Vše o životě a pro život!!


Homocystein

 JAK pomoci tělu, aby se vyléčilo samo?? O čem zdravotnictví mlčí a mlží?? PROČ ta totalitní cenzura???
Homocystein je jedovatá látka, která při zvýšení hladiny v krvi vyvolává svou agresivitou v těle reakce jako při intoxikaci. Je to nejčastější porucha zdraví, kterou má většina dospělých a dnes už i značná část dětí a mladých. Hladina Hcy by se měla pohybovat v rozmezí 4,5-6 (ženy), 5-7,5 (muži). Za vše mohou změny složení stravy, které doprovázejí rozvoj civilizace! Hlavní je pokles konzumace zdrojů kyseliny listové a vitamínů B6 a B12, které buňky potřebují, aby nevznikala porucha s hromaděním Hcy. Význam těchto vitamínů je v tom, že na jejich dostatku závisí úroveň metabolizace Hcy. Je-li hladina této látky v krvi nízká, je člověk zdráv. V případě zvýšené hladiny (když není dále zpracováván biochem. procesy) začne jeho škodlivé působení, které se projeví vznikem civilizačních chorob. Hromadění Hcy v krvi se projevilo vzrůstem počtu infarktů a mozkových příhod a zvýšením úmrtnosti na ně o 72 %. Podobně narůstaly nádory, Alzhemerova choroba, parkinsonismus, roztroušená skleroza, migrény, revmatické záněty kloubů, artrozy. Stejný původ má vředová choroba žaludku a dvanácterníku i zánětlivé nemoci střev typu ulcerozní kolitidy a Crohnovy choroby. Z "drobných obtíží" sem patří poruchy spánku, snadná unavitelnost, nervozita, bolesti hlavy, deprese a další onemocnění. Dále je vysoká hladiny Hcy příčinou rizikových těhotenství, vrozených metabolických a imunitních poruch, vývojových vad a neschopnosti otěhotnět bez anatomických příčin. V této souvislosti jako praktickou podporu prevence a pomoc léčby uvádíme na trh tekutý vitaminový produkt Vitatonic. O intoxikaci produktem vlastních buněk jako příčině infarktů, nádorů a dalších civiliz. chorob a o možnostech jejich prevence i léčení získáte další informace v knize "Jak pomoci tělu, aby se vyléčilo samo - klíčem ke zdraví je homocystein".
Více informací o Hcy v souvislosti s Vaším konkrétním případem můžete najít na
www.karelerben.cz, o Vitatonicu více na www.missiva.cz a o jeho objednání na kontaktním e-mailu z.34.9@seznam.cz