Vše o životě a pro život!!


www.prasecichripka.blog.cz

ČLK: Ministryně zdravotnictví by se měla omluvit lékařům (16. prosince 2009 v 16:27)
Česká lékařská komora zveřejnila stanovisko k vakcinaci proti prasečí chřipce, ve kterém ústy svého prezidenta MUDr. Milana Kubka mj. uvádí:
Ministryně zdravotnictví Mgr. Jurásková by se měla omluvit praktickým lékařům za obvinění, která na jejich adresu pronesla 6.12.2009 v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce.
Pokud lékaři, a to včetně praktických lékařů, nemají dostatek validních informací o tzv. prasečí chřipce, o její léčbě i o přínosu a možných rizikách vakcinace proti ní, není to chyba jejich, ale především chyba Ministerstva zdravotnictví, které informuje špatně a chaoticky.
Představitelé Ministerstva zdravotnictví si stěžují na to, že většina lékařů se odmítá nechat očkovat. Je však třeba připomenout, že důvěru zdravotníků v očkování podkopaly úvahy o tom, že by pro ně mělo být očkování povinné a to vakcínou, která podle sdělení samotné ministryně nebude dostatečně testovaná. Pokud dnes Ministerstvo zdravotnictví obviňuje lékaře, že jejich vinou není mezi občany zájem o očkování takový, jaký si představovalo, nelze podobné jednán í označit jinak než za drzost.
Nedostatek informací, nesmyslný způsob distribuce očkovací látky, její zcela nevhodné balení, povinnost kontrolovat a odesílat pojišťovnám seznamy osob, které mají na očkování nárok, tím vším ministerstvo komplikuje práci praktickým lékařům. Bylo by zkrátka vhodné, kdyby zodpovědnost nesoucí osoby, tedy hlavní hygienik MUDr. Vít a ministryně zdravotnictví Mgr. Jurásková, na místo obviňování lékařů raději vysvětlili občanům, proč v případě očkování proti tzv. prasečí chřipce nejsou dodržovány standardní postupy, které se osvědčily při jiném očkování například při každoročním očkování proti tzv. sezonní chřipce.
Celý text viz: https://www.lkcr.cz/aktuality.php?item.id=87482&do[load]=1

 Občané za zastavení očkování (18. prosince 2009 v 21:38 |rh)
Vážení přátelé, před nedávnem jsme se na veřejnost obrátili s výzvou nazvanou „Občané za zastavení očkování“. Jelikož jste na výzvu pozitivně zareagovali, případně jste se k ní připojili svým podpisem, obracíme se na Vás s touto informací:
Výzvu jsme nyní jako její autoři a první signatáři zaslali na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Zájem o očkování mezi českou veřejností byl i přes masivní mediální kampaň minimální, naočkovat se nechalo jen něco málo přes 30.000 lidí. Nicméně začalo očkování dětí nad 10 let a MZ ČR uvažuje o očkování dětí již od věku 6 měsíců. Stále trváme na tom, že vyhlášení pandemie WHO bylo velmi podezřelé, že tzv. prasečí chřipka je relativně málo nebezpečná, že vakcína nebyla dostatečně testovaná a že je podezření, že může způsobovat nejen akutní zdravotní problémy, ale především že může mít trvalé následky (např. tzv. syndrom války v Zálivu). Média většinou neinformovala o „pandemii“ a vakcínách objektivně a vyváženě. Mnoho lidí nebylo a není dostatečně informováno, aby se mohli pro očkování či neočkování rozhodnout po zvážení všech pro a proti. Stále platí, že farmaceutická firma odmítá přebrat zodpovědnost za negativní následky očkování.
Podle našeho přesvědčení by za této situace mělo být očkování zastaveno.
Pokud jste i Vy téhož názoru a ztotožňujete se s textem výzvy, prosíme Vás, abyste výzvu, k níž připojíte svůj podpis, zasílali rovněž na příslušná místa, např.:
- ministerstvo zdravotnictví (mzcr@mzcr.cz; označit jako podání)
- příslušná krajská hygienická stanice
- hejtmanovi svého kraje
- svému zastupiteli v Poslanecké sněmovně a v Senátu
- novinářům: autorovi článku, který se týkal prasečí chřipky a nebyl podle Vás vyvážený, redaktorovi zpravodajství atd.
- svému ošetřujícímu lékaři
Samozřejmě se na ně můžete obracet i s vlastními podněty, které si sami zformulujete, ať už písemně nebo v osobním rozhovoru.
Věříme, že lidé na MZ ČR se v dané situaci snažili udělat pro nás podle svých vědomostí to nejlepší, přesto se domníváme, že odpovědnější je neočkovat, tak jako to udělala třeba polská vláda.
Text výzvy najdete na internetu.
Děkujeme Vám za Vaši aktivitu.
Mgr. Hana Dynková (39), genetik; Brno
Ing. Radomil Hradil (42), překladatel, publicista, redaktor; Beroun
Lic. Daniel Solis, GGS (41), politik, zastupitel MČ Praha 1; Praha

Tlak se stupňuje, média vytahují mrtvé (19. prosince 2009 v 20:12 | Radomil Hradil) 
Na konci listopadu se na informačních serverech objevovalo hned několik hrozivých zpráv o prasečí chřipce denně, denně jí také věnovaly velký prostor naše hlavní deníky, zejména MF DNES. Tehdy jsem zde napsal, že mediální masáž dosáhla kulminace a ve druhé fázi se již těžko bude zvyšovat četnost, zato však kalibr zpráv. (viz https://prasecichripka.blog.cz/0911/medialni-manipulace-je-do-nebe-volajici) Tato fáze zřejmě nastává. Chřipka odeznívá, a tak média vytahují strašáka smrti, resp. bolestivého umírání. Vždyť co by mohlo být účinnější ve vyvolávání strachu než reálné lidské příběhy končící agónií a smrtí, způsobenou údajně prasečí chřipkou?! Dnes si tedy takový příběh můžeme přečíst z pera Josefa Tučka na Aktuálně.cz (https://aktualne.centrum.cz/veda/clanek.phtml?id=655749). Co na tom, že na obyčejnou chřipku se umírá denně a počty takto zemřelých jsou o řád vyšší než počty zemřelých infikovaných virem H1N1. Psát o těchto lidech a jejich úmrtí by bylo nezajímavé, majitelé serverů, deníků a vůbec médií by z toho nic neměli. O mrtvých, co měli prasečí chřipku, se však píše soustavně a se zvyšující se naléhavostí. I to už jsem zde napsal: Každý mrtvý je jim dobrý, na každého jako by přímo zoufale čekali - jako na smilování. Abyste mi špatně nerozuměli - nezlehčuji smrt jediného člověka; ale velmi nesouhlasím s tím, abychom se výběrově dozvídali podrobnosti o smrti jen jedné, navíc značně okrajové skupiny lidí. - Ale zdá se, že naše média se už nezastaví před ničím a smrt, navíc v bolestech, vylíčená do všech podrobností, je to jediné, co by na nás, co se nechceme nechat naočkovat, ještě mohlo platit. A co Novinky.cz? I ty zůstávají věrné své zásadě "ani jeden den bez prasečí chřipky" a i ony, zdá se, přitvrzují notu: Dnes se od nich v článku Václava Pergla dozvídáme, že virus prasečí chřipky je mnohem zákeřnější, než se čekalo, a že hygienici jsou (už zase, chudáci!) zděšení. Hlavní hygienik opět popisuje přeplněné nemocnice a neopomene dodat, že řada nemocných je "doslova v ohrožení života". Podle něj ještě "nemáme vyhráno" (otázka je, koho tím myslel) a druhá vlna může přijít již na začátku ledna. (Článek: https://www.novinky.cz/domaci/187346-virus-praseci-chripky-je-mnohem-zakernejsi-nez-se-cekalo.html)
A názor v diskusi s nejvíce souhlasnými hlasy? Tady je: "Lobby zástupců farmaceutických firem je daleko zákeřnější, než se původně čekalo! Máme zde nemoc, o které toho zatím moc nevíme, zato víme že máme "vočkovací" látku, kterou musíme zaručeně prodat! Aplikace nevyzkoušené látky v období rozpuku nemoci jest skutečně zákeřnější, než se původně čekalo!" A tak dnes jen Martina Riebauerová z iDnes.cz (překvapivě!) zahrála na jinou notu, když svůj článek "Na Česko se valí vakcína, ale panika nehrozí" uvádí slovy: "Navzdory všeobecnému válečnému třeštění kolem prasečí chřipky a téměř výjimečnému stavu, k němuž by se dal přirovnat nákup vakcíny a uzamčení důležitých léků ve skladech, lid zůstal bohorovně klidný." A uzavírá mimo jiné slovy: Soudruzi z hygieny někde zřejmě udělali chybu... (Nepodílela se ale MF DNES snad na tom válečném pandemickém harašení??) (Článek: https://zpravy.idnes.cz/na-cesko-se-vali-vakcina-ale-panika-nehrozi-fjd-/nazory.asp?c=A091218_192135_nazory_vel)

Chřipka ustupuje, bublina splaskla? (13. prosince 2009 v 22:58 | Radomil Hradil)
Ubývá nemocných prasečí chřipkou, nepřibývá mrtvých - a souběžně s tím ubývá článků a zpráv na téma prasečí chřipka v médiích. Pěkně je pokles zájmu vidět (škoda, že to nemůžete vidět taky :-) i na návštěvnosti tohoto blogu, která vylétla nahoru, když šlo do tuhého, a která průběžně klesá. Napsal bych dokonce, že klesá potěšitelně, ale mám poněkud obavy, že poklesne-li naše pozornost příliš, zkusí to původci skutečného pandemického plánu znovu... Jsou ovšem lidé, kteří se s ústupem chřipky nechtějí jen tak lehce smířit. Server Novinky.cz dnes uveřejnil článek nazvaný Chřipka ustupuje, přibývá vážných případů. Článek je postaven na citacích hlavního hygienika, od nějž se dozvídáme:
- počet nemocných je menší, ale přibývají komplikace
- nemocnice začínají být plné, a to je velmi varující
- mrtvých je 34, ale může jich být i více
- pan Vít apeluje na chronicky nemocné, aby se dali naočkovat
- začíná očkování 66.000 dětí
- uvažuje se o tom, že se budou očkovat i děti od 6 měsíců věku
- po vánočních prázdninách zřejmě vypukne další vlna chřipek
Pan Vít už se několikrát osvědčil jako špatný prognostik. V létě mluvil o milionech nemocných na podzim a o možném zhroucení některých funkcí státu, s epidemií nás vytrvale straší už řadu měsíců. Co si o jeho a mediálním strašení myslí lidé je opět zřejmé z diskuse pod článkem. Nejvíce souhlasných hlasů dostal tento příspěvek:
"Chřipka ustupuje, přibývá vážných případů kdy výrobci vakcín nevydělali tolik, kolik si původně plánovali. Oni se lidé nenechali vystrašit placenými články ve sdělovacích prostředcích."
Zatímco nejvíce nesouhlasných hlasů dostal příspěvek začínající slovy:
"Mám takový dojem, že by se naopak neměla epidemie prasečí chřipky zlehčovat..."
Věřme, že pan Vít se bude mýlit jako zatím vždy. A přemýšlejme, proč je v tom tak vytrvalý...
(Celý článek: https://www.novinky.cz/domaci/186782-chripka-ustupuje-pribyva-vaznych-pripadu.html)