Vše o životě a pro život!!


PCT - Info

Unikátní palivový kondicionér, který: 
Snižuje spotřebu paliva o 5–15 %.
Urychluje hoření a tím zvyšuje výkon motoru.
Čistí motor od uhlíkových usazenin, chrání svíčky, vstřikovače i ventily.
Prodlužuje životnost motoru a výrazně snižuje emisní hodnoty.
Je vhodný do benzínu, nafty, LPG i ethanolu.
Složení produktu:
Ferrocene – účinná složka (organokov, 1973 – Nobelova cena)
Bavlníkový olej – Lubritab (pro řízené uvolňování matrice)
Emulgátor – pojivo
Účinky FERROCENU:
Funguje jako urychlovač spalování.
Palivo začíná hořet dříve, při nižších teplotách.
Rychlejší shoření = vyšší výkon. 
Vyšší výkon snižuje spotřebu.
Snižuje prostupnost tepla, a tak zvyšuje účinnost procesu spalování.
Při teplotách dosahovaných při spalování funguje také jako mazivo.
Dochází k hladšímu chodu motoru a odstraňuje se tzv. klepání.
Rychlejší hoření = nižší tvorba emisí.
S Ferrocenem se výrazně omezí tvorba sazí a dalších exhalátů (CO, NO, HC)
Snižuje se i znečišťování motorového oleje.
Výrobek je certifikován NTL - nezávislou tribotechnickou laboratoří paliv a maziv v Petřvaldu, ČR. Tato certifikace je platná v rámci celé EU a uvádí, že *** se rozpouští beze zbytku a nemůže poškodit váš motor.
Je zcela bezpečný pro Váš motor, což je potvrzeno certifikací nezávislé tribotechnické laboratoře paliv a maziv ČR. Náš palivový kondicionér je plně kompatibilní s uhlovodíky, úplně shoří a nezanechává žádné zbytky.
Většina podobných přípravků vyrobených v USA obsahuje přísady, které nejsou plně kompatibilní a po dlouhou dobu ponechávají nespálené zbytky v motoru. Díky tomu není možné dosáhnout tak vysoké účinnosti.
Naše tableta obsahuje mimo Ferrocene, který zajišťuje lepší prohoření palivové směsi, Bavlníkový olej – lubritab (pro řízené uvolňování matrice) a také účinný emulgátor. Všechny tři složky mají navíc synergický efekt, kde jedna složka posiluje účinnost druhé.
Ekonomika a užitek, který získáte při používání:
Palivový kondicionér používá technologii Boogie Energy Pill, prověřenou milióny zákazníků v průběhu více než 20 let používání.
Optimalizuje hoření, tím zvyšuje výkon Vašeho motoru a dochází ke snížení spotřeby paliva (zlepšuje se ekonomika provozu motoru).
Vyšší výkon motoru se dá využít i pro vyšší rychlost nebo sílu (neušetříte).
Při stejné rychlosti a síle snižuje spotřebu paliva o 5 až 15 %, což je potvrzeno Nezávislou tribotechnickou laboratoří.
Výrazně snižuje emise, redukuje tvorbu skleníkových plynů a je šetrný k životnímu prostředí.
Odstraňuje karbonizační úsady z Vašeho motoru.
Více kilometrů za stejný finanční obnos (prodloužení dojezdu při stejném množství paliva).
Chrání palivový systém včetně ventilů a zamezuje tvorbě karbonizačních úsad.
Čistí celý palivový systém a zajišťuje plynulejší chod motoru. Snižuje klepání a hlučnost motoru.
Prodlužuje životnost svíček, ventilů a pístů.
Prodlužuje životnost skupiny pístů a válců motoru a dobu výměny vozidla.
U starších motorů nahrazuje funkční vlastnosti olova.
Pravidelné používání tablet POWER CAR TAB prodlouží životnost motoru až o 40%! (podle výsledků dlouhodobých testů na různých vědeckých pracovištích).

*** s high-tech složením je palivový kondicionér nejvyšší generace, který pronikne až do spalovacích komor skupin válců. Jeho nespornou výhodou je, že se beze zbytku rozpustí v palivu.
Jedna ze tří složek kondicionéru se jmenuje Ferrocene. Jejím úkolem je zajistit rychlé a dokonalé prohoření paliva ve spalovacích komorách.
V průběhu tohoto procesu se vytváří oxid železitý, který likviduje karbonové usazeniny. Ty postupně shoří a na kovových částech se vytváří mikroskopická ochranná vrstva.
Ferrocene funguje díky spalovacím teplotám také jako mazivo. V důsledku toho se snižuje koeficient tření, je zajištěný hladší chod motoru a eliminuje se tzv. „klepání".
Veškeré palivo shoří v rámci expanzního cyklu již ve spalovacích komorách. To přináší jednak zvýšení výkonu a také výrazné snížení emisí.
Používáním kondicionéru dochází k podstatnému snižování tvorby oxidů dusíku (NOx) a oxidu uhelnatého. Dále se snižuje tvorba všech exhalátů plynů a zamezuje se tvorbě sazí.
Všechny uvedené skutečnosti zvyšují účinnost motoru a výrazně prodlužují jeho životnost.
Tablety jsou navržené tak, aby doplnily molekulární strukturu benzínu, motorové nafty, LPG i ethanolu, a tím zajistily efektivnější spalování.
Byl testovaný na více než 150ti osobních a nákladních vozidlech různých typů a roků výroby. Průměrná úspora na palivu se pohybuje na úrovni 10 %.

Úspora v litrech
Na 40 litrech uspoříte 4 litry paliva - cca 150 Kč (37 Kč/1l).
Cena 1 ks tablety je 56 Kč
Čistý zisk je 94 Kč (finanční úspora: 150 Kč – 56 Kč = 94 Kč)
1 tableta Vám ušetří v průměru 2,4 Kč na 1 litr paliva.

Úspora v kilometrech
Při 1 000 najetých kilometrech zvýšíte dojezd o 111 km.graf_litry_new.jpg

graf_kilometry_new.jpg

Ozdravná kúra pro Váš motor

 *** je palivový kondicionér, který je kompatibilní s uhlovodíky. Tableta se v palivovém systému vozidel a strojů dokonale a rychle rozpustí a úplně shoří - nezůstávají žádné zbytky. Díky změněnému průběhu hoření (palivo zhoří mnohem rychleji) a vytvoření mikroskopické vrstvy ve válcích, která snižuje průchodnost tepla, dosahuje motor vyššího výkonu. Navíc vzniklé chemické reakce společně s lepším prohořením paliva zároveň pozvolna odstraňují karbonizační úsady ze spalovacích prostor přirozenou cestou bez rizika zanášení. Tvorba emisí včetně pevných částic je podstatně snížena. Chráníte tak i svoje zdraví a životní prostředí. *** tak nahrazuje několik produktů najednou, stačí vám jen jeden.  Váš motor bude čistý s vyšším výkonem a nižším zatížením životního prostředí. Vy navíc ušetříte na palivu a údržbě.

     

EMISE
·Oxid uhelnatý 23% snížení
   ›při studeném startu až  78%
·Kouřivost 21% snížení
   ›při studeném startu až 73%
·Uhlovodíky11% snížení
   ›při studeném startu až 24%
·Snížena spotřeba  5-15%
   ›při studeném startu až 46%