Vše o životě a pro život!!


Termoreflexní nátěr

Zateplení domu či bytu je při současných rostoucích cenách energií na vytápění prakticky nutností. Realizace zateplení je však investicí s dlouhou dobou návratnosti. Některé druhy zateplení také nemusí dokonce splnit Vaše očekávání a můžete se setkat s kondenzací vlhkosti v interiéru a následným vznikem plísní. Cestou jak snížit náklady vytápění s minimálními náklady na realizaci a bez rizika vzniků plísní je použití unikátního tepelného štítu z vesmírného programu NASA – Termoreflexní nátěr ACTIN THERMO nahrazující v současné době zateplení polystyrénem a minerální vatou.
Termoreflexní keramická elastomerická nátěrová hmota ActinTermo využívá výsledků vesmírného programu NASA v oblasti tepelných izolací raketoplánů a díky svému unikátnímu principu tepelného štítu plně nahrazuje současné způsoby zateplení polystyrénem nebo minerální vatou.
Základem této zcela jedinečné technologie je vakuum obsažené v keramických mikrokuličkách, zajiš»ující prakticky nulový prostup tepla. Tyto mikrokuličky jsou rovnoměrně rozptýleny ve speciálním pojivu na bázi akrylátové živice a po vyschnutí a vyzrání vrstvy vytvoří souvislou difúzní tepelně odrazivou vrstvu.

Díky vlastnostem vytvořeného tepleného štítu lze dosáhnout odrazu až 85% veškeré tepelné energie a snížit tak náklady na vytápění objektu až o 30%.
Tepelně reflexní nátěr ActinTermo
Vhodný pro použití na zateplení vnitřních i vnějších částí budov a střech 
Tvarově přizpůsobivý podkladu – ideální pro použití na historických a památkově chráněných fasádách domů Ekologický, přírodně odbouratelný 
Plně paropropustný 
Zabraňuje vzniku kondenzace vlhkosti na stěnách a tedy zamezuje vzniku plísní - je vhodný i pro alergiky

Omyvatelný a barevně stálý 
Snadno aplikovatelný bez nutnosti použití specializované firmy 
Elastický bez vzniku trhlin na různě tepelně roztažných materiálech

Již nikdy plíseň v domě
Nátěr je variabilně difúzně otevřený a zabraňuje atmosférické vodě v pronikání do podkladu, současně však umožňuje odpařování nežádoucí vlhkosti, která je obsažena v konstrukci. Snížení vlhkosti materiálu má za následek snížení tepelné vodivosti této konstrukce, respektive zvýšení jejího vlastního tepelného odporu a snížení nákladů na vytápění.
Pro maximální úsporu energií a plného využití vlastností termonátěru je složení přizpůsobeno konkrétnímu užití:
Interiér
Nátěr ActinTermo určený do interiérů je omyvatelný, prodyšný, nevytváří výpary a neobsahuje rozpouštědla. Díky tomu, že nenese elektrostatický náboj, jsou stěny odolné proti usazování nečistot a nikotinu. Vzhledem k vysokému obsahu keramických mikrokuliček získává nátěr po vyschnutí charakter minerálního materiálu. Díky tepelné odrazivosti materiálu dochází k rovnoměrnému rychlému rozložení a šíření tepla po místnosti a lze dosáhnout rozdílu mezi teplotami v úrovni podlahy a stropu cca 1 až 2 °C. Nátěr je schopen udržovat relativní vlhkost vzduchu v místnosti kolem ideální hodnoty 55 %. Tím se zamezuje tvorbě kondenzátu na stěnách a v dlouhodobém důsledku také vzniku nepříjemných a zdraví škodlivých plísní. Díky jeho vynikající světelné odrazivosti vykazuje interiér zlepšené vlastnosti i z hlediska osvětlení.
Exteriér
Vrstva nátěru má velmi vysokou trvalou odrazivost slunečního záření. Odráží až 86 % sluneční radiace. Vysoká reflexe chrání podkladní vrstvu před velkými teplotními změnami, to znamená že redukuje termodynamické namáhání konstrukce, zvyšuje stabilitu, přilnavost, a v konečném důsledku prodlužuje životnost povrchu. Reflexní účinky zimním období snižují spotřebu energie na vytápění. V letních měsících nedochází k přehřívání vnitřních prostor. Nátěr ActinTermo způsobuje rychlý odtok deš»ové vody z povrchu konstrukce, zabraňuje kapilárnímu nasávání vody do stavebního dílu a neposkytuje tedy následně žádnou vlhkost na odpařování. Tepelná ochrana poskytovaná nátěrem účinně snižuje dilatační pohyby různých na sebe navazujících stavebních materiálů s rozdílnou tepelnou roztažností a tím rovněž výrazně eliminuje tvorbu trhlin v důsledku pnutí. Nátěr je vysoce odolný proti ultrafialovému záření a proti atmosférické korozi, je stálobarevný a elektricky nevodivý. Povrchové plochy budov, které byly ošetřeny nátěrem Acetin Termo Exteriér, vykazují výjimečnou trvanlivost.
DACH
ActinTermo Dach je vysoce odolný ochranný nátěr pro téměř všechny druhy střech a střešní krytiny. Jeho mimořádná přilnavost je výsledkem jedinečného matricovitého složení s vysoce kvalitními přísadami, které pevně přilnou k povrchu. Díky svému složení významně eliminuje tepelné namáhání střešních konstrukcí a snižuje teplotu podstřešních prostorů v letním období.
Nátěr ActinTermo Dach je vysoce odolný vůči ultrafialovému záření, agresivnímu ovzduší a povětrnostním vlivům. Je elastický a přitom vodonepropustný. Díky vysoké reflexi slunečního záření má nátěr "tepelně uklidňující efekt", čímž zamezuje extrémním ohřevům střešních konstrukcí a jejich poškozování vlivem cyklujících dilatací. Taktéž snižuje tahová pnutí ve střešní krytině i v nosné konstrukci. Zachovává variabilní prodyšnost, v rozmezí teplot - 40 až +150 C. Minimalizuje nebezpečí působení vlhkosti ve střešní krytině a v nosné konstrukci střechy. Zamezuje trouchnivění v důsledku působení tepla, vody a vlhkosti. Díky tomu, že povrchy jsou "tepelně uklidněny" a díky vysoké elasticitě nátěru je možno spojovat různé materiály bez toho, že spáry mezi nimi budou představovat nebezpečí vzniku trhlin.
ACTIN FIS Termo
Actin FIS Termo je vysoce kvalitní difůzně prodyšná strukturální omítkovina na bázi keramických vakuovaných nanokuliček s termoreflexním efektem a velmi nízkou emisivitou. Díky vlastnosti tepelné reflexe a minimálním nárokům na aplikaci, úspěšně nahrazuje současné způsoby zateplování budov při nižší ceně materiálu, s kratším časem realizace a s minimálními náklady na aplikaci a skladování. Termoreflexní omítka Actin FIS Termo chrání proti povětrnostním vlivům a je odolná vůči UV záření. Je dodávána v zrnitosti od 0,5 do 2,5mm a lze vybírat z mnoha různých odstínů.
Přínos termoreflexního nátěru ActinTermo
Ekonomický
Úspora energií až 30%
Investiční náklady nižší než u běžných způsobů zateplení
Čas realizace zateplení 1/5 oproti běžným způsobům
Skladování a náklady spojené s dopravou minimální
Aplikace bez nutnosti odborné firmy
Životnost nátěru a revitalizace omytím
Stálost barevnosti nátěru až 10let
Vysoká bělost nátěru zlepšuje prosvětlení místnosti – úspora osvětlení 
Ekologický
Přírodně odbouratelný
Neuvolňuje škodlivé alergeny ani jiné dráždivé látky 
Pocitový
Zvyšuje tepelnou pohodu v místnosti – konečně teplo i od nohou
Rychlé vyhřátí celého prostoru
V letních měsících chrání před prohřátím konstrukci domu 
Užitná výhoda
Odstraňuje příčiny tvorby plísní
Chrání fasádu před povětrnostními vlivy
Snižuje teplené pnutí konstrukce
Antistatický, neusazuje se prach a jiné nečistoty
Snadno omyvatelný
Možnost tónování na libovolný světlý odstín.

Další informace - ZDE
Kontaktní lístek - ZDE    Uveďte doporučitele: Hana Cenková, Brno, 775077617