Vše o životě a pro život!!


Pasteur

Přečti si to apodívej se na video. Je to na 1 a půl h, ale stojí to za to. Předmět: Očkování je jen průmysl, vakcinace je tragický a nebezpečný omyl! (video ze zajímavé švýcarské přednášky)
Křesťanský kongres národů. (Soliodarita národů v boji o elementární občanské svobody a biologické přežití).
Formujte místní skupiny po celém světě. Bojujte o svobodu pro buněčnou medicinu, která léčí nemoci přírodními prostředky, které Bůh Stvořitel daroval ve své moudrosti lidstvu. Světoví globalisté, majitelé farmaceutického, chemického a potravinářského průmyslu obchodují s nemocemi, uměle je udržují spolu s paralizujícím strachem v národech. Nepředstavitelně z toho profitují a mění svobodné občany světa ve své otrocké rukojmí. Tyto světové elity chtějí zásadně snížit počet obyvatel světa a zdecimovat Bohem stvořené národy a rodiny.Chtějí tak urychlit převzetí vlády nad světem. Křesťané a lidé dobré vůle ze všech národů, zabraňte jim v tom. Václav Lamr Forum angažovaných křesťanů. Je to hodně písmenek, ale vydržte číst až do posledního řádku, pomůže to vašemu kritickému myšlení překonat povrchní pohled, způsobený masovou mediální masáží video: https://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=9308 https://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=9308 Očkování je jen průmysl, vakcinace je tragický a nebezpečný omyl! (video ze zajímavé švýcarské přednášky). Také: https://www.zvedavec.org/komentare/2009/08/3255-byla-spanelska-chripka-v-roce-1918-zpusobena-ockovanim? PHPSESSID=vevnkdm567mpfoe7t9 fllemr12
(https://www.zvedavec.org/komentare/2009/08/3255-byla-spanelska-chripka-v-roce-1918-zpusobena-ockovanim? PHPSESSID=vevnkdm567mpfoe7t9fllemr12) Byla španělská chřipka v roce 1918 způsobena očkováním?
také: https://referaty-seminarky.cz/francouska-chripka/  (https://referaty-seminarky.cz/francouska-chripka/ Francouská chřipka Jak ukazuje historie, virus chřipky je výkonnější a rychlejší zabiják, než válka vedená konvenčními zbraněmi. Během 4 let první světové války zahynulo 15 milionů lidí. Španělská chěipka v letech 1918 - 1919 dokázala zlikvidovat dvakrát tolik obětí během 6 měsíců. Během celosvětové epidemie - pandemie španělské chřipky bylo jen ve Spojených státech hlášeno 550 000 úmrtí. Desetkrát více než bylo válečných ztrát americké armády. Pravda je jiná. ... celý text viz odkaz výše. Také o podvodu Pasteura: https://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=7551   (https://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=7551) 01.06.2008 - převzato (https://www.osud.cz/cs/index.php?action=autor&a=100) - Péče o zdraví (https://www.osud.cz/cs/index.php? action=tema&t=19)
PODVOD zvaný očkování.. kde se vzal?
Očkování bylo a stále je propagováno jako nejvyšší blaho a záchrana lidstva. Protože kolem nás je spousta zlých démonů alias bakterií a proti těm je třeba se bránit. Že malé děti po očkování často umírají a že se mnohdy jejich chování a schopnosti mění k horšímu, je málo známé. Též je málo známé, že zmíněný boj proti mikrobům se vede na základě dogmat, která nemají skutečné vědecké podklady. Ale jelikož nám jsou tato dogmata vštěpována již několik generací, slepě jim věříme a bez ptaní je akceptujeme. Nuže, uděláme výjimku a začneme se ptát - a odpovídat:
--- Je vědecky dokázáno, že mikroorganismy, jako bakterie a viry, způsobují nemoci? ? NENÍ.
--- Je věky dokázáno, že očování opravdu chrání?? NENÍ.
--- Je vědecky i v praxi dokázáno, že očkování je neškodné?? NENÍ.
Důvod, proč je zapotřebí informovat veřejnost, je ten, že pravý opak je pravdou. Očkování je skutečnou metlou lidstva a jednou z hlavních příčin mnohých moderních DYSFUNKCÍ u dětí, počínaje DYSLEXIÍ přes ALERGIE až po dosud „mysteriózní“ NÁHLÉ KOJENECKÉ ÚMRTÍ.
Začněme tedy od začátku. V sedmdesátých letech předminulého století rozvíjeli francouzský pan Pasteur a německý pan Koch teorii, že každý zdravý organismus je prost mikroorganismů, a že když se tento infikuje, tzn. když se do těla dostanou choroboplodné zárodky, tělo onemocní a zemře. Oba národy to tenkrát braly jako politicko-prestižní záležitost, svému vědci se fandilo a druhý se pomlouval - na obou stranách. Oba ctižádostiví vědcise velmi snažili, aby v prestižním zápase o vědecký pokrok tobyli právě oni, jejich stát, kdo získá prvenství.
Jiní vědci, jako např. Pettenkoffer a Virchow, se těchto dostihů neúčastnili. Nešlo jim o prvenství, ale o důkladné vědecké prozkoumání všech faktorů a možných příčin. Došli k názoru, že mikroorganismy nejsou hlavní příčinou onemocnění. dokazovali, že hlavní roli hrají způsob života, hygienické podmínky a kvalita výživy. Jejich názory však byly opomíjeny. Sice se ukázalo, že po zavedení vodovodů a kanalizací se z měst vytratila cholera, avšak při vědeckých setkáních převažovalo nadšení pro teorii mikrobů, neboť slibovala vědeckou prestiž, ekonomické využití a podporovala postoj JÁ ČLOVĚK PÁN PŘÍRODY. Samozřejmě se počítalo s tím, že až se najde zlý mikrob, najde se i příslušný prostředek na jeho zničení. A ten se dá prodávat. A na tom se dá vydělávat.
Max Pettenkoffer, jehož vědeckým výsledkům nebyla dopřána taková pozornost, jakou by si zasloužily, došel až tak daleko, že si u Kocha objednal čistou kulturu s cholerou, kterou následovně, 7.10.1892 před svými zkoprnělými kolegy vypil. Chtěl tím naprosto jasně dokázat, že bakterie NEJSOU JEDINOU PŘÍČINOU onemocnění, nýbrž jeho PROJEVEM, popř. jednou z VÍCE PŘÍČIN. A dokázal. Nezemřel, jak mnozí očekávali, nýbrž měl pouze 4 dny průjem. Bylo mu tenkrát 74 let. Z různých osobních, finanřních a mocenských důvodů byla nakonec prosazena nepravdivá hypotéza pánů Pasteura a Kocha, s výsledným bojovým zaměřením školské medicíny, která se tak stala velmi výnosným oborem, obzvlášť pro vznikající chemický a farmaceutický průmysl. Jak víme, čekal jej v následujících desetiletích přímo raketový vzestup. Dnes farmaceutické koncerny financují většinu veškerého výzkumu, který se na Zemi děje, včetně dotací vysokých škol. Kvůli jejich mocnému finančnímu vlivu se zkoumá a učí jen to, co jejich ekonomickým a mocenským plánům vyhovuje. Slepě jsme se dostali do situace, kdy lékaři jsou vychováváni a vzděláváni tak, že se stávají ZÁSTUPCI FARMACEUTICKÝCH KONCERNŮ, které jsou po zbrojařském průmyslu nejmocnějším průmyslem na světě.
K tomu je potřeba dodat, že je např. mnoho lidí, kteří se vyléčili z rakoviny. Ale byli to většinou tací, co nešli předepsanými lékařskými cestami. Mimo to už přes dvacet let způsobem s 95%-ní úspěšností. Proč se to nepíše v novinách, proč se to nedozvíme z večerních televizních zpráv? Protože jsou to media sloužící manipulaci, zastírání a odvádění pozornosti. Nikoliv informaci, jak bychom se snad domnívali. Ale to je zas jiná kapitola.
Skutečnost je takové, že více než před dvaceti lety byly objeveny biologické ZÁKONY, podle nichž probíhá KAŽDÉ onemocnění i opětná regenerace. A protože jsou to skutečné zákony, jsou v KAŽDÉM PŘÍPADĚ ověřitelné a fungují VŽDY stejně. Tedy žádné dohady, hypotézy, dogmata. Tento nový, přesný systém byl nazván NOVÁ MEDICÍNA a jejím objevitelem je geniální a odvážný Dr. Hamer, který se sám též vyléčil zrakoviny, čímž na to všechno postupně přišel. Na doktora Hamera bylo spácháno osm atentátů a více než 60x došlo k pokusům dostat ho úřední cestou do blázince. Nyní žije v exilu ve Španělsku, kde dále léčí. (V září 2004 ho však Španělsko na nátlak vydalo Francii, kde je nyní týrán ve vězení.) (Na jaře 2006 opět propuštěn.) Španělé říkají jeho léčbě „SVATÁ MEDICÍNA?“
Kdo má takový eminentní zájem o to, aby tyto životně důležité objevy byly utajeny? A kdo má k tomu i dostatek finanční a politické moci? Na to Vám už nemusím odpovídat. Jen mne k tomu napadá titul jedné knihy, vyšlé nedávno v Nšmecku, který zní: „Země je placatá a chemoterapie léčí“.
Další informace můžete získat: Buchwald G.: Očkování - obchod se strachem, Kód: PM87 Název: Očkování - obchod se strachem (https://www.osud.cz/hledajici/detail.php?id=4945&action=kniha&ssearch=O%E8kov%E1n%ED)
Autor: Gerhard Buchwald, Nakladatelství: Alternativa 2003, Cena: 299.00 Kč, Počet stran: 248, Vyšlo: 20.05.2003, Skladem: 1-2 ks
Anotace: diskuze nad velmi diskutabilním přínosem většiny očkování, která mají často neblahé a mnohdy bohužel skryté vedlejší účinky
Recenze: Velká koalice zdravotnických institucí, lékařů a farmaceutického průmyslu tvrdí, že očkování proti nemocem zlepšuje náš zdravotní stav. Doktor medicíny Gerhard Buchwald, přední německý odborník na očkování, v této knize ukazuje, že opak je pravdou: Po očkování onemocnělo, a to i dlouhodobý mi chronickými chorobami, mnoho lidí. Závažná přenosná onemocnění a velké epidemie minulých století byly již na ústupu dávno před zavedením očkování. Riziko poškození způsobeného očkováním je dnes podle všech poznatků větší než pravděpodobnost zdravotního poškození způsobeného danou nemocí. Některá chronická onemocnění mohou ukazovat, jaký druh očkování se na jejich vzniku podílel. Zejména malé děti reagují na očkování silně a musí trpět jeho nežádoucími účinky.
Zatím pouze v němčině spolek „LIBERTAS & SANITAS“, který si dal za úkol informovat veřejnost, vydává čtvrtročně časopis „Zprávy o očkování“ , fax 0049 - 8421 - 997 60, www.impfnachrichten.de(https://www.impfnachrichten.de/).
Též: www.impfkritik.de(https://www.impfkritik.de/), www.impf-report.de (https://www.impf-report.de/). Nová medicína a Dr. Hamer v češtině zde https://www.paprsky1.de/Germanska_nova_medicina_Dr__Ha/germanska_nova_medicina_dr__ha.html; v němčině: www.pilhar.com https://www.pilhar.com/.
zdroj https://www.paprsky1.de/elanky/oekovani/oekovani.html: A ještě jednou o podvodu Pasteurově, tentokrát od lékaře: To, že základní tvrzení o infekcích a v důsledku toho tedy i celá infekční teorie spočívá na záměrném vědeckém podvodu https://www.gewo.cz/health/antoine_bechamp.htm, prokázal Dr. Greyson, který podrobil srovnávací analýze soukromé a oficiální záznamy Pasteurových pokusů.
Celé je to tady https://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=198 (https://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=198 (jen pro předplatitele) proto následuje kopie celého textu: 27.06.2001 - Jiří Wojnar https://www.osud.cz/cs/index.php?action=autor&a=41 - "Klasické" zdravotnictví https://www.osud.cz/cs/index.php?action=tema&t=93
Očkování a infekční teorie: Poměr velikosti základního kamene obsaženého v DNK a viru je zhruba stejný, jako poměr mezi kopacím míčem a Matterhornem. Noviny a časopisy takřka denně přinášejí zprávy o nových exaktních objevech vědy na poli genomu. Věda ukazuje, že je schopna velkých výkonů. Viděno z tohoto pohledu paří zjišťování virů do "kamenné doby vědy". Postup je tak jednoduchý, že ho ve věku genové technologie zvládnou i gymnazisté. Důkaz přítomnosti virů prostě patří k bádání včerejška...
Jenže!! Virus, o němž se tvrdí, že je jejich původcem, nebyl nikdy prokázán nejen v případě AIDS a Hepatitis C, ale těžko bychom mohli jmenovat jedinou nemoc, u níž byl paralelně s onemocněním objektivně prokázán, nikoli pouze konstatován výskyt zvýšeného množství virů. Zda u nemocných zjištěné viry skutečně jsou původci chorob jimiž trpí, nebo zda se pouze ve větším množství vyskytují v jejich organizmu zásluhou prostředí vytvořeného samotnou nemocí, nebylo ve skutečnosti nikdy prokázáno.
To, že základní tvrzení o infekcích a v důsledku toho tedy i celá infekční teorie spočívá na záměrném vědeckém podvodu https://www.gewo.cz/health/antoine_bechamp.htm, prokázal Dr. Greyson, který podrobil srovnávací analýze soukromé a oficiální záznamy Pasteurových pokusů. Viz také Ethel Hume https://www.gewo.cz/health/antoine_bechamp.htm#Hume  a R. B. Pearson https://www.gewo.cz/health/antoine_bechamp.htm#Pearson Očkování proti virům, které nebyly nikdy prokázány, to už není hloupost ani šílenství. Ve věku genové technologie je to doslova zločin. Kdybychom se ve škole naučili pouze číst a psát, a nebyli současně vedeni k tomu, abychom rychle zapomněli samostatně myslet a chápat, mohli bychom dnes z téměř každých novin nebo časopisu "vyčíst", v jaké společnosti žijeme. Člověk, kterého by škola naučila pouze číst a nechala mu samostatné myšlení, by dnes rychle přestal doufat v budoucnost. Náš výchovný systém je velmi úspěšný. Nikdo nerozumí tomu, co čte; navíc lze úspěšně pochybovat o tom, zda šílenostem, které píší, rozumí samotní autoři...
Cirkus rozpoutaný kolem BSE politikou, pseudovědou a médii, je exemplární ukázkou sebevražedného šílenství naší společnosti. Tvrzení Ivana Illicha o "hlouposti lidstva" se v tomto světle jeví jako značné přikrášlení mnohem tristně jší skutečnosti. Psychologie ovšem poukazuje na to, že člověk je schopen snášet "blbost" a "šílenství" jen po jistou "hranici bolesti", pokud u něj ovšem nejde o biologicky podmíněný stav. "Kdyby blbost bolela, ...", říká jedno z lidových přísloví, která mnohdy ví víc než profesoři. Lidová moudrost ví, že člověk snese vlastní hloupost a šílenství jen po určitou mez - pak buď propadne totálnímu šílenství - anebo začne myslet.Karl Krafeld in MuM 8 https://www.neue-medizin.com/bsekra1.htm (výtažek z článku)
také o tomto podvoduv Pasteurově od francouzkého biologa: https://www.gewo.cz/health/antoine_bechamp.htm https://www.gewo.cz/health/antoine_bechamp.htm
ANTOINE B? CHAMP francouzský biolog (1816 - 1908) Prof. Dr. Béchamp byl jedním z nejvýznamnějších francouzských výzkumníků v oboru biologie. Vyučoval na univerzitách a lékařských školách a publikoval v širokém rozsahu; od biologie buněk, přes nemoci, botaniku a příbuzná témata. Jeho osoba by dnes pravděpodobně byla všeobecně známa, nebýt aktivit Louise Pasteura. S tímto mužem dějiny opravdu zacházejí velice laskavě, uvážíme-li jeho vědecké podvody, tendenci krást cizí myšlenky (převážně Béchampovy), překrucovat je, padělat údaje experimentů - jenže na rozdíl od plachého Béchampa měl výřečnost, spoustu přátel ve společenských a politických kruzích a nakonec dokázal drze uplatnit nároky, na něž ve skutečnosti neměl žádné právo. Nebojím se postavit za výše sdělené. Všechno je naprosto a kompletně doložitelné, protože oba, badatel Béchamp i zloděj Pasteur, byli členy Francouzské akademie věd a jimi předložené doklady i dopisy, které si vyměňovali mezi sebou i s jinými, se dochovaly dodnes. Dokonce i jejich slovní potyčky přežily v protokolech akademických schůzí.
Raději to zkraťme, protože jinak je to opravdu dlouhé povídání. Pasteur v podstatě bezohledně proboxoval " teorii choroboplodných zárodků" nesoucí jeho jméno. Ačkoli uplatnil nárok na "objev choroboplodných baktérií", nešlo o novou myšlenku. Pojem ve skutečnosti už řadu let před ním nastínili jiní... Jenže tato úvaha je beztak úplně scestná, takže v podstatě vůbec nezáleží na tom, kdo s ní přišel první. Doba nazrává a teorie choroboplodných zárodků v roli původců chorob za pár let zmizí ze světa, jakoby nikdy nebyla, stejně tak, jako dlouho platná připitomělá teorie o plochosti Země ... Vynikající dílo odhalující pozadí a Pasteurovy machinace napsala Ethel Hume, jejíž kniha (1) https://www.gewo.cz/health/antoine_bechamp.htm#Hume vyšla už v roce 1923. Autorka do detailu a zcela správně dokládá, jak Pasteur doslova převrátil na ruby Béchampovy původní myšlenky, takže jejich smysl nakonec obrátil úplně jinam, než ukazovaly výsledky dlouholetého výzkumu okradeného vědce. Další práci o tom napsal R. B. Pearson (3) https://www.gewo.cz/health/antoine_bechamp.htm#Pearson. Vím, už je to dávno a nic z toho se nezdá být důležité, nevezmeme-li ovšem v úvahu "drobný" vedlejší účinek: na chemii založená západní medicína nesporně započala a stojí na"pasteurizmu", a v tom je obrovská tragédie. Vysloužili jsme si "nevyléčitelné nemoci", rakovinu, AIDS...
Proč se vlastně tak snadno uchytil tak zřejmý omyl? Sumeřani a Egypťané ještě věděli své, ale od dob starého Řecka převládala víra, že tělo coby boží dar je uvnitř nepochybně sterilní, včetně krve. Onemocní-li, přijde choroba vždy jen a jen zvnějšku. Na tuto populární víru byl vtipně ušit Pasteurův traktát, s nadšením přijatý jako "nový objev velkého syna francouzské vědy"... Mimo jeho společenské konexe především proto, že nepřinesl nic převratného a nic se kvůli tomu nemuselo měnit. Převratné objevy totiž vždy přinášejí problémy, a proto je vždy lepší je zatlouct a jen přeleštit to, co už máme.To platí dodnes.
Na rozdíl od světáckého Pasteura spíše samotářský a uzavřený Béchamp pracoval s kvasinkami určenými pro pivovary a časem si povšiml, že to, v co se tehdy věřilo, nemůže být tak docela pravda. Pracoval na tom a nakonec přišel s poznatkem, že tělo uvnitř není ani zdaleka sterilní, ale že nosí příčinu zdraví i nemoci v sobě samém. Nejenže tvrdil, ale i dokázal, že nemoc zvenčí přijde jen tehdy, když se v těle změní to, čemu říkal "terén" (přesně ji "složení půdy"; něco, co lze chápat jako obdobu rovnováhy pH), a že změna terénu vlastně jakoby "přizve" nemoc zvenčí. Abychom tedy zabránili nemocem, je podle Béchampa zapotřebí všímat si především rovnováhy terénu uvnitř těla a nezaměřovat se na to, co poletuje vzduchem (2) https://www.gewo.cz/health/antoine_bechamp.htm#Blood. Populárně to vysvětloval přirovnáním k pravidlům rostlinné říše. Například pampelišky vždy rostou jen na půdě určitého složení, kvality a vlastností a totéž platí třeba o kaktusech a jiných rostlinách. Přesadíme-li pampelišku do půdy vyhovující kaktusu neporoste a zajde, a naopak. K tomu, aby pampeliška mohla růst, musí mít vhodnou půdu, která jí prospívá.
Už chápete? Je to jako se vším - jde o přesný opak toho, co se už sto let vtlouká do studentských hlav!! Budete-li v létě na horách, rozhlédněte se kolem a buďte všímaví. Uvidíte, že jisté rostliny či plevele rostou vždy jen na určitých místech.Kdybyste si udělali rozbor půdy, zjistili byste, že každá rostlina nebo plevel žije jen v místě s určitým složením půdy, které jí prospívá, jinde ne. Totéž platí i pro baktérie, viry, červíčky a různé jiné mikroskopicky velké potvůrky.
O pravdivosti tohoto poznání svědčí tento příklad: Před několika lety v jedné oblasti USA se jinak zdraví lidé náhle z ničeho nic hroutili mrtví k zemi. Přímo za chůze či uprostřed rozhovoru. Nikdo nechápal oč jde. Nakonec se zjistilo, že viníkem je jistý virus obsažený v ptačím trusu, který vyvolá zhoubovatění srdce a jeho zbytnění na trojnásobek během jediné hodiny. Sláva, říkali si vědci, konečně víme o co jde! Jenže krátce nato přišli na to, že tento virus je pro nás sám o sobě úplně neškodný - takže, co dál? Vědci se pustili do pitev, dávali dohromady 2+2 až se nakonec po měsících handrkování shodli na tom, že u všech lidí, kteří zemřeli na zmíněné zbytnění srdce se ve střevech přemnožila jedna kvasinka. Pod křídly pasteurizmu vyrostlí vědátoři dodnes nepochopili, jak je možné, že tato určitá kvasinka aktivovala jinak úplně neškodný virus, a jak to, že se společně pustili do zhoubného díla. Když papouščím virem podpořená kvasinka způsobila zbytnění srdce, tentýž virus doslova a do puntíku vypojil elektrické impulsy do srdečních nervů! Člověk tak prostě skončil v půli slova...
Vsuvka. V lednu 2000 se v Čechách náhle objevila epidemie králičí toxoplasmosy. Nic zvláštního, jenže postiženými byli tentokrát lidé. Podle prohlášení hygieniků byla zdrojem nákazy údajně voda používaná v jedné z místních továren. Prapodivné je, že tato klasickým způsobem upravovaná voda pochází z hlubinných vrtů, a že onemocněli jen lidé pracující ve stejné továrně... Copak asi měli k obědu v kantýně? Co podpořilo virus, který se na člověka přenáší jen přímým kontaktem se zvířetem, a to ještě jen velmi, velmi výjimečně? Tohle jsou jen 2 z mnoha případů potvrzujících Béchampovo tvrzení, že nejdříve musí být připravena půda, nastaveno prostředí, aby na ní mohla růst pampeliška. (Z dnešního pohledu: kdyby zásluhou některých programů nebylo špatně nastavené internetové prostředí, byly by internetové viry úplně neškodné...) Tím se ovšem opět dostáváme ke střevům, v nichž na celkové ploše přes 200 čtverečních metrů žije populace čítající mnoho kvintilionů havěti, o níž věda z větší části nemá ponětí co je zač, a jaká je vlastně role jejích jednotlivých příslušníků v našem životě... Přestože se protichůdné poznatky patologů v posledních letech množí, medicína se stále tvrdohlavě drží teorie podvodníka Pasteura, čímž výrazně přispívá k redukci populace... Takže nakonec je vše v pořádku a pod kontrolou. Ironií osudu je, že sám Pasteur nakonec na smrtelné posteli prohlásil (a je to zaznamenáno!): "Antoine měl pravdu. Je to terén." ... a vzkázal Béchampovi omluvu za pomluvy a příkoří, které mu způsobil. To vše je známé a dokázané, jenomže bohužel vůbec nic nemění na tom, že ještě stále platí mylná posvátná doktrína. Pasteur nic neobjevil. Prostě ukradl výsledky Béchampova výzkumu, překroutil je a s masivní politickou podporou se stal oslavovaným "otcem" současné medicíny. (Viz také Darwin, Heaviside, Oort a ostatní "otce moderní vědy"!) Jsem dokonce ochoten tvrdit, že za tímto počínáním byl a je skrytý úmysl, neboť jistí vlivní lidé (viz Malthus) měli už tehdy obavy z nadměrného růstu populace, kterou je tedy třeba držet pěkně na uzdě ... (to je o nás všech, pozn. JP)
Literatura:
https://www.gewo.cz/health/antoine_bechamp.htm#Hume (1) E. Hume - "Pasteur Exposed", 1923
https://www.gewo.cz/health/antoine_bechamp.htm#podle (2) A. Béchamp - "Third Element of the Blood", (vyšlo těsně před jeho smrtí). H. Grasset - "Béchamp, an appreciation", 1912 https://www.gewo.cz/health/antoine_bechamp.htm#R.%20B R. B. Pearson - "Pasteur, Plagiarist, Imposter", cca 1940+, (xerox - "The Dream and Lie of L. Pasteur".) Uvedená díla dnes už nejsou běžně k sehnání, existují pouze v xeroxových kopiích (A)..