Vše o životě a pro život!!


Kamarádka cigareta

Bez cigarety jsem si ho nedovedl představit. Hned po práci spěchal do hospody na pár piv. Po dvou, třech hodinách chodíval s cigaretou v ruce vrávoravým krokem domů. Bolest v krku, která ho pomalu začala sužovat, léčil tvrdým alkoholem. Když bolest byla tak veliká, že se nedala vydržet, rozhodl se navštívit lékaře. Diagnóza byla jasná - rakovina hrtanu následkem kouření. Operace a následná chemoterapie už zdraví nevrátily. Když rodina viděla, že se blíží jeho konec, zavolali faráře, aby mu udělil poslední pomazání. V té chvíli si uvědomil vážnost situace. Nikdy nezapomenu na jeho zoufalý nářek, který se rozléhal po celé ulici. Byla to hrůza. Po několika týdnech nevyslovitelného trápení zemřel.

Výzkum na půl století. Ještě v 1. polovině 20. století se cigarety kouřily bez obav o zdraví, bylo to v módě. Občas se objevil článek o tom, že kouření škodí zdraví, ale nikdo to nebral vážně. Když vyšla v roce 1950 +. velká studie, skutečně prokazující souvislost kouření s rakovinou plic, reagovala na to média ještě tak, že je to jen smyšlenka několika fanatických lékařů a aktivistů, kteří chtějí lidem kazit požitek z kouření. Trvalo několik let, než se tomuto neuvěřitelnému faktu začalo věřit: cigarety opravdu zabíjejí! Autor 1. studie, mladý epidemiolog Richard Doll, dostal jako první na světě geniální nápad: sledovat kouření v souvislosti s délkou života. Ale na kom? Potřeboval velkou skupinu lidí, která by dokázala věrohodně popsat svůj kuřácký návyk. Takovou skupinou byli britští lékaři. Od roku 1951 do roku 2001 je Doll skutečně sledoval v pravidelných intervalech. Po půl století zůstalo z původních 34.000 lékařů jen 6.000. Výsledky ovlivnily celou britskou populaci a nepochybně zachránily tisíce životů. V prvních 20 letech sledování se ukázalo, že 1/4 lékařů, kteří kouřili, umírá dřív než jejich nekuřáčtí kolegové. 

Přestat není vůbec snadné. Studie navíc ukázala, že přestat kouřit není snadné: vždyť tito lékaři byli zveřejněním výsledků studie informováni, ale přesto mnozí nedokázali s kouřením skončit. Po 40 letech sledování zemřela předčasně už celá polovina kuřáků a rozdíl v délce života kuřáků a nekuřáků byl již 8 let. Po 50 letech vzrostl rozdíl v délce života kuřáků a nekuřáků na 10 let. Za posledních 50 let se mnoho změnilo. Lékaři zjistili, že kouření se podílí na vzniku nemocí ve všech oborech medicíny, zvláště pak nemocí srdce a cév.

Neexistuje bezpečná cigareta. V 50. letech se tvrdilo, že cigarety s filtrem jsou bezpečné. Dnes má naprostá většina cigaret filtr, ale zabíjejí stejně. Látky zachycené ve filtru jsou nepodstatné. tabákový průmysl musel reagovat. Když se ukázalo, že filtry nestačí snížit nebezpečí cigaret, přišli výrobci s "lightkami". Byly považovány za "bezpečné" cigarety, a přitom jejich kouření bylo zejména u silně závislých kuřáků mnohem nebezpečnější. To bylo důvodem jejich zákazu v Evropské unii a od 1. května 2004 i u nás. Těžcí kuřáci potřebovali dostat do mozku svou dávku nikotinu, a tak inhalovali kouř hlouběji a déle. Tak spolu s nikotinem nasáli do nejzazších koutů plic mnohem vyšší dávku škodlivin. Jsou to nejen dehty, ale řada dalších jedů a látek, vyvolávajících rakovinu.

Proč se kouří? Nikotin je důvodem, proč většina kuřáků kouří proti své vůli. Jejich mozek nekompromisně požaduje svou dávku drogy. Dokonce i za cenu, že rodina finančně strádá, nebo i za cenu života. Za války byli kuřáci ochotni dát svůj příděl jídla za cigarety a tak postupně umírali hlady. Mají kuřáci tak málo rádi vlastní život, nebo své děti? Chtějí poškodit své nejbližší? To si nikdo nemyslí. Jenomže jsou drogově závislí. Už se nemohou svobodně rozhodnout, zda přestat, či ne. je s podivem, jak dobře rozumíme drogové závislosti u lidí, kteří užívají například heroin, ale nevěříme tomu ve spojení s cigaretami! Přitom závislost na nikotinu je obdobná. Často se říká, že kouření je zlozvyk. Zlozvyk je, když si někdo nemyje ruce před jídlem. Naproti tomu drogová závislost je vážná nemoc.

Boj se závislostí. Je to zápas, který nekončí vždy vítězstvím. Znám mnoho těch, kteří s touto závislostí marně bojují celý život. Ale znám i ty, kteří svůj boj dotáhli do vítězného konce. Když jse se 1 člověka zeptal, jak to dokázal, tak mi odpověděl:ˇ"Začal jsem kouřit, když mi bylo asi 14 let. Zanedlouho jsem zjistil, že už si nedovedu představit život bez cigarety. Peněz jsem nikdy moc neměl, ale na cigarety se vždycky našly. Když jsem se oženil, potřebovali jsme každou korunu. Proto jsem začal přemýšlet, že bych s kouřením přestal. Ale konkrétní rozhodnutí jsem stále odkládal. Vždycky jsem hledal a našel výmluvy, proč s kouřením pokračovat. Nepomohly ani sázky s přáteli, ani předsevzetí do nového roku. Vždy jsem vydržel nekouřit jen pár dní.

Vysvobozuje od každé závislosti! Jednou mne moji známí pozvali do křesťanského společenství. Kazatel mluvil o Bohu, jeho lásce k lidem a o jeho moci. Přednáška mne velice zaujala a začal jsem mezi křesťany pravidelně chodit. Brzy jsem si všiml, že nikdo z nich nekouří. Překvapilo mě to a tak jsem si na toto téma promluvil s kazatelem. Dověděl jsem se, že Ježíš Kristus má moc osvobodit každého člověka od jakékoli závislosti. nejen od kouření, ale také vysvobozuje od závislosti na drogách i alkoholu. kazatel mne vyzval, abychom poklekli a poprosili Pána Ježíše, aby mne závislosti zbavil. Dnes mohu s odstupem času říci, že tato prosba byla vyslyšena. Byl jsem osvobozen ne¨jen od kouření a dalších špatných věcí, ale změnil se celý můj život. Den za dnem prožívám, že Kristus má moc nejen darovat nám svobodu od čehokoli, co nás zotročuje, ale také uspokojit lidskou duši. Kdo si myslí, že Bůh neexistuje, je na velkém omylu. Jdnou budeme před Ním stát a zodpovídat se z toho, jak jsme na této zemi žili. Bůh si nepřeje, abychom čemukoli otročili a kazili tak zdraví sobě i jiným. Přeje si, abychom žili ve svobodě, v souladu s Jeho zákonem. Toužíš-li osvobodit se od některé závislosti, pozvi Pána Ježíše do svého srdce. Budeš nejen osvobozen od ní, ale prožiješ nový život, plný¨pokoje, lásky a radosti."