Vše o životě a pro život!!


Docela jiný člověk

Kdysi jsem byl vášnivým hráčem, závislým na penězích, alkoholu, lécích a cigaretách. Za krádež jsem si odseděl několik let ve vězení. Jako člověk jsem byl úplně ztracen a to mě přivedlo až k pokusu o sebevraždu. V té době jsem se setkal s Boží mocí, která od základů změnila můj život. Pán Ježíš Kristus - Boží Syn mne vysvobodil ze všech závislostí a proměnil mé srdce. Dnes jsem úplně novým člověkem. To je také důvod, proč se chci rozdělit o radost, kterou nyní prožívám. Vděčně jsem přijal službu pastora romského sboru a sloužím lidem k víře. 
Růžové sny.  Pocházím ze čtrnáctičlenné romské rodiny, která se formálně hlásila k římskokatolické církvi. Vyrůstal jsem však bez živé víry v Pána Ježíše Krista. Již od dětství jsem si sobecky prosazoval svoje názory. Život jsem chtěl mít ve svých rukou. A tak jsem se ve 14 letech dostal do rozporu se zákonem. Měl jsem růžové sny o bohatství, ženách a pohodlném životě. Představoval jsem si, že smysl života je v diskotékách, zábavách, penězích, alkoholu, cigaretách. To všechno a ještě mnoho jiných špatných věcí jsem poznával už od dětství. V 19 letech jsem narukoval na vojnu do Popradu. Moje žena v té době čekala již třetí dítě. Já si však vůbec neuvědomoval svou rodičovskou odpovědnost k dětem.
Tvrdá skutečnost. Po návratu z vojny se mi otevřela cesta, jak legálním způsobem přijít k velkým penězům. Založil jsem si vlastní firmu a byl jsem přesvědčen, že jsem tím nejúspěšnějším člověkem ve svém okolí. To ve mně ještě posílilo vnitřní pýchu. Pak přišla sametová revoluce. Ve městě se objevily hrací automaty, prostituce, erotické salony... Začal jsem hýřit. Peníze, na kterých jsem založil svůj život, se rozkutálely, začaly růst dluhy a podnik zkrachoval. Moje dřívější představy o úspěšném životě a falešná sebedůvěra - to vše mě vedlo do zkázy. Nezbylo mi nic jiného, než se chopit nabídky, jak rychle "přijít k penězům". Spolu se svými dvěma bratry jsem se rozhodl, že ukradneme vzácné sochy z kostela a prodáme je. Naše plány však zkřížila policejní hlídka, která při náhodné kontrole sochy objevila.
Volání o pomoc. Byl jsem odsouzen k sedmi letům odnětí svobody. Ve vězení jsem prožíval skutečné peklo na zemi. Jako člověk jsem byl ztracen a to mě vedlo k pokusu o sebevraždu. Těžké situace jsem řešil pomocí dostupných opiátů - léků, silného čaje, alkoholu. Plánoval jsem pomstu všem, kteří mi nějak ublížili. Před očima se mi zjevoval jasný obraz toho, jak se mi rozpadá manželství a přicházím o rodinu. Ve své beznaději a zoufalství jsem začal volat k Bohu o pomoc a Bůh to vzal vážně. Poslal do věznice svého služebníka, skrze kterého k nám vězňům hovořil. On nám neúnavně vyprávěl o Božím království a o záchraně, kterou pro nás vydobyl Pán Ježíš Kristus.
Stal jsem se novým člověkem.  Brzy jsem pochopil, že jeho slova jsou osobní Boží výzvou i pro mě. V mysli se mi promítl celý můj špatný život. Prosil jsem Pána Ježíše o odpuštění svých hříchů a odevzdal jsem mu svůj život. V tom okamžiku se v mém srdci stalo něco zvláštního. Nerozuměl jsem tomu, ale věděl jsem, že je to něco, co do mého srdce vložil Bůh. Jasně jsem pocítil, že jsem novým člověkem. Ve vězení se stala zázračná proměna: z muže bez naděje je najednou šťastný vězeň. Další roky jsem prožíval v radosti a lásce k Pánu Ježíši i lidem. Pán Ježíš mi vrátil naději na lepší život. Dal mi poznat nové hodnoty života, které nejsou ve hmotných věcech, ale ve vyrovnaném vztahu k Bohu. Obdržel jsem pokoj, který jsem nikdy předtím nepoznal. Bůh mi otevřel cestu k věčnému životu: "Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují" (Bible, 1. list Korintským 2, 9). Pán Ježíš nikoho neodmítne, nikomu nestraní, ale vidí touhu člověka po proměně hříšného srdce. Proto i mně, který nejsem pro svou špatnou minulost hoden jeho lásky, dal svou milost. Chce, aby všichni lidé byli zachráněni. Z Boží svaté vůle jsem přijal službu pastora romského sboru, kde sloužím v Křesťanském centru "Penúel" v Plzni. Jsem Pánu Ježíši vděčný za jeho záchranu a vyznávám svoji lásku k němu i skrze toto svědectví. Můj život s Pánem je radostný. A když přijdou těžkosti, dává mi sílu je překonávat. Je mnoho dobrého a radostného, v čem mně Pán Ježíš žehná. Toto přeji i vám, kteří jej ještě neznáte. Přesvědčte se, jak je dobrý!