Vše o životě a pro život!!


Musíš jít jinou cestou!

Představ si chlapíka, který jede ve svém sportovním auťáku. Má naladěnou svoji oblíbenou stanici a vesele si pohvizduje známé melodie. Spokojeně uhání velkou rychlostí. Krajina kolem něho rychle ubíhá. Najednou strne - cesta náhle končí! Před ním se otevírá obrovský kráter, smrtelná propast. Vší silou dupne na brzdu. prožívá chvíle úzkosti. Pneumatiky kvílí, auto se řítí smykem dál. Těsně před propastí však zastaví. Tentokrát měl opravdu veliké štěstí! Jenom díky spolehlivým brzdám nedošlo ke smrtelné nehodě. Řidič rychle vyskočí z auta a zhluboka si vydechne. Hlavou mu prolétne myšlenka: Musím co nejdříve varovat ostatní! Ale jak?! Pochopí vůbec moje znamení? Bylo by tragédií, kdyby si je vyložili špatně: "Uberte plyn a jeďte co nejpomaleji!" - "Zkuste to o opraji vpravo nebo vlevo!" - "Vemte to na plný pecky a přeskočte tu velkou díru!" - raději ani nedomyslet! Utíká zpět, naproti přijíždějícím autům a mává rukama jako šílený: "STOP! OBRAŤTE SE! MUSÍTE JET JINOU CESTOU!!" 
Tento příběh se dá přirovnat k našemu životu na zemi. Většina lidí se řítí životem a ani si neuvědomuje, jak se pomalu ale jistě přibližuje smrti! Někteří se občas nad tím zamyslí, ale většina mávne rukou: "Je mi jedno, co bude. Smrt je daleko. Chci žít naplno, užívám si. Hlavní je zdraví. Sportuji, beru vitamíny, jím müsli s mlékem ze zdravých krav! A vůbec - slyšel jsem, že na smrti není nic hrozného. Náš život tím nekončí, budu se znovu a znodu převtělovat a bude mi dobře." Takové úvahu člověku nepomohou a jsou stejně absurdní jako obavy řidiče z příběhu. Lidé myslí jen na tělesnou smrt. Nevědí však, že je před nimi ještě jiná, duchovní smrt - obrovská propast, věčné oddělení od Boha. Máme vůbec šanci uniknout jisté zkáze?

"STOP! OBRAŤ SE! MUSÍŠ JÍT JINOU CESTOU!!" To radí Bůh, Stvořitel nebe i země. Jedině On zná bezvýchodnost naší situace. Proto nám připravil jinou cestu, pevnou a bezpečnou. nekončí v propasti smrti - věčném zahynutí, ale vede do věčného života. Je to jediná cesta - touto cestou je sám Ježíš Kristus. Jenom v Něm je naše záchrana. Tuto cestu může najít každý, kdo v Něho uvěří. Ježíš říká: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne!" (Bible, Janovo evangelium 14.6)