Vše o životě a pro život!!


Homosexualita není v genech!

Vědci vyvrátili mýtus o "genetickém základu" homosexuality!!
Traumatizující zážitky z našeho dětství, včetně dominantních matek a násilnických otců, vlivy, kterým je dítě vystaveno v děloze matky, a další aspekty - souhrnem vlivy prostředí. To jsou ovlivňující faktory naší budoucí sexuální orientace. Vědci z renomovaného švédského institutu Karolinska ze Stockholmu, kteří publikují i v nejvýznamnějších vědeckých časopisech, našli odpověď na otázku, kterou se psychologové zabývají mnoho let a na kterou se jejich mnozí politicky korektní kolegové báli upřímně odpovědět.
Homosexuální aktivisté jsou v šoku. U možů mohou podle nejnovější vědecké studie genetické faktory ovlivnit sexuální chování maximálně ve 35 %, u žen v 18 % případů. Zásadně určující jsou vlivy okolí během těhotenství matky a následně rodinné prostředí. Homosexuální aktivisté v celém světě tak dostali tvrdou ránu. Až dosud totiž jejich hlavní obranou byla skutečnost, že svoji orientaci mají zakódovanou v genetické informaci.
Závěr: Žádný "homosexuální gen" neexistuje! Tým vědců vedený Nyklasem Langströmem se zabýval 3800 švédskými dvojčaty ve věku mezi 20 a 47 lety a dospěl právě k takovémuto závěru. Žádný "homosexuální gen", zodpovědný za to, zda si člověk za svého partnera vybírá muže nebo ženu, podle nich neexistuje! Další mýtus ohledně homosexuality, která se u lidstav objevujeod samého vzniku společnosti, je tak vyvrácen.