Vše o životě a pro život!!


Noe a potopa světa

Se jménem Noe se nám vybaví potopa světa. V Bibli se dočítáme, že Noe byl jediný, kdo z lidí v době před potopou věřil, a proto byl zachráněn. Příběh je velkým podnětem k zamyšlení i pro dnešního člověka. To, co byl záchranný koráb pro Noeho, je pro nás nyní Pán Ježíš. Je jedinou cestou k Bohu a věčnému životu pro každého, kdo v něho věří. Lidé předpotopního světa Boha opustili, vzbouřili se proti Jeho přikázáním - pravidlům pro život - v jejich srdci se uhnízdila zloba a zkaženost. Bůh ve své všemohoucnosti dobře věděl, že lidé směřují k úplnému sebezničení. Lidé si však nedali říct a Bohu nezbylo nic jiného, než zachránit lidstvo skrze Noeho. Výsledkem potopy byl jiný svět se spoustou globálních změn. Vznikla velká ložiska uhlí a ropy, došlo ke zvrásnění zemské kůryvzniku kontinentů, ložisek kovů, oceánů, koloběhu vody v přírodě apod. Biblická zpráva o potopě světa i existence Noemovy archy byla dlouho zpochybňovánaa považována za legendu. Dnes existuje už řada spolehlivých důkazů z mnoha vědních oborů (geologie, paleontologie, archeologie, klimatologie aj.), ukazujících na existenci celosvětové katastrofy. Jsou uvedeny např. v knize ing. Blahoslava Balcara Tajemství potopy. Zajímavé jsou i zprávy o pravděpodobném nálezu vraku Noemovy archy. Snímky záhadného útvaru, připomínajícího zbytek lodi uvězněné pod vrcholkem Araratu, popisují mnohé archeologické expedice. Turecká vláda po dlouhých průzkumech v roce 1987 tuto oblast prohlásila za přírodní rezervaci Noemovy archy. Nabízí se otázka: Proč se právě v dnešní době objevuje tolik důkazů o existenci potopy a Noemovy archy??