Vše o životě a pro život!!


Problém čistoty vod

JAK se vám líbí "kvetoucí" přehrada a kalné řeky? TO je nádhera, že??!! A když to takhle půjde dál, budou naše děti znát čisté řeky jen ze starých pohádek a historických fotek! Z přehrady bude zahrada, voda pro domácnost bude dražší než benzín kvůli velmi nákladnémku čištění a nebude nutné učit děti plavat, protože prakticky nebude v čem! A příčina?? Bezohledný "Homo sapiens" (PRÝ "člověk rozumný"(, který pro své pohodlí systematicky ničí vše kolem sebe! Freony v různých sprejích, chemické postřiky a hnojiva, drastické chemikálie a další prostředky škodící lidskému zdraví i životnímu prostředí běžně používané v domácnosti, hliník v deodorantech,. chemické konzervanty a barviva  v nápojích a potravinách, syntetické "vitamíny a léčiva", ..!! Bezöhledná lehkomyslnost, s jakou SI člověk zjednodušuje život, přestože v konečném důsledku ho takovým jednáním ničí a nejen sobě!!     .......
Mediální re-KLAMY vnucují pocit "nepostradatelnosti, jedinečnosti, .." různých věcí pro údajné zjednodušení a zpříjemnění SI života, ale o jejich skutečných důsledcích se SAMOZŘEJMĚ mlčí nebo aspoň mlží!! Kromě triků, které předstírají "úžasný efekt" propagovaných čisticích prostředků, absurdnosti jejich provedení a předražení nabízeného zboží o cenu této stupidní propagace je u nich nejhorší právě zastírání faktů o škodlivosti těchto "skvělých" prostředků!!Na Západě, odkud většina tak sugestivně vychvalovaných prostředků pochází, NESMÍ prací prostředky obsahovat fosfáty (fosfonáty) vůbec, ALE pro české spotřebitele jsou dobré! O zdravotní závadnosti saponátů vám re-KLAMY propagující "skvělý, jemný, účinný" Jar samozřejmě taky nic neprozradí!! A v obchodech jsou regály plné JEN těchto přechválených chemikálií. A jak tohle souvisí s čistotou řek a "děravou střechou"? Jednoduše! Hledají se nákladná řešení pro "rozkvetlou" přehradu, ale všechna jsou NEefektivní jako neustálé utírání mokré podlahy pod děravou střechou. DOKUD se nezabrání opakovanému znečišťování vod chemikáliemi z domácností (s "povoleným" obsahem fosfátů, ev. fosfonátů a popíranou škodlivostí zeolitů) a ostatních zdrojů, BUDOU se sinice a jiné zdravotně závadné organismy množit v řekách i přehradě SAMOZŘEJMĚ pořád znovu!! Jejich příliš nákladné čištění (3, 12, 30, .. mld. korun, které stejně nemáme) NEBUDE vůbec efektivní!! Stejně jako opakované utírání podlahy pod děravou střechou místo důkladné opravy střechy. Takže přestaňte předstírat, že fosfáty (někdy alibisticky¨nahrazené fosfonáty - tím hůř) a zeolity v těchto "skvělých" pracích prostředcích PRÝ nijak neškodí! Jejich sebemenší obsah násobený množstvím oklamaných naivních spotřebitelů JE spolehlivou zárukou opakovaně zamořených vod!! Navíc o zeolitech se stále předstírá, že jejich škodlivost vůči živ. prostředí "nebyla dosud prokázána"! TO je však LEŽ, stejně jako údajná "nezávadnost" saponátů (Jaru) pro lidský organismus. EXISTUJE zdravotně i ekologicky nezávadná alternativa (navíc pro spotřebitele i finančně výhodnější navzdory relativně vyšší ceně) těchto "pracích a čisticích" prostředků! ALE to přece ohrožuje zisky výrobců, propagátorů a prodejců těchto škodlivých chemikálií!! ZACHRAŇTE lidi pravdou!! Záleží-li vám skutečně na čistých řekách, zdravém prostředí a ochraně lidského zdraví, USILUJTE o naprosté vyloučení všech těchto škodlivin a dalších balastních látek z pracích a čisticích prostředků (SAMOZŘEJMĚ i tajně škodících saponátů v Jaru apod.) i škodlivin v kosmetických a léčebných přípravcích!!! maximálně podporujte jejich ekologicky a zdravotně nezávadné alternativy!! Vždyť jde "JENOM" o ŽIVOT!!