Vše o životě a pro život!!


Lék bez vedlejších účinků

Takový nápis na krabičce jistě probudí zájem a také chuť tento lék užívat. KDO by odmítl lék, který prospěje a neškodí? Dnes se mluví mnohem víc o zdraví, výživě a lécích než kdykoli předtím. Jednotlivé názory si však často odporují. Dříve se lékaři soustředili na léčení konkrétní nemoci a nezajímali se o okolnosti, ve kterých nemocný žije. Současná medicína upozorňuje, že mezi fyzickým a psychickým zdravím existuje souvislost. Když člověk prochází stresovými situacemi, zhoršuje se jeho zdravotní stav. Na druhé straně pokoj a radost působí na lidský organismus blahodárně.
Nemoci a uzdravení jsou často zahaleny tajemstvím. Ne všichni pacienti reagují stejně, když se dozví, že jejich onemocnění je vážné. Někteří tomu nevěří, jiní úplně rezigbují. Máme však svědectví lidí, kteří se navzdory nepříznivým prognózám rozhodli, že nebudou jen pasivně čekat, jak to s nimi dopadne. Podstoupili léčení, ale zároveň se podle svých sil a možností snažili pracovat a žít jako dříve. Sportovali, pomáhali druhým, zvali si přátele, kteří uměli navodit dobrou náladu. Tito lidé pociťovali v bolestech úlevu a často u nich nemoc nepostupovala podle předpokladů lékařů. Nemoci nepodlehli a žijí dál. Možná ani nevěděli, že přátelská setkání, radost, humor a sport vedou v lidském těle k tvorbě a uvolňování látek, které ovlivňují nervové spoje, tiší bolest a posilují organismus. Skutečnost, že přenos na většině nervových spojů v lidském těle je chemický, objevili vědci až ve 20. století. Například hormon endorfin, který způsobuje příjemné pocity štěstí a spokojenosti a zároveň bojuje proti smutku a depresi, byl objeven v roce 1975.
Radostné srdce hojí rány. Vědci jen postupně odhalují to, co Bůh do svého stvoření vložil. V Bibli je už dávno o radosti napsáno: "Radostné srdce hojí rány, ale ubitý duch vysušuje kosti." (Přísloví 17.22). Strach působí sevření, ale naděje a radost má úžasnou terapeutickou hodnotu. Těžko se však člověk směje veselé historce, když ho neustále trápí bolest a temný pocit nejistoty. Nepodlehnout strachu, ale hledat i jiný pohled na nemoc vyžaduje odhodlání odpoutat se od starostí k něčemu, co je reálné a zároveň radostné. Lidé, kteří čerpali sílu u Boha, často nemoci nepodlehli. Ve skutečnosti to byl Bůh, který je v jejich těžké zkoušce života nesl a dával potřebný pokoj. Není pravidlem, že jen věřící člověk je uzdraven. Zvažme však: není lepší jít k tomu, kdo všechno stvořil a ví, jak lidský organismus funguje? Upnout se k Ježíši Kristu znamená svěřit Mu svůj život, protože On nemocnému rozumí. Vždyť sám prošel krutými bolestmi a smrtí, aby svojí obětí očistil lidi od hříchu, který je hlavní příčinou všech našich problémů a trápení. Pán Ježíš umí nemocného nejen pochopit a potěšit, ale také dát mnohem víc!
Dobrá zpráva pro každého. Bylo by krátkozraké chtít si svůj pozemský život jenom prodloužit. Naše osobnost - to, co v nás myslí, cítí a rozhoduje - s tělem neumírá. Jestliže dojdeme k poznání Boha, najdeme i smysl svého života. Pak budeme také vděčni okolnostem, které nás k němu přivedly. Bůh má každého z nás rád a rozumí nám, ale také ví, co nás jednou čeká, když nepřijmeme Jeho nabízenou záchranu. Proto chce, abychom tuto nejzákladnější životnmí otázku žačali řešit. Odpověď najdeme v Bibli. Dozvíme se v ní všechno, co potřebujeme znát o naší záchraně. Při čtení evangelií získáváme jistotu, že Bůh o nás ví, dává nám vnitřní pokoj a radost, do které se nemusíme nutit. Bůh je nejen lékařem těla, ale i duše pro každého z nás.
"Synu můj, věnuj plnou pozornost mým slovům. K mým výrokům nakloň ucho, ať nesejdou ti z očí! Střez je v hloubi svého srdce! Dají ŽIVOT, těm, kteří je nalézají, a ZDRAVÍ celému jejich tělu. Především pak střez a chraň své srdce, neboť z něho pochází život!" (Přísloví 4.20-23)