Vše o životě a pro život!!


Kniha "Ježíš, náš Lékař"

Kniha "Ježíš, náš Lékař"

  Knihu nejlépe vystihuje pasáž z ní: „Od Skutků apoštolů uplynulo už skoro 2 tisíce let a na celé Zemi se neustále projevovala a projevují zázračná uzdravení. V každém století Ježíš manifestoval svou moc a potvrzoval skrze své služebníky, že je stále stejným Lékařem včera i dnes! Z historie Božího hnutí máme různá svědectví Božích žen a mužů o zázračných uzdraveních ve jménu Ježíše Krista. Máme svědectví uzdravených lidí, zachovány jsou i zfilmované dokumentace o takovýchto uzdraveních, nemluvě o videokazetách, knihách, psaných svědectvích z různých částí světa a dalších. Ježíš Kristus během těchto dob potvrzoval své služebníky při zvěsti Božího slova mnoha zázraky uzdravení.“