Vše o životě a pro život!!


Jak se do dluhů vůbec nedostat?

JAK SE DO DLUHŮ VŮBEC NEDOSTAT
I přes různá učení na toto téma,od nejranějších dob až do dneška, se všichni lidé občas ocitají v pasti mnoha nerozumných a pošetilých finančních zvyků. Někteří v utrácení pokračují a myslí si,že se peníze nějak stanou dostupnými a že to nějak přežijí. Příliš často se ale očekávané peníze neobjeví. Pamatujte si toto: dluh je forma područí. Je to finanční termit. Když nakupujeme na úvěr,dává nám to jen zdání blahobytu. Myslíme si, že věci vlastníme,ale ve skutečnosti naše věci vlastní nás. Některý dluh – třeba na skromný domov,náklady na vzdělání, a snad na první auto, pokud je nutné – může být nezbytný. Nikdy však nemáme vstupovat do finančního područí ve formě spotřebitelského dluhu,aniž pečlivě zvážíme náklady. Mnohokrát jsme slyšeli,že úrok je dobrý služebník,ale krutý pán. President J. Reuben Clark ml. jej popsal takto: „Úrok nikdy nespí,nestoná ani neumírá; nikdy nejde do nemocnice; pracuje o nedělích i o svátcích; nikdy si nebere dovolenou... Jak jste jednou zadluženi,úrok je vaším společníkem každou minutu dnem i nocí. Nemůžete se mu vyhnout ani mu utéci; nemůžete ho pominout; nepodlehne prosbám,požadavkům či příkazům; A vždy,když se mu připletete do cesty,když mu zkřížíte plány nebo nevyhovíte jeho požadavkům,vás drtí.“ I rady dalších inspirovaných proroků naší doby na toto téma jsou jasné,a to,co byla pravda před 50 nebo 150 lety,je pravda i dnes. President Heber J. Grant řekl: „Tak dávno,jak jen pamatuji,od doby Brighama Younga dodnes,poslouchám muže stojící na stupínku ... jak vybízejí lidi,aby se nezadlužovali; a věřím,že většina našich dnešních problémů vyvěrá z toho,že opomíjíme řídit se touto radou.“  President Ezra Taft Benson řekl: „Neponechávejte sebe a svou rodinu nechráněné před finančními bouřemi... Spořte.“ President Harold B. Lee učil: „Nemáme jen lidi učit,jak se z dluhů dostat,ale máme je také učit,jak se do nich nedostat.“ President Gordon B. Hinckley prohlásil: „Příliš mnoho našich lidí žije na samé hranici svých příjmů. Ve skutečnosti někteří žijí z vypůjčených peněz. Naléhavě vás vyzývám,abyste byli skromní ve svých výdajích! Ukázněte se při svých nákupech,abyste se co možná nejvíce vyvarovali dluhu. Dluh splaťte tak rychle,jak můžete,a osvoboďte se z područí.“  Lidičky, mnozí na tyto prorocké rady dbají. Žijí v rámci svých příjmů,splácejí dluhy,které si vzali,a snaží se zmenšit břímě,jež jsou druhým dlužni. Těm,kteří tak již činí, blahopřejeme,neboť přijde den, kdy budou sklízet ovoce svého úsilí a poznají hodnotu těcho rad. Jiní však s financemi bojují. Někteří jsou obětmi nepříznivých a často nečekaných událostí,které je finančně poškodily. Jiní jsou ve finančním područí,protože se nenaučili ukáznit se a kontrolovat své nutkání utrácet. Následkem toho pak činí nerozumná finanční rozhodnutí. Rád bych vám navrhl dalších pět důležitých kroků k finanční svobodě:
Plaťte desátek!!!
Chcete,aby vám průduchy nebeské byly otevřeny? Přejete si obdržet tak velké dary,že nebudete mít místa,abyste je přijali? Vždy plaťte desátek a výsledek ponechte osudu. Za svou dobrotu a čestnost budete jistě požehnáni pozitivní odměnou. Opomenutí platit desátek může pro ty,jež tuto zásadu znají,vést k zármutku a mnoha zklamáním.
Utrácejte méně, než vyděláte.
Tato prostá rada je mocným tajemstvím vedoucím k finančnímu štěstí. Příliš často jsou rodinné výdaje řízeny více jejich tužbami než výplatami. Z nějakého důvodu věří,že jejich život bude lepší,když se obklopí spoustou věcí. Často pak zjistí,že jediné,co jim zbývá,je úzkost a strach,kterým se mohli vyhnout. Ti,kteří bezpečně žijí v rámci svých příjmů, vědí,kolik měsíčně vydělají,a i když to není snadné,jsou natolik ukáznění,že utratí méně,než vydělali. Je velmi snadné získat úvěr. Je nám téměř vnucován. Ti,kteří již užívají úvěrové karty k nerozumnému utrácení,mají zvážit jejich zrušení. Je lepší,aby byla zničena plastiková úvěrová karta,než aby se rodina dostala do dluhů a utopila se v nich.
Naučte se šetřit.
Možná znáte lekci Jozefa Egyptského. V dobách blahobytu šetřete pro případ nouze. Příliš často se lidé domnívají,že snad nikdy nebudou zraněni,neonemocní a nepřijdou o práci a o investice. To zhoršuje fakt,že lidé dnes často nakupují na základě optimistických předpovědí,o kterých doufají,že se zítra vyplní. Moudří lidé vědí,proč je důležité šetřit dnes,dokud se daří. Mají odpovídající pojištění,které se o ně či rodinu postará v případě nemoci či smrti. Tam, kde je to možné,mají uskladněnu zásobu jídla,vody a dalších základních životních potřeb. Dávají peníze stranou na spořící nebo investiční účty. Usilovně pracují na tom,aby snížili dluh,který jsou dlužni jiným,a snaží se osvobodit se od dluhů. Přípravy,které dnes činíte,pro vás mohou být tím,čím byly uložené zásoby jídla pro Egypťany a rodinu Jozefova otce.
Dodržujte své finanční závazky.
Čas od času slyšíme příběhy o nenasytnosti a sobectví. Slyšíme o podvodech,prodleních ve splácení půjček,finančních podvodech a bankrotech. Slyšíme o otcích,kteří svou rodinu finančně zanedbávají. Pokud na tento svět přivedete děti, je Vaší závaznou povinností udělat vše,co je ve vašich silách,abyste se o ně postarali. Žádný muž si nezaslouží,aby se zval mužem,pokud se obklopuje auty,loděmi a jiným vlastnictvím,a zanedbává přitom finanční závazky vůči své ženě a dětem. Ani žádná žena si nezaslouží nazývat se ženou,pokud jakkoli škodí svojí rodině.
Učte své děti,aby následovaly váš příklad.
Mnoho našich mladých se dostává do finančních potíží proto,že se doma nikdy nenaučili správným zásadám hospodaření s financemi. Učte děti,dokud jsou malé,ale i potom. Učte je stále,že nemohou něco mít jen proto,že to chtějí. Učte je zásadám pilné práce,střídmosti a spoření. Pokud se necítíte dostatečně sběhlí na to,abyste je mohli učit,máte o důvod více, abyste se začali učit sami. K dispozici jsou bohaté prostředky: od lekcí přes knihy k dalším zdrojům. Jsou mezi námi takoví,kteří byli hojně obdařeni bohatstvím a mají dost na rozdávání. Mělo by být jasné,že se svým bohatstvím (které možná budete mít o něco později) podniknete něco více,než je jen budování větší stodoly,kde bychom ho uskladnili. Zvážíte,co více byste mohli vykonat pro budování lepšího světa a to nejen okolo sebe? Zvažte,co více byste mohli udělat pro to,aby životy druhých okolo Vás byly spokojené a aby se jim dařilo. Je dobré mít kromě dluhu také rozumnou částku finančních aktiv. To znamená,že budete-li si brát třeba hypotéku,tak je lepší vzít si raději o něco vyšší a ponechat si nějaké úspory v hotovosti či cenných papírech než zaplatit vyšší akontaci a zůstat zcela bez úspor. Toto pravidlo se vyplatí téměř ve všech případech.
Doporučujte za peníze
Každý z Vás jistě ví,že snad všude při jakékoli diskuzi se mluví o něčem,co je tam a tam někde zajímavé. Tam jdi,tam dobře vaří,tam hrajou dobrý film,tam je to a to a atd.. Dělejte to samé,ale nechte si za to zaplatit. Nemusíte hned začít dělat nějaké MLM,jde to i jinak. V životě můžete získat všechno co budete chtít,když budete pomáhat druhým lidem,aby dosáhli toho,co chtějí oni. Já jsem o některých svých známých věděl,že v něčem podnikají,a tak jsem se s nimi dohodl,že jim seženu nějaké zákazníky. Za nové zákazníky je rád každý. Jen bylo třeba vymyslet,jak to udělat,aby se vědělo,že jsou ode mne a nejlépe,abych měl nějakou možnost kontroly,jestli skutečně dostávám provizi za lidi,které jsem někomu doporučil. Spousty firem a známých podnikatelů jsem zavrhl,protože tam důvěra neexistovala a nějaké možnost zpětné kontroly také ne. Přeci jen se ale našli známí s nimiž jsem se domluvil. Pro příklad mohu uvést třeba kamarádku,co má tiskárnu. Vždy když někdo potřeboval vizitky nebo cokoli jiného,tak jsem ho tam dovedl a měl jsem z toho 5%. Dokonce byla tak solidní,že mi dávala 5% i z toho,co chtěl ten člověk příště (což už šlo mimo mě). Jinému známému jsem zase dohazoval lidi do autobazaru a také to fungovalo. No to je na Vás,nevím koho znáte a s kým se dokážete na provizích domluvit. Dejte si ale pozor na to,aby jste ve svém okolí nevzbudili dojem,že jste dealer všeho,protože by se Vám pak mohlo Vaše okolí začít vyhýbat obloukem. Nic se nemá přehánět. Je to jen jedna z dalších variant,jak přijít k penězům a snižovat dluhy. Doporučujte za přesných pravidel. Takové ty řeči jako že pak nějak dohodneme jsou na nic. Taková to domluva je dobrá jen k tomu,že víte předem, že s tím budou nějaké problémy. Dohodněte se přesně,za jakých podmínek někomu přivedete nové zákazníky. Pro ně jsou to peníze,ke kterým by se bez Vás nikdy nedostali. Nebojte se říct si o odměnu,kterou si zasloužíte a na té klidně i trvejte. Možná budou na Vás zkoušet nějaké finty,jako že Vám dávají peníze a musí z toho platit daně a tak, ale to už je jejich problém.
Zbytečně si nepůjčujte.
A když už budete mít takové tendence,tak pouze za určitých pravidel: Nikdy nevyužívat služeb firem,které doručí vypůjčenou částku „až do domu“. Dělají to nikoli pro pohodlí klienta,ale proto, aby byly schopny ohodnotit cenu zařízení bytu pro účely případné exekuce. Navíc takovéto firmy berou docela dost zajímavá procenta. Vím o jedné firmě (celkem dost známé),kde si půjčíte 50.000,- a vrátíte 100.000,-Kč . To už je skoro jako si do toho kriminálu zakoupit jízdenku a to bez zpáteční jízdy. Nikdy nepoužívat kreditní karty. Nikdy. Bez ohledu na různé „výhody“. Debetní karta poslouží stejně dobře a bez dluhu. Kreditní karta je skutečně dobrá jen na to, že máte u sebe nějakou „hotovost“ a člověk nikdy neví,kdy ji bude potřebovat. Jestli si ale někdo vezme kreditu,vybere ji do dna a pak to nesplatí,tak je přinejmenším blázen nebo za ním stáli vymahači s kulometem. Každý Vám sice bude kreditu vnucovat,ale víte proč? Protože na Vás chce vydělat. Copak Vy ale chcete,aby na Vás někdo parazitoval? Kreditka je dobrá,ale.. Je až zarážející, kolik lidí si půjčuje na dovolenou nebo na Vánoční dárky! To je skutečně neuvěřitelné,jak to někdo může udělat. Prostě,když nejsou peníze,tak si dárky nebudu s nikým dávat. Možná někdo má pocit,že je to třeba,protože se tím vyřeší nějaký partnerský problém,ale ve skutečnosti ten problém nezmizí. Jen se oddálí a přijde brzy zpět a to i s úroky. A buďte si jisti,že pak už to tak lehké nebude. Vždy to bude tímto způsobem ještě horší než před tím. Půjčovat si na dovolenou je také super. Nevím jak Vy,ale já bych si to tam ani neužil. Celou dobu bych jen přemýšlel,jestli se to vyplatilo a z čeho to pak vrátím. Dovolená je odměna za dobře vykonanou práci a ne způsob,jak si odpočinout,jak machrovat před známými. Dovolená u moře prostě není samozřejmost. Já jsem se svou partnerkou nebyl za 11 let ani na jedné dovolené a nedá se říci,že by nás to nějak poznamenalo. Jistě,že jsme se těšili až se to jednou povede,ale nikdy by jsme si na to nevzali žádnou půjčku. Však jsou i po ČR krásná místa,kde jste nikdy nebyli. Nepoužívat lákavé nabídky splátkových firem. Ty reklamy,ty reklamy!! Asi každý zná momenty,kdy nic nechce protože ví,že nic chtít díky své finanční situaci ani nic chtít nemůže,ale během pár minut se to otočí. Stačí vidět jednu reklamu a je konec. Člověk se zamiluje do něčeho a musí to mít. Sami víte,že pak člověk většinou lituje a hledá takové ty berličky,kterými se snaží sám sebe uklidnit a uchlácholit,že to bylo důležité. Reklama je podle mne fakt hnusná věc,která může za to,kolik lidí má finanční problémy. Podle mne by bylo nejlepší,kdyby ji zakázali. Bohužel to nikdo nezakáže. Ještě tak možná dospělý člověk dokáže většinou odolat,ale horší je to s dětmi. Ty prostě nechápou,proč jim nechcete něco koupit. Pro ně je to vždy skoro životně důležité. Vždyť jak by mohli žít bez želv Ninja, Barbín,drahých karetních her atd. atd.. Naštěstí dětem se dá vše nahradit i jinak. Třeba výletem někam do lesa a hraním nějaké hry pro skauty. Existují momenty,kdy je snad dobré něco podobného využít. Jsou to ale jen ty momenty,kdy nutně potřebujete nějaký výrobní prostředek,který Vám pomůže vydělat během krátké doby víc než si třeba půjčíte a díky které celou částku včas vrátíte. Takové ty věci,které ale souvisejí se zábavou tak snad raději skutečně nikdy. A Ti největší závisláci leda v krajním případě,tj. pokud např. 14 dní před fotbalovým šampionátem odejde televize a všechny úspory jsou jako naschvál investovány nelikvidním způsobem. Jinak nikdy. Ale ještě raději bych napsal,že pokud se Vám přihodí něco takového s televizí,tak to prostě oželte a hrajte doma kostky. Navíc v mnoha rodinách existuje obrovský dluh nějakým společným zážitkům či komunikačním chvilkám. A pokud bez televize žít nedokážete,tak ano,kupte si ji,ale počkejte na nějakou výhodnou nabídku třeba až po Vánocích. No vím,je to těžké obejít se bez věcí,na které jsme si všichni tak lehce zvykli. Jenže my teď nemluvíme jen o tom jak ušetřit, ale o tom,jak se zbavit dluhů a začít žít normálním životem. Možná je právě kolikrát problém v tom,že Ti co mají dluhy,chtějí žít jako Ti,co je nemají. Jenže to právě nejde. Uklidňující je, že pokud budete důslední a vydržíte ve svém předsevzetí,tak to bude rychlé a pak už to bude mnohem lepší.