již trápí se svým těžkým neduhem. Její tělesný půvab strávila zhoubná nemoc, ale jejich láska stále trvá, ba zdá se ještě větší. Je to možné? Ano. Tito manželé se milují proto,že ve svém životě poznali Boží lásku. Zamysleme se nad tímto slovem Bible: "V tom je láska: Ne že my jsme si zamilovali Boha,ale že On si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat." (Bible,1.list Janův, 10-11). Pravá láska se tedy obětuje. Láska která přináší velké oběti, je velká a která přináší jen malé oběti je malá. Bůh nás tak miloval, že obětoval dokonce svého Syna za nás, jen aby odstranil lidský hřích! Člověk, který žije bez Boha, nerespektuje Jeho přikázání a neptá se po Boží vůli. Je to lidský hřích, který narušuje ustavičně lidské vztahy. Podkopává i pilíře, na nichž spočívá manželský a rodinný život.
Hledejte a naleznete! Kdo však začne Boha hledat, ten Ho najde. Bible praví: "Hledejte a naleznete!" Světlo Boží lásky pak vyžene tmu hříchu, osvítí a rozehřeje srdce člověka tak, že může milovat láskou, která se dovede obětovat, dovede dávat a zapírat sebe. Taková láska přináší štěstí do celého našeho bytí a také do manželství. Je to krásný život, když vím, že mne Bůh miluje ačkoliv si to nezasloužím. Je krásné, když mne Bůh uschopňuje, abych mohl milovat Jej i lidi kolem sebe. Je to šťastné manželství, když 2 lidé žijí v paprscích Boží lásky a mají se rádi láskou, která nepomíjí. Přítel mého otce mi řekl o svém manžlství: "Hochu,jsem již 20 let ženatý a je to mezi námi čím dál tím krásnější!"