Vše o životě a pro život!!


Náplast

BAUER BANDAGE  je připraven k ošetření veškerých otevřených akutních i chronických defektů kožního krytu jako jsou např. sekundárně infikované rány, dekubity, ulcerace vč. nádorových, bércové vředy, defekty, dehiscence, popáleniny, poleptání, postextrakční hemorhagie, detoxikace povrchů kontaminovaných ploch (např. organickými látkami nebo u postradiačních poranění), veškerá otevřená traumata, poranění způsobená jedy hmyzu, hadů nebo členovců.