Vše o životě a pro život!!


Svátek matek

První zmínky o něm sahají do Anglie 16. století. Tehdy se tomuto dni říkalo Mateřská neděle (Mothering Sunday) a slavil se ve čtyřicetidenním postním období od Velikonoc. V USA poprvé Den matek navrhla v r. 1872 Julia Ward Howeová a tento den věnovala míru. Na sklonku 19. století se Anna Reevers Jarvisová z Philadelphie, matka 11 dětí, začala angažovat za práva matek. V r. 1907 zahájila kampaň za ustavení Dne matek jako národního svátku. Její snaha byla úspěšná a již v r. 1914 byl Den matek prohlášen oficiálně za národní svátek – den veřejného vyjádření lásky a úcty matkám. Druhou květnovou neděli matky nepracovaly, nevařily, neuklízely. Všechno obstarávaly děti, které navíc své maminky ochotně obsluhovaly. Dospělí posílali matkám pozdravy a blahopřání. Občané USA se zdobili květinou – bílou ten, kdo maminku už neměl, a červenou ti ostatní. Je smutné, že Anna Jarvisová zemřela bez prostředků a zcela opuštěná ve starobinci v r. 1948.
Nápad oslavy Dne matek k nám přišel kolem roku 1918, kdy zemi navštěvovalo hodně lidí z USA. Ideu šířily organizace Červený kříž, Sokol, Orel, katolické spolky aj. „Maminku máme každý jen jednu a je jediná, která nás nesobecky milovala. Dětmi se cítíme ve dvou stejně jako ve čtyřiceti letech, proto půjdeme slavit pod heslem: Hold matkám,“ tak začínala výzva v Českém Slově z roku 1924. Noviny zvaly na oslavu do Stromovky, kde se konal jeden z prvních Dnů matek u nás. Nejvíce se o oslavu Dne matek zasloužila Alice Masaryková. Ostatně není divu, protože její otec T. G. Masaryk na svou matku vzpomínal takto: „Matka na mne měla větší vliv než otec... Matka byla chytrá a moudrá... Matka byla zbožná. Ráda chodila do kostela, ale neměla k tomu kdy, protože musela dřít na rodinu...“ 
Nejen v tento sváteční den by měl každý vyjadřovat úctu ke každodenní neviditelné péči matek o novou generaci, pěstovat smysl pro dobré vztahy mezi mužem a ženou a vytvářet ovzduší dobré vůle, které toto tisíciletí tolik postrádá. 
obrazek