Vše o životě a pro život!!


Zveme všechny děti

Když žil Pán Ježíš na zemi, přicházeli k němu lidé, aby mu naslouchali. Ježíš jim vyprávěl o Bohu. O tom, že stvořil náš svět - hvězdy, řeky, louky s květinami, rozmanitá zvířata a také nás. Řekl, že Bůh má rád každého z nás a chce nám pomáhat. Přicházeli za ním různí lidé: významní, alë i takoví, které nikdo neznal, bohatí i chudí, učenci, ale i prostí rybáři. Mnoho z nich věřilo tomu, co Ježíš říkal. Ale byli tam i takoví, kteří mu vůbec nevěřili. Někteří se mu dokonce vysmívali a dobírali si ho. Ale Ježíš dobře věděl, co si každý z nich myslí. Jak to poznal? Věděl to, protože zná každého člověka. Ví také o tobě a je stále s tebou, i když o tom nevíš. Třeba když si hraješ, spíš, když si rozbiješ koleno, nebo jedeš na výlet. Ví, co děláš i teď, co si myslíš a jak se ti daří. Jednou k Ježíši přišlo zase mnoho lidí, aby si ho poslechli. Vzali s sebou i své děti. Když Ježíš začal mluvit, chtěly také i děti jít za ním. Dospělí je však odháněli: "Ježíš má důležitější věci, než aby s vámi mluvil. Stejně jeho slovům nemůžete rozumět," říkali dětem nepřívětivě. "Hrejte si spolu. Nemá na vás čas" Ale to nebyla pravda. Když Ježíš slyšel, co dětem říkají, obrátil se a docela nahlas, tak aby to mohli všichni smyšet, zvolal: "Nechte všechny děti přijít ke mně!" A když byly děti u něho, dodal: "K Bohu může přijít jen člověk, který mu důvěřuje tak prostě jako tyto děti." Představte si: v tom okamžiku nebyl pro Ježíše neikdo tak důležitý jako ty děti. Měl pro ně čas a byl rád, že jsou s ním. Možná si myslíš: "Jak rád bych byl mezi nimi! Také bych chtěl mluvit s Ježíšem a být s ním." Dnes nemůžeš Ježíše vidět tak, jako jej tenkrát viděly děti. Ježíš je nyní u Boha v nebi. ALe vidí tě a můžeš s ním mluvit - to znamená modlit se k němu. Hovořit s ním jako s přítelem, který je s¨tále u tebe. Můžeš mu říct všechno. On ti rozumí a chce ti pomoci. Zvláště když tě něco bolí, trápí, máš z něčeho strach, nebo ti někdo ublíží. Ale m§žeš mu také povědět, že máš z něčeho radost, a Ob se bude radovat s tebou. Víš, že Ježíš chce pro tebe udělat ještě něco důležitějšího? Odpustit ti všechno, co není dobré ve tvém životě - tvoje hříchy: Ošklivá slova, lhaní, neposlušnost a vůbec všechno zlé, co děláš. Neboj se mu to říct a popros jej o odpuštění: "Pane Ježíši, vím, že jsem dnes zase zlobil a byl neposlušný. Prosím, odpusť mi to."Uvidíš, že ti Pán Ježíš odpustí a dá ti znovu radost.