Vše o životě a pro život!!


PCT - Dotazy

Dotazy od běžných uživatelů produktu.
• Je možné, aby poškodil motor?
Ne, toto není možné. Není to přísada, ale 100% přírodní palivový kondicionér, který nezanechává žádné nespálené usazeniny v částech motoru. Schopnost pročistit palivový systém a motor je pozvolný proces, který nijak nepoškodí motor ani palivový oběh.
• Byl testován?
Ano, byl testován v laboratořích i v běžném provozu. S úspěchem se používá již několik let. Na základě testování je tableta průběžně vylepšována tak, aby byla dosažena co nejvyšší efektivita a funkčnost i v nejmodernějších motorech. Výrobek je certifikován NTL - nezávislou tribotechnickou laboratoří paliv a maziv v Petřvaldu, ČR. Tato certifikace je platná v celé EU a uvádí, že *** se rozpouští beze zbytku a nemůže poškodit váš motor. Dále, že účinně snižuje spotřebu paliva o 5 až 15% a že nevytváří žádné závadné sloučeniny.
• Pro který motor může být použitý?
Může být použit pro spalovací motory, benzinové i naftové dokonce i pro motory na Ethanol a LPG.
• Jak často ho mám používat?
Pokaždé, když tankujete (nejdříve vhoďte tabletu, pak natankujte). Tableta se sama zaplatí díky úspoře na palivu (dle našich testů na cca 150 autech a kamiónech se úspora paliva pohybuje kolem 10%) a poskytne vám maximum výhod a zaručený komfort.
• Snižuje emise?
Ano, díky kvalitnějšímu, úplnému prohoření a zvýšené efektivitě spalování, se uvolňuje méně nespálených částic. Při startování studeného motoru, si můžete všimnout velký objem emisí (až 10 krát více, než dosáhnete potřebnou teplotu motoru). Exceluje i v těchto situacích a emise snižuje až o 90%.
• Zlepší  startování motoru v chladných podmínkách?
Ano, zlepší. Určitě se však ujistěte, především u dieselu, že tankujete pouze kvalitní palivo, které je určeno pro nižší teploty. Přípravek neupravuje palivo pro tyto podmínky.
• Pomůže starším autům?
Ano, pomůže zásadním způsobem. Starší motory jsou používány delší dobu, mají více usazenin na vstřikovačích, ventilech a dalších částech motoru. Tyto zbytky se musí odstranit. *** aktivně, pozvolna usazeniny odstraní. Tento proces obvykle proběhne po spotřebování několika nádrží. Pak si všimnete, že motor opět "běží" jako dříve, bude citlivější, bude mít vyšší výkon a bude pracovat efektivněji.
• Existuje garance v případě poškození motoru po použití ***?
1) Za více než 20 let užívání těchto tablet nedošlo k žádnému poškození motoru.
2) Výrobce  je i přesto pojištěný pro tento případ.
V případě, že uživatel nabude dojmu, že k poškození došlo díky ***, výrobce určí nezávislou instituci, která příčinu poruchy zjistí. V případě, že poškození bylo způsobeno ***, bude proplacena oprava a také náklady na zjištění příčiny poruchy ze strany výrobce. V opačném případě uhradí náklady na zjištění příčiny poruchy majitel vozidla.
• Může negativně ovlivnit činnost filtru pevných částic a jeho regeneraci?
1) Při používání se snižuje množství pevných částic vznikajících při spalování pohonné směsi a méně se zatěžuje filtr pevných částic, tudíž nemůže negativně ovlivnit filtr pevných částic, ba naopak.
2) Proces čištění karbonových úsad je pozvolný a proto nijak neovlivňuje samotný filtr pevných částic ani jeho regeneraci.
• Nemůže způsobit u starších automobilů problém po odstranění karbonových usazenin? Nezačne například téct olej?
Působí v palivu, odstraňování karbonových usazenin proto probíhá především na ventilech a ve spalovací komoře. V kanálech rozvodu oleje působí jen druhotně, kdy se snižuje množství pevných částic, které se dostávají při oplachu válců do oleje.
• Jak je možné, že se dává stejný počet tablet do nafty i do benzínu navzdory odlišnému složení?
Ferrocen funguje jako katalyzátor spalování, nevstupuje do chemických reakcí. Je sice pravda, že složení nafty a benzínu je odlišné, ale obě paliva mají stejný základ a obě obsahují uhlovodíky, na které se Ferrocen váže. Ferrocen je plně kompatibilní s uhlovodíky, které obsahuje nafta, benzin, etanol, bionafta a ostatní druhy paliv. Všechny ingredience, které náš palivový kondicionér obsahuje, se zcela a beze zbytku rozpustí a nezůstávají po nich žádné zbytky.
• V čem spočívá úspora?
Vyšší výkon při spálení směsi, dá se jezdit na "menší plyn" a dosáhnout stejnou rychlost či sílu, vrstva Fe2O3 uchovává teplo, funkce maziva - mazné složky, která snižuje tření. Klíčem k úspoře je dokonalé spalování paliva. Díky našemu palivovému kondicionéru dochází k daleko lepšímu prohoření paliva a evidentnímu nárůstu výkonu. Další funkcí našeho palivového kondicionéru je dokonalé vyčištění spalovacích komor, vstřikovačů, ventilů, horní části pístů až po první pístový kroužek. Po vyčištění válců se dokonce mikroskopické škrábance zacelí jemnou ochrannou vrstvou z ferrocenu. Vytvořená jemná katalytická vrstva, která ošetřuje kovové části ve spalovacích komorách, ne jen podstatně snižuje tření, ale zajišťuje také tepelnou izolaci spalovacích komor a tím dochází k dalším úsporám. V Technickém listu stojí: Úspora paliva s použitím *** se pohybuje v rozmezí 5-15%.
• Jaká chemická reakce zde probíhá?
4(C5H5)2Fe + 53 O2 → 40 CO2+ 20 H2O + 2 Fe2O3
• Nebude nutné dělat za 3 roky generálku motoru?
Kvůli tabletám není důvod. Za poslední roky bylo prodáno více než 11 milionů tablet a nebyl zaznamenán případ, že by došlo k poškození motoru. Naopak, po prostudování šesti nezávislých vědeckých zpráv bylo zjištěno, že při používání ferrocenu, který převážně obsahují naše tablety, je garantováno prodloužení životnosti motoru o více než 40%. Pokud bychom chtěli být striktně konzervativní, tak po konzultaci se zkušebnou říkáme naším klientům, že používáním našich tablet, prodlužují životnost motoru pouze o 25%. Samotné prodloužení životnosti motoru o 25% téměř zastíní všechny ostatní užitky našich tablet. To je více kilometrů za stejnou cenu (větší dojezd), úspora na palivu od 5 do 15%, spolehlivost, úspora na servisních pracích, lepší startování, menší kouřivost apod. Znamená to prodloužení životnosti vozového parku o dva až tři roky, což znamená dva až tři roky bez nutnosti splátek na pořízení nových vozidel a snížení pravidelných měsíčních výdajů v ekonomice firmy.
• Nepoškodí produkt řídící jednotku?
Nezasahuje jakýmkoliv způsobem do řídící jednotky a nemá na ní žádný vliv.
• Nebudou se vypalovat Lambda sondy?
Naopak, do výfuku odcházejí spaliny s nižší teplotou, všechno palivo shoří uvnitř válců a spalování se nedokončí ve výfuku (nedochází k tzv. Druhotnému hoření ve výfuku), navíc jsou výrazně sníženy emise.
• Jakým způsobem probíhá rozklad?
Jednoduše se rozpustí, díky složení tablety, které je patentované, pro rychlé rozpuštění musí být palivo v pohybu. Pro řízené rozpouštění palivového kondicionéru  je třeba zachovat poměr - jedna tableta na 35 až 40 litrů paliva. Díky zprávě z Ministerstva kosmonautiky bývalého Sovětského Svazu víme, že obsah 37,5 mg ferrocenu na jeden litr paliva je zcela bezpečný a nemůže poškodit váš motor. Naše tableta má 500 mg a je určena na 40 litrů paliva. Naše tableta obsahuje přibližně 70% ferrocenu a ostatních 30% tvoří bavlníkový olej a emulgátor. I kdyby složení tablety byl 100% ferrocen, tak obsah ferrocenu na jeden litr paliva by byl v poměru 500 mg/40 litrů = 12,5 mg ferrocenu, což je přibližně třikrát méně než hodnota bezpečné míry, která nemůže poškodit váš motor.
• Zbývá tam nějaká frakce?
Všechno shoří, nezůstávají žádné zbytky. V technickém listu stojí: Přípravek nevytváří vlastní kalové ani karbonové usazeniny.