Vše o životě a pro život!!


Bůh očima statistiků

Vědci se snaží vypočítat procentuální pravděpodobnost existence Stvořitele.

Dr. Stephen Unwin použřil 200 let staré formule a pokusil se jejím prostřednictvím vypočítat pravděpodsobnost existence všemocné bytosti. Bayesova teorie se obyčejně používá k výpočtům pravděpodobnosti událostí, jako je selhání jaderné elektrárny, tím, že se hodnotí různé faktory, které by mohly situaci ovlivnit. Tento absolvent manchasterské univerzity, který nyní pracuje jako odhadce rizik v Chicagu, konstatoval, že jeho teorie vychází z předpokladu, že je pravděpodobnost 50-50, že Bůh existuje. Pak do teorie zapracoval faktory a důkazy pro existenci bytosti i faktory a důkazy proti tomu. Mezi faktory, které byly zahrnuty, je například existence dobra, což podle dr. Unwina způsobuje, že pravděpodobnost Boží existence je větší. Proti tomu stojí existence přirozeného zla včetně zemětřesení a rakoviny. Podrobnosti, jak celou věc vykalkuloval, vyjdou v jeho nové knize, takže si to bude moci každý přepočítat. Jmenuje se The Probability of God . Asimplecalculation that proves the ultimate thruth (Pravděpodobnost boží existence - Prostý výpočet, který dokazuje věčnou pravdu). Dr. Unwin uvedl, že ho zajímala snaha překročit hranici mezi vědou a náboženstvím. Argumentuje, že boží existence není teologickou otázkou, ale prostou věcí statistiky. Britská sázkařská společnost Willam Hill však konstatovala, že určování pravděpodobnosti boží existence má v podstatě technické problémy. Problémem je, jak boží existenci potvrdit. "Kdyby vědci potvrdili existenci lochneské příšery, požádali bychom je o vyplacení sázky, kdyby se ukázalo, že neexistuje. Kdo ale potvrdí existenci Boha?" ptají se sázkaři. Firma William Hill přijímá sázky na to, zda bude soudný den. Pravděpodobnost je 1.000 : 1.