Vše o životě a pro život!!


Už jsi o tom slyšel?

Určitě znáš příběh o děťátku, které se kdysi narodilo v jesličkách na seně. Je to příběh o malém Ježíši, ale také o Josefovi a Marii, o hvězdě nad Betlémem, o pastýřích, kteří se mu šli poklonit, i třech králích, kteří mu přinesli vzácné dary. Tento příběh e vypráví po celém světě vždy o Vánocích. A není to jenom nějaká pohádka – všechno se doopravdy stalo! Píše se o to v Bibli. Není to ani žádný obyčejný příběh! Vypráví se tu o někom vyjímečném. O Pánu Ježíši, Božím Synu, který se narodil jako malé dítě v Betlémě a který přišel zachránit celý svět. Když Ježíš dospěl, vyprávěl lidem o Bohu. Říkal jim: „Pán Bůh miluje všechny lidi a chce,. aby byli jednou v nebi.“ Ale lidé často dělají a říkají špatné věci, pro které se do nebe dostat nemohou. Vše zlé, co je v člověku, nazývá Bible hříchem. Pán Bůh však z lásky k nám poslal Ježíše, aby nás zachránil. Ježíš Kristus e za nás obětoval. Zemřel na kříži za naše hříchy, ačkoli sám nic zlého neudělal. Bůh jej však třetího dne vzkřísil z mrtvých. Tak Ježíš zvítězil nad smrtí. A každý, kdo v něho uvěří, se smrti už bát nemusí, ale bude žít věčně v nebi.
Také tebe má Pán Ježíš moc rád. Chce být stále s tebou, chránit tě a pomáhat ti. Můžeš mu svěřit svoje starosti, podělit se o radost, říct mu i o svém provinění. Když ho poprosíš, odpustí ti tvé hříchy. Ačkoli Pána Ježíše nevidíš, On je stále při tobě. Slyší tě, když s ním hovoříš. Také nyní mu můžeš říct svými slovy v modlitbě: „Pane Ježíši. Děkuji ti, že jsi přišel na svět, abys i mě zachránil. Prosím tě, přijď do mého srdce a odpusť mi moje hříchy. Chci žít s tebou. Buď mým Přítelem a Rádcem.“