Vše o životě a pro život!!


Teorie a skutečnost

MODEL EVOLUCE:
1. Život se vyvíjel z neživé hmoty nahodile, chemickou a biologickou evolucí.
2. Pozvolný, takřka neznatelný vznik nových druhů, neúplně vytvořené kosti a orgány v různých přechodných stupních.
3. Očekávané svědectví zkamenělin: 1. pozvolný vznik životních forem, 2. přechodné formy jako spojovací články.
4. Mutace jsou v konečném důsledku užitečné, vystupují nové znaky.

MODEL STVOŘENÍ:
1. Život vzniká jen ze života již existujícího, původně stvořen vysoce inteligentním Stvořitelem.
2. Nové druhy se neobjevují postupně, nenaznamenává žádné neúplně vyvinuté kosti nebo orgány, všechny části jsou zformovány zcela dokonale a ve své úplnosti.
3. Očekávané svědectvíé zkamenělin: 1. složité formy se objevují náhle ve velké rozmanitosti. 2. hlavní druhy jsou oddělelny mezerami, žádné spojovací články.
Mutace jsou pro složité živočichy škodlivé, nevedou k ničemu novému.

SKUTEČNOST:
1. Život vzniká jen ze života již existujícího. složitý genetický kód se nemůže vytvořit náhodou.
2. Nové druhy se neobjevují postupně, ačkoli je mnoho odrůd. Žádné neúplně vyvinuté kosti nebo orgány.
3. Skutečné svědectví zkamenělin: 1. náhlý výskyt složitých forem ve velké rozmanitosti. 2. každý nový druh se odlišuje od druhů předcházejících, žádné spojovací články.
4. Malé mutace jsou škodlivé, velké jsou smrtelné. Výsledkem není nikdy nic nového.