Vše o životě a pro život!!


K narození dítěte

Milí rodiče!

V tomto období života prožíváte velkou radost. Vždyť jste přivedli na svět dítě, které se stane pokračovatelem Vašeho rodu! Dětství však rychle uběhne a je vystřídáno věkem dospělosti. Většina rodičů už nyní myslí na to, jak pro své dítě vytvořit co nejlepší zázemí, aby se později dobře zařadilo do společnosti. Ten největší dar, který můžete dítěti dát, je odevzdat je pod ochranu všemohoucího Boha. Je docela možné, že vy sami jste pokřtěni nebyli a o víře v Boha jste dosud nepřemýšleli. Narození Vašeho dítěte je vhodným okamžikem k tomu, abyste si také Vy ujasnili svůj postoj k Bohu. Využijte tuto příležitost a odevzdejte celou Vaši rodinu pod Boží ochranu.

Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem. (Žalm 29.11) 

Přicházíš na svět z lásky, dítě,
život je darem největším.
Bůh kráčí s Tebou, obdaří Tě
svou milostí a bezpečím. 

Veliký svět máš v malé dlani
pod drobounkými prstíčky.
Jsi pro rodiče požehnáním,
štěstím i slzou pod víčky. 

Přicházíš jako zázrak, dítě,
do světa, který churaví.
Když závan smutku zaplaví Tě,
Bůh Tvoje srdce uzdraví.