Vše o životě a pro život!!


PCT - Odborné reference

Odborné reference o účincích hlavní účinné látky v tabletách ***.
V následujících abstraktech z výzkumných zpráv a patentů se dočtete o účincích ferrocene.
OCTANE ENHANCING PETROL
ADDITIVES/PRODUCTS
LITERATURE REVIEW AND ANALYSIS
September 2000
DUNCAN SEDDON & ASSOCIATES PTY LTD.
116 KOORNALLA CRESCENT
MOUNT ELIZA
VICTORIA 3930

Abstrakt
Ferrocene jako přídatná látka do motorových paliv prokazuje, že při použití do 30 ppm má dramatický vliv na paliva s nízkým oktanovým číslem. Může dojít k zisku až o dvě octanová čísla.
Společnost Octel prokázala, tyto hodnoty i při zkouškách v terénu. Data z testů jsou k dispozici jako důvěrná.
Dopad na katalyzátory
Z provedených testů vyplývá, že nedojde ke snížení účinnosti snímačů nebo katalyzátorů.
Účinnost katalyzátorů je zachována a navíc jsou chráněny proti stárnutí.
Dopad na zanášení zapalovacích svíček a vestavěné diagnostiky.
Octel na základě získaných technických údajů vyvrací přesvědčení, že ferrocene a látky vzniklé při jeho hoření s palivem jsou erozivní. Rozsáhlé testy prokázaly, že nedochází ke škodlivému poškození jakékoliv části motoru.
Solubility of Ferrocene in Organic Solvents
Walter R. May
SFA International, Inc.
Houston, TX

Abstrakt
Ze všech kovů s katalytickými účinky na spalování uhlovodíků, je železo jedním z nejlepších. V literatuře se uvádí, že železo snižuje tvorbu částic při spalování v motorech a turbínách o více jak 50%.
Ferrocene obsahuje 30% hmotnostních železa a může být použit jako zdroj železa v přísadách do paliva.
Ferrocene je podáván jako přísada v tekuté a pevné formě. Výhodou použití pevné formy ferrocene je snadná doprava, manipulace a dávkování do palivové nádrže.
Cílem této práce je zhodnotit chemii ferrocene jako spalovacího katalyzátoru.
Limitujícím faktorem pro použití rozpuštěného ferrocene jako přísady je maximální koncentrace železa, které může být dosaženo při těchto řešeních. Praktický limit je 2% železa ve vysoce aromatických rozpouštědlech. Lze dosahovat i větší koncentrace železa v palivu i větších účinků při použití některých dalších přísad jako např. hořčík apod. V těchto případech může být dosaženo i většího snížení exhalátů než je 50%, běžně dosahovaných při použití samotného ferrocene.
Bylo také sledováno snížení spotřeby.
Studie byla provedena na železniční lokomotivě za použití paliva s asi 3000 ppm síry, které přineslo 10% snížení spotřeby.
Patent 5386804 February 7, 1995 Guttmann, Hansjuergen Hoehr, Dieter Schaedlich, Heinz-Kuno Schug, Kurt-Peter Thenker, Walter.
Process for the addition of ferrocene to combustion or motor fuels
Abstrakt
Chcete-li snížit spotřebu pohonných hmot, snížit emise při spalování a odstranit nebo snížit karbonové usazeniny, při práci spalovacích motorů při použití kapalných uhlovodíkových směsí, je velmi efektivní použít organokovové sloučeniny, zejména ferrocene nebo jeho rozpustné deriváty.
V dřívější německé patentové přihlášce P 41 29 408, zařízení a proces pro přímé přidání pevné látky - ferrocene - do kapalných motorových paliv bylo navrženo, přidávat ferrocene do kapalného paliva v odměřených množstvích.
Všechny tyto způsoby mají společné to, že do kapalného paliva, nebo dokonce až při spalování paliva, např. topného oleje, bylo prováděno přidání ferrocene s využitím jeho rozpustnosti. Tento patent řeší jednu z možností dávkování ferrocene do paliva.
Manickam. Název zprávy: Vliv přísad na bázi železa v palivu na výkon a emise v dieselových motorech.
Projekt realizován na College of Engineering, Anna University, Chennai, Jižní Indie , Master of Engineering v oboru Combustion Engineering, květen 2007.
Abstrakt
Tento program studoval vliv ferrocene jako přísadu v palivu na výkonnostní charakteristiku a emise pevných částic a NOx. Studie ukazuje, že ferrocene má dobrou spalovací katalytickou aktivitu. Emisní studie byly provedeny na dieselovém motoru s ferrocene jako přísadou do nafty. Motor byl čtyřtaktní, dvouválec, vodou chlazený, s přímým vstřikováním paliva.
Následující závěry jsou vypracovány na základě experimentálních výsledků:
NOx a kouř se snižuje s rostoucím procentem ferrocene jako přísady při současném zvýšení tepelné účinnosti.
Použití ferrocene jako přísady ovlivňuje spalovací proces. Při objemu 25 ppm ferrocene je optimální poměr, kdy ferrocene v naftě dosahuje nejlepších výsledků. 
United States Patent č. 4.389.220 Kracklauer.
Abstrakt
Popisuje dvě-fáze použití ferrocene.
Při použití v dieselových motorech vede použití ferrocene ke snížení emisí znečišťujících látek a zvýšení efektivity spalování paliva. Nejprve vyšší dávka ferrocene (20-30 ppm), odstraňuje karbonové usazeniny ze spalovací komory a vytváří vrstvu katalytického oxidu železa ve spalovacích prostorách motoru. Následně nižší dávkování ferrocene (10 - 15ppm), udržuje katalytický povlak oxidu železa. Je žádoucí zachovat tento katalytický povlak dalším užíváním ferrocene.
Přidáním ferrocene do benzínu se zvyšuje jeho oktanové číslo.
Kromě toho je prokázáno, že se použitím ferrocene snižuje i objem výfukových plynů a snižuje se spotřeba paliva.
Effects of Ferrocene as a Gasoline Additive on Exhaust Emissions and Fuel Consumption of Catalyst Equipped Vehicles
Účinky ferrocenu jako přísada benzínu na emise výfukových plynů a spotřeby paliva vozidel vybavených katalyzátorem
Details of SAE Paper Number: 900154
Detail zprávy SAE
SAE International je celosvětové společenství více než 128.000 inženýrů a podobných technických odborníků v leteckém, automobilovém a průmyslu s užitkovými vozidly.
Testovací program byl proveden zahrnující dva párů vozidel - každá dvojice stejného typu a modelu, technicky souhlasilo, a vybaveny řídicími systémy emisí, včetně lambda senzory a katalyzátorech.
Cílem programu bylo zkoumat vliv benzinu s obsahem 15 ppm ferrocene na dlouhodobé úrovni emisí.
Vozidla byla provozována v typických provozních podmínkách Německa. Z každého páru, byl jeden s palivem bez přísad, druhý s přidaným ferrocene.
Vliv na výfukových emisí výkonu byly zkoumány v intervalech přibližně 10 000 km provozu.
Výsledky ukazují, že přidaný ferrocene do paliva má následek snížení emisí škodlivých látek. To se potvrdilo, i když byl jedno vozidlo přepnuto do provozu s ferrocene po 40 000 km projetých kilometrech bez ferrocene.
Měření spotřeby paliva během zkušebních provozů ukázala zřetelné zlepšení, kdy byly vozidla poháněna palivem s ferrocene.
Další vyšetřování emisí částic z testovacích vozů byly provedeny od nezávislého výzkumného ústavu. Výsledky ukazují, úrovně emisí jsou nízké, pouze s menšími změnami v obsahu částic železa. Žádné plynné sloučeniny železa nebyly měřena v rámci mezí detekce.
Pergamon
J. AemsolSci. Vol. 29, Suppl. I, pp. S617-S618. 1998
1998 Published by Elsevier Science Ltd. All rights reserved
Printed in Great Britain
0021-8502/98 $19.00 + 0.00
THE EFFECT OF FERROCENE ADDITION ON PARTICLE FORMATION
AND BURNOUT IN COMBUSTION
PROCESSES
M. KASPER', K. SATTLER2, K. SIEGMANN'
and U.MATTER ETH-Zurich,Laboratory for Combustion Aerosols and Suspended Particles, 8093 Zurich,Switzerland;

Abstrakt
Potlačení tvorby sazí ve spalovacích motorech při použití vlastností ferrocene (Fe (C2H5) 2), jsou dobře známé z různých výzkumných zpráv a testů jako např. (Howard a Kausch 1980).
Různé studie poskytují důkazy, že ferrocene snižuje uhlíkové úsady, protože dochází k účinnějšímu vyhoření paliva dříve než se saze zformují (např. Zhang a Megaridis 1996).
V této práci je prokázáno, že ferrocenem dopovaný difúzní plamen, vytváří oxid železitý, který zabraňuje vzniku sazí. Tento proces byl předpokládán dříve (Ritrievi et al. 1987), ale nyní byl přímo pozorován s technikou fotoelektrických snímačů v přírodním plynném prostředí (Burtscher 1992).
Získané výsledky ukazují, že oxid železitý se stává součástí sazí a působí jako katalyzátor na podporu shoření sazí již na špičce plamene.