Vše o životě a pro život!!


Příroda, Bůh a člověk

Ptám se slunce: Kdo tě stvořil? 
Ptám se ptáků: Kdo vás obdaroval křídly?
Obracím se na moře: Kdo ti uložil být klidným, šumět, smát se, nebo bouřit? Jaké tajemství ukrýváš ve svých hlubinách?
Ptám se vesmíru: Kde je tvůj začátek a konec? 
Ptám se hlubin země: Znáte vy tajemství svého počátku?
A vy, vrcholky hor, pokryté sněhem, vy bystřiny a potoky, ptám se vás, odkud pocházíte?
Pozoruji na jaře rozkvetlé ovocné stromy, zelená pole a lesy a ptám se jich: Kdo vás povolal k životu, kdo dýchá ve vašich srdcích?
Hledím na květinu na svém stole a ptám se jí: Co ty mi budeš vyprávět?
Pronikám ke svému srdci a při každém jeho úderu se ptám: Kdo tě uvedl do pohybu, abych já mohl žít?
Odpověď šumí jako moře, vše oznamuje jediné poselství:
Bůh je náš počátek! On nás vymyslel, On nám daroval život, abychom mohli být!

(www.vira.cz)