Vše o životě a pro život!!


Poslední doba

Žijeme v poslední době a já říkám TOBĚ, že to, co je psáno, už se začíná dít: Všude jsou války, lidi budou mít strach, země začne se třást - A přesně takhle začíná doba poslední, v které se zhorší mnozí a zrada bude všude a lidé začnou nenávidět druhé, bezpráví se rozmnoží a v lidech vyschne láska! 
Tak se připrav, připrav, pořádně se připrav, na tu dobu se připrav!! A je tu jedna věc, kterou ti musím říct: že všude bude kázáno Boží království. Po celém světě a každému národu kázáno bude, že mají vydat život Bohu! Neotáčej záda k tomu poselství! Jen pro vyvolené budou ukrácené dny, ve kterých panovat bude nenávist a zloba. A proto ti říkám: "Začni hledat Boha!" Boha, který tě má rád! Boha, který tě má rád! Boha, který tě má rád!!
Tak neboj se a stůj, vždyť Ježíš je tvůj kamarád a má tě rád. Tak neboj se a stůj, vždyť Ježíš je tvůj Přítel!!! 
Tak neboj se a stůj, vždyť Ježíš je tvůj kamarád a má tě rád! Tak neboj se a stůj, vždyť Ježíš je tvůj Přítel!!!
Tak neboj se a stů, vždyť Ježíš je tvůj kamarád a má tě rád! Tak neboj se a stůj, vždyť Ježíš je tvůj Spasitel!