Vše o životě a pro život!!


Nemám čas!

Na co si uděláte čas? "Na co máte vždycky čas i peníze?" Takovou otázku jsem nalezl v testu jednoho zábavného časopisu. Spontánní odpovědi pak měly o každém spolehlivě prozradit, co je skutečným středem jeho zájmu. Někdo si vždy udělá čas na svého koníčka, jiný má vždy dost času a peněz na poslední módu nebo vysedávání v restauracích. Uděláte si však čas na Pána Boha? je pro vás Bůh důležitý??
Bůh má vždycky čas! Pán Bůh na nás vždy myslel. V Ježíši Kristu se dokonce stal člověkem, aby se k nám co nejvíce přiblížil. On, Boží Syn z osobního zájmu o každého z nás opustil nebeskou slávu a dal za nás na kříži svůj život. "Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky." (Bible, 1. Timoteovi 1.15).
Nezmeškejte setkání s Bohem! Tak, jako můžete promeškat poslední vlakový nebo autobusový spoj, může vám uniknout i možnost dostat se k Bohu. Pán Bůh nám dává mnoho příležitostí se s Ním setkat. Jeho trpělivost s námi lidmi je opravdu veliká. Nepromeškejte tedy Boží nabídku! Udělejte si čas, dokud ještě nějaký máte! Co když dnešní příležitost je poslední? Jde přece o vaši věčnost! Kde ji chcete prožívat: s Bohem ve věčné radosti, nebo bez Boha ve věčném trápení? Pán Bůh vás neodmítne, když k němu přijdete. Můžete se na Něho obrátit například těmito slovy: "Pane Ježíši Kriste, dosud jsem žil bez tebe. Vím, že jsem hříšný a nemohu před tebou obstát. Prosím tě, odpusť mi, očisti mé srdce od vin, které mne od tebe oddělují. Staň se Pánem mého života!"