Vše o životě a pro život!!


Ježíš dokáže všechno

"Už jedou! Mamíí, už jsou konečně tady!" Malý chlapec poskakuje nadšeně z nohy na nohu. V dáli na jezeře se objevují obrysy plachet 2 rybářských lodí. I ostatní lidé na břehu jsou v napjatém očekávání. !Kolik dnes asi chytili ryb," ptá se hošík sám sebe. Ale to už jsou rybáři tady a vystupují ze svých člunů. "Musím jít blíž a podívat se," říká si malý chlapec a prodírá se mezi lidmi. Tu zaslechne hlas 1 z rybářů: "Celou noc jsme pracovali a přesto jsme nechytili ani 1 rybičku!" Víc už rybář Petr nemusel říkat. Každý viděl, jak leží prázdné sítě v lodích. "To bude smutný oběd," pomyslí si chlapec a se svěšenou hlavou chce odejít pryč. Zatímco polyká slzičky smutku, přicházejí k jezeru další lidé. Chlapec na chvíli zapomene na prázdné sítě a přemýšlí, co se tu bude dít. Za chvíli si vzpomene: oni čekají na Ježíše. Bude totiž u jezera s nimi hovořit. Stále přichází víc a víc lidí. Všichni se strkají a předbíhají, jen aby nic nezmeškali. Také chlapec zůstává. Tu přichází Ježíš a prosí rybáře Petra, aby jej zavezl kousek od břehu. Petr nemá stejně co dělat. Žádné ryby - žádná práce. A tak mu rád vyhovuje. ježíš stojí v lodi a mluví k lidem. Jsou to krásná slova, která působí v každém srdci radost. Najednou se Ježíš obrátí k Petrovi: "Petře, vyjeď ještě jednou na jezero a roztáhni sítě k lovu." "Ještě jednou?" táže se Petr udiveně."Vždyť jsme lovili celou noc, ale nechytili jsme ani 1 rybku. je to úplně zbytečné. Ale když to říkáš ty, zkusíme to ještě jednou." Petr vyjel na jezero a rozprostřel své sítě. "To jsem zvědav, jak to dopadne," pomyslí si malý chlapec a vytahuje se na špičky, aby lépe viděl. Co to? Voda se začíná čeřit a tak hlasitě šumět, že je to slyšet až na břehu. "Podívejte se přece," volají lidé. "Vidíte to obrovské množství ryb? Vždyť se lodi až převracejí pod jejich tíhou!" Lidé mají radost. Všichni jsou nadšeni, usmívají se a mávají na Ježíše. Ale nejvíc ze všech se raduje rybářský chlapec. Na cestě domů si jen tak pro sebe brouká: "Ježíš dovede všechno. Ježíš dokáže opravdu vše!"