Vše o životě a pro život!!


Umění stárnout

„Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí, nebo jen slámou.“ (J. A. Blaha)
Největší umění je:
– stárnout s radostným srdcem,
– odpočívat, když bys chtěl pracovat,
– mlčet, když druzí neuznávají tvou životní moudrost,
– poslušně a tiše nést kříž,
– bez závisti hledět na druhé a věrně kráčet cestou, kterou tě vede Bůh,
– složit ruce v klín a přijímat pomoc druhých, kterým jsi dříve pomáhal,
– pokorně přijímat slabosti, i když bys rád sloužil druhým.
A pak přijde to nejhezčí:
– Bůh pro tebe vybral tu nejkrásnější práci: můžeš mít stále sepnuté ruce a svolávat požehnání na celou zemi.
"Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky Tvé paže a s Tvou bohatýrskou silo všechny, kteří přijdou." Bible, Žalm 71.18