Vše o životě a pro život!!


Jak se rozhodnout?

Znáte to? Kolik dětí dnes nemá naději se narodit! Já mám to štěstí, že moje máma příliš nepřemýšlela nad tím, jestli mě chce nebo ne. Dříve se o tom tolik neuvažovalo. Nemám v úmyslu psát kázání na téma, že umělý potrat je velký zločil. O tom není pochyb. Já však nemám právo soudit. Kromě toho dovedu pochopit situaci ženy, která stojí před realitou, s níž si neví rady. 
Moje zkušenost. Když se mi narodil syn, měla jsem s ním i sama se sebou spoustu zdravotních problémů. Byla jsem z toho fyzicky i psychicky velmi vyčerpaná. Synovi ještě nebylo ani půl roku a vše nasvědčovalo tomu, že opět čekám dítě. Všechno ve mně říkalo "NE!" Znám přesně ty pocity ženy, která stojí před neplánovaným těhotenstvím a ví, že je to nad hranice jejích možností. Nakonec  se však ukázalo, že to byl jen planý poplach. Mně ale v mnohém otevřel oči. Daleko víc jsem přemýšlela o životě a začala jsem si ho mnohem víc vážit.
Touha žít. Půl roku předtím jsem o svůj vlastní život bojovala - jak jsem dovedla ocenit každé nadechnutí, pohled na všechno, co mi do té doby bylo běžné, blízkost někoho milého,.. Tehdy jsem však nevěděla, kam můj život směřuje, a kdyby náhle skončil, co by se mnou bylo. A právě krátce po této životní zkoušce jsem poznala Ježíše - Božího Syna, který za mne zemřel, abych já nemusela propadnout věčné smrti. Dnes už málokdo pochybuje o tom, že po smrti existuje život. Umím si představit, že po tomto pozemském životě spousta otců a matek potkají své děti, kterým nedali šanci žít na zemi. A to jen z toho důvodu, že jim někdo namluvil, že to, co je v matčině lůně, je pouhý shluk molekul, a ne živý člověk!
U Boha je pomoc. O 2 roky později, když jsem už bezpečně věděla, že existuje Bůh, který mě zná stejně jako všechny moje starosti, jsem také věděla, že mu mohu věřit. Tehdy jsem mu řekla: "Bojím se mít druhé dítě. Bojím se zopakovat všechno, co jsem prožila. Zároveň bych ještě dítě chtěla, ale z tvé ruky - být pod tvou ochranou a ve tvém bezpečí." A pak jsem si pro sebe vysnila, že bych chtěla holčičku, samozřejmě zdravou, a chtěla bych, aby se narodila v neděli. Aby bylo vše v pořádku a já si vychutnám, jak je krásné si vzít své dítě do náruče .. Dostala jsem všechno tak, jak jsem si vytoužila. neměla jsem nejmenších pochyb, že je to dárek od Pána Boha, který se stará o své děti. V Bibli stojí napsáno: "Těš se v Hospodinu a dá ti žádost srdce tvého." (Žalm 37.4).
Svěř Bohu svůj život. Vím, ono se mi to dobře píše, ale tvoje starosti jsou jiné. Nebo třeba vůbec neznáš Boha. Něco ti mohu říct. každý, kdo k němu přijde, bude přijat. Každý má právo stát se Božím dítětem. Bůh nemá nechtěné děti. Všechny miluje a o všechny chce pečovat. Musíš mu ale s důvěrou svěřit svůj život - a život dítěte, které čekáš. Na jeho lásce k tobě nic nezmění ani skutečnost, že ve tvém životě byly špatné věci. Tomu,kdo jich upřímně lituje a hledá pravdu, Bůh odpouští. 

Možná, že nevíš, kam bys s dítětem šla. Nebo máš strach, že z nějakého důvodu nebude v pořádku. V České republice existují organizace, které se věnují poradenství ohledně nechtěného těhotenství, pomohou ti zajistit sociální zabezpečení a vysvětlí ti i fakt, že umělé přerušení těhotenství s sebou nese rizika, která nejsou zanedbatelná. Spoj se s některou zde uvedenou poradnou, v níž můžeš získat kontakty na obdobné poradny v dalších asi 20 městech republiky:

- Poradna pro těhotné v obtížných situacích, Voršilská 5, Praha 110 00,
- Poradna pro ženy v tísni, Žerotínovo nám. 6, Brno 602 00 v budově polikliniky Bílý dům.

A nezapomeň: I ty můžeš být milované Boží dítě. Volba je ve tvých rukou. Pro Boha není nic nemožné. jen mu důvěřuj!!