Vše o životě a pro život!!


On dává svobodu zajatým

Dlouhé vlasy, džíny, lenonky, pivo, zábavy, protest proti konzumní společnosti, .. Vedl jsem život ve stylu hašišáka. Snažil jsem se odlišit, ale upadal jsem do mnohem většího bahna, než byli lidé, kterými jsem pohrdal. Brzy jsem propadl drogám a stal jsem se na nich psychicky i fyzicky závislý. Následovalo bezvýsledné léčení, psychiatrie a nakonec odsouzení, ztráta všech mých iluzí a plánů. Věděl jsem, že se z toho nedostanu. Moje nitro křičelo: "Proč to všechno? Proč právě já?!"
Vyrůstal jsem v neúplné rodině. Svého otce v podstatě neznám. To zraňovalo mou duši, stejně jako každého člověka, který vyrůstá v neutěšených rodinných poměrech. V době mého studia na průmyslové škole jsem se začal ptát, proč je svět takový, jaký je. Proč jsou na zemi války, když je většina lidí nechce. Proč je všude samá přetvářka, sobectví násilí, co je to vlastně láska, .. Nikdo mi však nedovedl na tyto otázky uspokojivě odpovědět. A tak jsem začal, jako mnoho mladých lidí, proti světu protestovat - ve stylu hašišáka. Chtěl jsem se odlišit od těch "normálních" lidí kolem mě, kteří mi připadali tak neteční k tomuto světu. Přitom jsem klesal neustále níž a níž. Po maturitě jsem propadl drogám a stal jsem se na nich úplně závislý. Během pěti let jsem byl 5x léčenna psychiatrii, lékaři mě odepisovali jako nevyléčitelný případ. Nakonec jsem byl na 2 roky odsouzen. Tehdy jsem ztratil všechnu naději, že někdy budu moci žít lepším životem. Zajímavé bylo, že mě nikdy nenapadlo hledat pomoc u Boha. Pro mě to bylo předem vyřešené - Bůh nemůže existovat! Je přece tolik různých náboženství a všechna si navzájem odporují. Ani jsem nevěděl, kdo byl Ježíš, a nikdy jsem se o něho nezajímal. Myslel jsem si, že jsem v podstatě "dobrý". Dokonce asi ten nejlepší. Tak, jak si to myslí v podstatě každý, kdo se nikdy nesetkal s živým Bohem. Mohl bych hodiny a hodiny vyprávět, co to je žít s drogou. Co znamená denně shánět svoji dávku. Žít neustále ve strachu, depresi, stresu, ničit si svoje vlastní tělo, litovat se, plakat, mít záchvaty vzteku, a při tom všem nesmyslně trpět. Jednou se stalo, že když jsem byl úplně na dně a umíral jsem, přišel ke mně Ježíš. Ten, kterého jsem vůbec nečekal, ke kterému jsem nikdy nevolal. Později jsem se dověděl, že právě ten den k němu volala moje tenkrát nevěřící maminka: "Ježíši Kriste, jestli jsi, zachraň mého syna." Volala celým srdcem tak, jako k Bohu volají nevěřící lidé v zoufalých situacích. Ježíš se tenkrát postavil mezi mě a smrt, ke které jsem kráčel. Řekl mi: "Mohu tě zachránit, když budeš ve mne věřit." Tenkrát jsem o Ježíši a křesťanství vůbec nic nevěděl. Jenom jsem se rozhodl: ano, udělám vše, co řekne ten, který ke mně přišel. Zanedlouho jsem se dostal mezi křesťany a asi po půl roce jsem Pánu Ježíši odevzdal svůj život. On mě okamžitě osvobodil od závislosti na drogách. Z minuty na minutu! Nevěříš? Ježíš je Bůh, který přišel, aby dal zajatcům volnost. On propustí zdeptané na svobodu. Tento Ježíš o sobě řekl: "Mám klíče od smrti a pekla." (Bible, Zjevení 1.18). Můj život se naprosto změnil. Poznal jsem, že Bible je poselstvím živého Boha k lidem. Začal jsem chápat, jak je to vlastně se světem i se mnou a proč jsem prožil takový život. Čím více jsem Boha poznával, tím víc jsem začal vidět svůj hřích. Já, který jsem si zpočátku myslel, že jsem v podstatě dobrý, jsem najednou klečel před Bohem a v pláči mu říkal: "Bože, jak je to možné, že jsi mě tak špatného miloval, že jsi dall za mě svého SYna Ježíše?" Čím déle s Bohem žiji a k němu se přibližuji, tím více žasnu nad jeho milostí, láskou a mocí. On začal obvazovat rány mého života a uzdravovat moje zraněné srdce. Poznal jsem, že skutečný smysl života je následovat Ježíše. On mě vede, posiluje, napomíná i trestá. Proměňuje moje myšlení, zvyky a postoje. Naplňuje mě pokojem a radostí, jaou jsem dřív nepoznal. Prožívám s ním takové věcio kterých se nikomu, kdo Bohu nedal svůj život, ani nesnilo. Je tomu přes 10 let, co jsem se rozhodl následovat toho, který mě vyvedl doslova ze smrti a pekla. Mám věřící ženu a 2 děti. Pánem našeho života je Ježíš Kristus. On nás bezpečně vede cestou, která jediná vede do života věčného. Života plného radosti v království našeho nebeského Otce. Ježíš Kristus o sobě řekl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Bible, Janovo evangelium 14.6). Bůh říká: Jaký bude tvůj život zde na zemi a co se s tebou stane po smrti, záleží jen na tom, jaký postoj zaujmeš k Ježíši. Myslíš, že je zbytečné o tom přemýšlet? Bible píše, že člověk se setkání s Bohem stejně nevyhne. Proto se rozhodni, dokud je ještě čas. Bůh má touhu vysvobodit tě z hříchů i z jakéhokoli bahna. Chce ti odpovědět na všechny otázky tvého života, chce napravit tvoje cesty. Proč?? Protože tě miluje! Mně už to dokázal.        Radovan Strelka