Vše o životě a pro život!!


Kniha "Bible, největší poklad světa + Biblická proroctví"

Kniha "Bible, největší poklad světa + Biblická proroctví"
Ukázka z knihy:
  „… První, co nás možná na Bibli překvapí, je to, že to vlastně není jedna kniha a nenapsal ji jeden člověk, ale je to vlastně celá knihovna. Bible, jak ji známe dnes, má 66 knih, které byly sepisovány různými lidmi v období 1600 let. Najdete tu různá vypravování a podobenství, písně a básně, zákony a přikázání, výroky a dopisy, zprávy o historický...ch událostech i vidění budoucnosti …“.
  „…Proč by Hospodin uváděl Židy zpět do země jejich otců, kdyby jim neměla náležet? Patří jim, protože Hospodin se do Izraele vrátí, aby se ho ujal jako svého vlastnictví. Z Jeruzaléma pak poplynou proudy požehnání do celého světa. Toto město je proto předmětem nenávisti, protože zde zjeví ten jediný pravý věčný Bůh svoji slávu. Úděl této země a národa Izrael, navrácení Židů do země otců – to není produkt OSN nebo čiré náhody. Zde se osvědčuje a projevuje jednání pravého Boha, který začíná naplňovat svá dávná zaslíbení. …“