Vše o životě a pro život!!


NE totalitě

POSTUPNÝ A NENÁPADNÝ PŘÍCHOD STRAŠLIVÉ TOTALITY
Od letošního dubna EU přikázala povinně sledovací RFID čipy do pasů...CO JE TO ZA POVINNOST A KDO NÁM TO PŘICHYSTÁVÁ VSTUP DO NOVÉ TOTALITY? ZDE SE VÁM TO POKUSÍME OBJASNIT A VAROVAT PŘED TOUTO STRAŠLIVOU HROZBOU .. Na této planetě v současné době EXISTUJÍ MOCNÉ FINANČNÍ SKUPINY, KTERÉ VE SKUTEČNOSTI ZCELA OVLÁDAJÍ VEŠKERÁ SVĚTOVÁ MÉDIA A POLITIKU. CENZURA DNES PROBÍHÁ PŘEKROUCENÍM KONKRÉTNÍCH ČLÁNKŮ A ZPRÁV DLE ZVŮLE ŠÉFREDAKTORŮ NA OBJEDNÁVKU FINANČNÍKA -MAJITELE TOHOTO MÉDIA .. Proto je nemožné, abyste se ze sdělovacích prostředků dozvěděli důležitý fakt, že tito mocní finanční oligarchové nám připravují velmi nepříjemnou budoucnost.. Posilování jejich moci totiž funguje na principu jimi médii podporovaného narůstajícího úpadku mravů, kdy mezi lidmi zaniká soudržnost a vzájemnost. A PRÁVĚ TÉTO NARŮSTAJÍCÍ IGNORANCE A LHOSTEJNOSTI VZÁJEMNĚ MEZI OBČANY VYUŽÍVAJÍ TYTO BEZCITNÉ SÍLY DLE HESLA: ,,ROZDĚL A PANUJ..!" Takto proti sobě ROZDĚLENÉ MASY LIDÍ vystresované JIMI PŘIPRAVOVANÝMI A DÁVKOVANÝMI krizemi, válkami, zdražováním a chorobami JSOU JIŽ DOSTATEČNĚ ZASTRAŠENY PRO PŘÍSUN DALŠÍ DÁVKY TOTALITNÍCH MECHANISMŮ. Pod záminkou tzv. ,,války proti terorismu a národní bezpečnosti" JSOU LIDEM POSTUPNĚ, ALE JISTĚ ODEBÍRÁNA DŘÍVĚJŠÍ DEMOKRATICKÁ PRÁVA A SVOBODY...! Tyto informace by mohly leckoho svádět k mylnému závěru, že pokud je toto pravda, tak se s tím nedá nic dělat.. OMYL..!! To, že jste dospěli na tyto stránky je totiž důkazem, že lhostejnost a ignorance dosud nezvítězila A ŽE EXISTUJE MOCNÁ ZBRAŇ PROTI VŠEM NEMOCNÝM MOCÍ, KTEROU JIM PŘEDÁVÁME.. Vyléčme je z jejich choroby a vezměme si inteligentním a nenásilným způsobem INFORMOVANOSTI svoji svobodu a demokratická práva NAZPĚT..! Nejen v naší zemi je spousta lidí, kteří již vnímají přicházející a narůstající hrozby. DEJME SE DOHROMADY ! Věřte, že tato výzva PRO ZALOŽENÍ HNUTÍ PROTI NOVÉ TOTALITĚ je míněna upřímně jako POKUS O ODVRÁCENÍ HROZBY, ŽE SE JEDNOHO DNE PROBUDÍME VŠICHNI JAKO VĚZNI NOVÝCH DIKTÁTORŮ.. TOTO JE DOBA PRO VELKÉ ČINY VŠECH LIDÍ DOBRÉ VŮLE,KTEŘÍ SE TOMUTO MUSÍ POSTAVIT,POKUD CHTĚJÍ ZACHOVAT SVOBODU A DEMOKRACII SOBĚ A SVÝM DĚTEM..!!! PŘEJDĚME NYNÍ KE KONKRÉTNÍM HROZBÁM JEJICH SNAHY postupně a nenápadně ROZBOŘIT TRADIČNÍ PILÍŘE OBČANSKÝCH PRÁV A SVOBOD A DOKONCE ÚSTAVNÍ ZÁKLADY JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ, ČÍMŽ HROZÍ PŘEVZETÍ VEŠKERÉ MOCI JEDINÝM SVĚTOVÝM CENTREM A TO POMOCÍ ELEKTRONICKÝCH KONTROLNÍCH MECHANIZMŮ.. Je zcela pobuřující, že žijeme uprostřed NENÁPADNÉHO ZAVÁDĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ, KTERÁ VŠAK MAJÍ VE SKUTEČNOSTI PŘIPRAVIT OBČANY O SVOBODY A VEŠKERÁ PRÁVA !!! Pokud jste si to neuvědomili, tak !!!--BUDÍČEK--!!! ---OD DUBNA tohoto roku EU PŘIKÁZALA ZAVÁDĚT BIOMETRICKÉ PASY SE ZABUDOVANÝM RFID MIKROČIPEM, POMOCÍ NĚHOŽ MOHOU SLEDOVAT KAŽDÝ VÁŠ POHYB !!! Nejdříve vám odeberou otisky prstů, jako nějakému zločinci a poté vás připraví navždy o vaše osobní data..A právě čipové platební karty a čipové pasy a průkazy JSOU PŘÍMÝM PŘEDSTUPNĚM STRAŠLIVÉ HROZBY ZAVEDENÍ MIKROČIPŮ POD KŮŽI KAŽDÉHO ČLOVĚKA !!! A to právě takovýmto PŘÍKAZEM Z CENTRA nadnárodní MOCI, ODKUD BYCHOM POTÉ JIŽ BYLI ZCELA KONTROLOVÁNI A OVLÁDÁNI MNOHEM ÚČINNĚJI NEŽ V JAKÉKOLIV JINÉ TYRANII V HISTORII !!! Spousta lidí se ještě neprobralo.....JEŠTĚ JE ČAS POSTAVIT SE DEMOKRATICKÝMI PROSTŘEDKY PROTI ZLOVŮLI, KTERÁ CHCE DEMOKRACII PONECHAT POUZE V NÁZVU..! Navrhuji tímto STMELENÍ VŠECH AKTIVNÍCH LIDÍ DOBRÉ VŮLE, KTEŘÍ NECHTĚJÍ ČEKAT NA ONEN NEPŘÍJEMNÝ OKAMŽIK, KDY NÁM MOCNÍ SHORA PŘIKÁŽOU PROMĚNIT SE V JEJICH ÚPLNÉ OTROKY BEZ MOŽNOSTI NÁVRATU ZPĚT...!! Totiž v tom okamžiku, kdy by byly zavedeny mikročipy do těl lidí, tak se rozběhne SYSTÉM CELOPLANETÁRNÍ KONTROLY PŘES DRUŽICE, KDY TEN, KDO BY SE TÉTO TYRANII CHTĚL JAKKOLIV VZEPŘÍT, TAK BUDE JEDNODUŠE ODPOJEN OD TÉTO SÍTĚ A V TOM OKAMŽIKU JAKOBY PŘESTAL EXISTOVAT! Veškeré účty, konta a osobní údaje totiž budou vedeny sítí skrze tento mikročip, a ten kdo by byl mocnými shora odpojen, bude pak zlikvidován jakkoliv....MIMIMÁLNĚ VŠAK BUDE ODSOUZEN KE SMRTI HLADEM, NEBOŤ NEBUDE MOCI ANI PRODÁVAT, ANI NAKUPOVAT. Dnešní finanční hotovosti budou již zanedlouho nahrazeny zcela BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM, PLATBY ČIPOVÝMI KARTAMI V SOUČASNOSTI JSOU JIŽ PŘÍMÝM PŘEDSTUPNĚM JIŽ VYVINUTÝCH MIKROČIPŮ POD KŮŽI...!!! Nečekejme na tento hrozný okamžik, na nějaký o našich osudech rozhodující PŘÍKAZ Z HORA...!
TOTO NENÍ SCI-FI ! Vývoj těchto mikročipů je již..po třiceti letech tajeného vývoje...dokončen ! V tomto okamžiku PROBÍHÁ JEJICH MASOVÁ VÝROBA!! Čipy v průkazech, pasech a platebních kartách JSOU PŘÍMÝM PŘEDSTUPNĚM TÉTO STRAŠNÉ HROZBY!!! Vytvořme spojenou sílu informačního odporu, kdy vyvineme tlak na zákonodárce a vládu PROTI ZAVÁDĚNÍ TĚCHTO TOTALITNÍCH, KONTROLNÍCH MECHANISMŮ !!! Dosud ještě stále má každý občan plné právo a možnosti se této hrozbě vzepřít FORMOU VAROVÁNÍ A PETIC UMOŽŇUJÍCÍCH REFERENDA PROTI ZVŮLI MOCNÝCH, DÁLE PAK SPOJOVÁNÍM A PROPOJOVÁNÍM HUMÁNNÍCH STRAN, USKUPENÍ A HNUTÍ...!!! Národ a lid, který již zažil několik totalit a umí číst mezi řádky MÁ SVATOU POVINNOST SVÝM VZEPŘENÍM SE INFORMOVAT I NÁRODY OSTATNÍ O SVÝCH NEBLAHÝCH ZKUŠENOSTECH A O HROZBÁCH PODOBNÝCH A MNOHEM HORŠÍCH -O TĚCH DNEŠNÍCH...! Pastí současné globalizace je fakt, že NENÍ JIŽ KAM EMIGROVAT, LIDSTVO JE JIŽ NA JEDNÉ LODI A PRÁVĚ TOTO SPOJOVÁNÍ A CENTRALIZACE MOCI JE JAK VIDNO OPĚT ZNEUŽÍVÁNA A ŘÍZENA Z CENTRA JAKO KDYSI NAPŘÍKLAD Z MOSKVY...!!! Neomylnou stranu a vládu dnes NAHRADILY NEOMYLNÉ FINANČNÍ KLANY, KTERÉ SE SPIKLY A SPOLČILY PROTI LIDSTVU A LIDSKÉMU DRUHU, NEBOŤ SE NYNÍ POKOUŠEJÍ SÁHNOUT NA ZÁKLADNÍ PODMÍNKY VÝVOJE JEDINCŮ I CELÉ SPOLEČNOSTI -NA PRINCIPY ZÁKLADNÍCH A ZÁSADNÍCH PRÁV SVOBODU A DEMOKRACII ZAŠTIŤUJÍCÍCH...!
..JSME SKUPINA NEZÁVISLÝCH OSOB, KTERÝM NENÍ LHOSTEJNÁ BUDOUCNOST A OSUD TOHOTO LIDSTVA...JSME SI VĚDOMI, ŽE TEN, KDO MÁ INFORMACE, MÁ TAKÉ ZODPOVĚDNOST A POVINNOST JE ŠÍŘIT..ZAMEZME SPOLEČNĚ S VÁMI OPĚTOVNÉMU TOTALITNÍMU ZABLOKOVÁNÍ VÝVOJE LIDSTVA, NEBOŤ ZA TAKOVÉ ZÁSAHY MOCICHTIVÝCH VŽDY PAK NEJVÍCE PLATÍ SAMI OBČANÉ -POKUD TO DOPUSTÍ SVOJÍ LHOSTEJNOSTÍ A IGNORANCÍ...LIDSTVO UŽ NESMÍ ZOPAKOVAT STEJNOU CHYBU JAKO NAPŘÍKLAD PŘEDÁNÍM MOCI HITLEROVI, KTERÝ DÍKY BOHU SE SVOJÍ TŘETÍ ŘÍŠÍ PŘÍLIŠ SPĚCHAL...I DNES JEMU PODOBNÍ ZJEVNĚ ŘEŠÍ STEJNOU OTÁZKU NA OVLÁDNUTÍ SVĚTA NENÁPADNĚJI, POSTUPNĚ A RAFINOVANĚJI, A TAK I S MNOHEM HORŠÍMI NÁSLEDKY... NIC NETUŠÍCÍ LIDSTVO ČEKÁ NA SVÉ PROBUZENÍ POMOCÍ TĚCHTO INFORMACÍ...POKUSME SE O TO DŘÍVE, NEŽ BY BYLO UVEDENO DO SPÁNKU VĚČNÉHO.. ...NENECHME HISTORII ZOPAKOVAT NEBO DOKONCE UKONČIT V TEMNOTÁCH... - PROJEVME SVŮJ ODPOR A NESOUHLAS S TOUTO NOVOU TOTALITOU A SPOLEČNĚ ZORGANIZUJME PETICI ! PETICI PROTI PLÁNU FINANČNÍKŮ ZCELA KONTROLOVAT - ZOTROČIT LIDI OČIPOVÁNÍM !!! TOUTO PETICÍ PAK MŮŽEME PROSADIT REFERENDUM PROTI ZVŮLI A TLAČIT NA ZÁKONODÁRCE A VLÁDY ABY PROSAZOVALI ZÁJMY OBČANŮ, ZACHOVALI ÚSTAVU A NAŠE PRÁVA A SVOBODY !!! --- POTŘEBUJEME VAŠI ODEZVU ! A PROTO NA PODPORU TĚMTO STRÁNKAM A PLÁNU NA VYTVOŘENÍ HNUTÍ PROTI NOVÉ TOTALITĚ A PROSAZENÍ PETICE PROTI OČIPOVÁNÍ NÁM PROSÍM ZASÍLEJTE VAŠE VZKAZY - S VAŠIMI PRO NÁS DŮLEŽITÝMI REAKCEMI, PODNĚTY A DOTAZY - NA EMAILOVOU ADRESU: netotalitu@seznam.cz !!! - POUZE NA ZÁKLADĚ SPOLUPRÁCE S VÁMI MŮŽEME ZALOŽIT A ROZVÍJET TOTO HNUTÍ, PETICI I TYTO STRÁNKY ..!! ČEKÁME NA VAŠI ODEZVU A PŘÍNOSNOU SPOLUPRÁCI ! MŮŽE TO BÝT DÍLO NÁS VŠECH ! ! O VŠEM, CO ZDE PÍŠEME, SE SAMI PROSÍM PŘESVĚDČTE NA MNOHÝCH ZDE UVEDENÝCH AKTUÁLNÍCH ODKAZECH...!!! TO, ŽE TYTO INFORMACE MÉDIA ZCELA TAJÍ JE SKANDÁL...!!! ---V SOUČASNOSTI PROBÍHÁ OSLOVOVÁNÍ A NAVAZOVÁNÍ SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI A VEŘEJNĚ ČINNÝMI OSOBNOSTMI.. POMŮŽETE NÁM V TÉTO SNAZE ??