Vše o životě a pro život!!


Má evoluce dost času?

 Na počástku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami se vznášel duch Boží. I řekl Bůh: "Buď ..!!"
Pravdivost Bible. Máme chápat Bibli doslovně nebo jen obrazně? Mnoho lidí ji považuje jen za určitý návod dobrého chování. Nevezmeme-li však Bibli doslovně, začneme se topit v relativismu jako svět. Kolik článků řetězu, na kterém visíme, musí prasknout, abychom se zřítili do propasti? Byl ten, komu prasklo 10 článků, na tom relativně hůř než ten, kterému praskl jen 1 článek? Tak je to i s pravdivostí a doslovností Bible. Zpochybněním 1 článku biblického řetězu zpochybníme všechny. Je-li prvních 11 kapitol Bible, pojednávajících o stvoření světa, jen obraz, nedoslovná bajka, vše následující se rozsype a zpřetrhá.
Zpochybnění Bible.
To vše materialisté dobře vědí! Neútočí však ani na hřích, ani na Ježíše Krista, ani na to, že někteří lidé věří v Boha. Útočí na způsob vzniku, útočí na původ a základ celého vesmírného bytí. Zpochybňují první kapitoly Bible o stvoření. To se jim daří a vyhrávají u většiny.
Důsledky evoluční teorie.
Pevný biblický základ je odstraněn a lidé nemají na čem stát. Nevíme pak, kdo jsme, odkud jsme přišli, kam jdeme. Nevíme, co je hřích, proč nosíme šaty. Nevíme, co je manželství a co je  rodina. Jestliže máme stejné předky s lidoopy a se zvířaty, potom samozřejmě nemůžeme ani posoudit, zda je smilství, nevěra, vyvolaný potrat, homosexualita, alkoholismus nebo požívání drog nesprávné nebo správné. Na jakém základě?! Na svědomí? Cožpak se i svědomí nevyvíjí jako orgány? Co bylo vhodné dříve, nemusí platit dnes a naopak. JAK víme, eže je dobro dobré a zlo zlé, jsme-li jen evoluční souhrn hmoty?? Ten, kdo věří, že má se zvířaty společné předky, se dříve nebo později zvířetem stane. Podívejme se kolem, jak morálka jednotlivců i národa upadá. Ten, kdo věří, že proměna žáby v prince polibkem chudé, pracovité a hodné dívky, je pohádka, zajisté také pochopí, že polibek čiré náhody, chaosu, trvající miliony let pohádkovou podstatu evoluční teorie jenom podpoří! 
Trocha čísel.
Vezměmě si seskupení třeba jen sta stavebních součástek. Například 2 knižní řádky textu mohou představovat takové seskupení - systém. Opomeňme, že tvar součástek-písmen už sám představuje velmi složitý systém. Jaká je tedy pravděpodobnost, aby se 100 součástek náhodně seskupilo v účelový systém? Je to 10 na 158, což je jednička následovaná 158 nulami. Předpokládejme, že náhoda (chaos) bude sestavovat 100-součástkové systémy z tolika součástek, kolik je ve vesmíru elektronů, a těch je prý, jak vědci vypočítali, "jen" 10 na 80. Pravděpodobnost, aby náhoda-chaos sestavila jeden účelový fungující systém na 1 pokus, je tedy 10 na 158-80, tedy 10 na 78. Má náhoda (chaos) vůbec dostatek času, aby během 30 miliard let, což je PRÝ stáří vesmíru, sestavila náš jednoduchý systém? Dejme náhodě (chaosu) takovou moc a zvětšeme pravděpodobnost vzniku účelného sestavení 100 součástek. Předpokládejme tedy, že náhoda uskuteční jednu miliardu (10 na 9) pokusů za vteřinu. Kolik kombinací náhoda seskupí? Počty jsou jednoduché, protože 30 miliard let obsahuje "jen" 10 na 18 vteřin. Výsledná pravděpodobnost je tedy 1 : 10 na 79-9-19 = 1 : 10 na 51, což je z jakéhokoli praktického hlediska NULA.
Když lidé přemýšlejí, tak nemají výmluvu!
Samozřejmě, evolucionisté a materialisté budou tvrdit, že tímto způsobem nic nevzniká a nevyvíjí se. Souhlasím. Chci jenom ukázat: Jestliže je nemožné, aby se náhodně seskupily dva řádky knižního textu ve smysl dávající systém, oč nepředstavitelnější je, aby se seskupilo prostorové uspořádání 1 vodíkového atomu. A vodíkový atom je složitější než systém sta stavebních elementů. O posloupnosti prvků s opakovaným mocenstvím, a tím i podobnými chemickými vlastnostmi, ani nemluvím. Nejsou-li atomy, nemohou být ani sloučeniny. Nejsou-li sloučeniny, není ani anorganická chemie. Není-li anorganická chemie, nemohou být aminokyseliny, bílkoviny, buňky, tělesné orgány atd. Nestavějme evoluční domněnky 50. poschodí, zda-li se lidé a lidoopi vyvinuli ze společných předků, když nemáme vyřešeny ani evoluční základy pro přízemí!
Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné,lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o Jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu, ani Mu nebyli vděční, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství .. (Bible, list Římanům 1.19-21). Jinými slovy: Kdo Boha nevidí ve stvoření - nepřemýšlí!