Vše o životě a pro život!!


Eva Veškrnová - Už vím!

Miláček publika „Brzy se stala divadelní hvězdou známou v celé naší zemi. Ve Národním divadle v Brně vytvořila více než stovku pěveckých i hereckých rolí, vystupovala v mnoha televizních pořadech různých žánrů. Byla ideální představitelka rolí světových muzikálů, všestranně pěvecky, herecky a pohybově nadaná. Suverénně ovládala jeviště i hlediště nejen svou profesionalitou, ale něčím navíc: kouzlem osobnosti a temperamentem, který jí byl jednou provždy darován.“ Takto se psalo v recenzích o zpěvačce, herečce, paní Evě Veškrnové. Byla miláčkem publika a její osobnost zanechala nesmazatelnou stopu ve vývoji českého muzikálového divadla. V současnosti ji mnozí znají jako autorku knih o zdravé výživě a propagátorku zdravého životního stylu. A jak se sama dnes dívá na svůj život? 
Kdy jste poprvé účinkovala? Už jako malá jsem hrála za naším domem s dětmi divadlo, poprvé na veřejnosti jsem zpívala ve svých čtyřech letech v husovické sokolovně v Brně. Byl to můj první profesionální záskok. Nahradila jsem ve vystoupení svou maminku, které se udělalo nevolno, protože v jejím bříšku se hlásila o slovo sestřička Dášenka. V pěti letech jsem se taky začala učit hře na klavír.
Co se Vám v životě podařilo? Můj život byl a je úžasně pestrý. Nejprve to byla umělecká kariéra v Národním divadle Brno, jež prý zanechala hlubokou brázdu ve vývoji  českého muzikálového herectví (jak psaly různé recenze). Avšak v srpnu 1988 jsem ze zdravotních důvodů odešla z prken, jež pro mě byla 23 let druhým domovem. Divadlu jsem obětovala zdraví a jedno romantické manželství, ale získala jsem manžela odborníka – dietologa Bohumila Kempnyho. Napsala jsem několik úspěšných knih, poslední s názvem „Jeviště života – v síle pozitivního myšlení“. Letos mě zařadili do encyklopedie „Who is who“ (Kdo je kdo, v ČR). Sbírka biografi í obsahuje životopisy osobností z hospodářského i politického života, vědy a umění. Mám mezinárodní certifikát a zvláštní uznání za osobní výkony. Jsem v Autobiografii pro Masarykovu univerzitu. Natočila jsem populární muzikály, dechovky a spirituály na CD. I nyní se mi daří sloužit lidem dál v oblasti poradenství o zdravé výživě a zdravém životním stylu. Mé poslední písně jsou projevem díkůvzdání, s přáním, aby mysl posluchačů vzlétla výš ke zdroji Lásky a nekonečné moudrosti, která má s každým člověkem svůj záměr.
Co Vám v životě nevyšlo? Asi to dobré zdravíčko. Od dětských let jsem bývala často a moc nemocná. V sedmi letech mi dokonce tehdejší odborníci omylem vzali zdravou ledvinu – místo nemocné. Ale s Boží pomocí jsem přežila všechny ty zdravotní horory. A naučila jsem se více důvěřovat Kristu. Vlastně díky nemocem se mohu lépe vcítit do utrpení, kterého je dnes všude tak mnoho. Zkušenost je drahá škola. A jako olivy ze sebevydají to nejlepší až když je drtíme – i my potřebujeme občas podusit… Takže i v mých tělesných slabostech se projevila logika Síly, která mi vrátila v pravý čas energii a víru. 
CO BYSTE NA SVĚTĚ RÁDA ZMĚNILA? Asi zlikvidovat Zlo v jakékoliv podobě. Ale to už za nás vykonal Boží Syn, kterému se nás zželelo. On totiž zaplatil dokonalou cenu za celý svět. Zatím to sice tak nevypadá, ale kdo si počká, ten se dočká…! Že?
ZA CO JSTE NEJVÍCE VDĚČNÁ? Přesvědčila jsem se, že to nejlepší na celém světě je, že jsme milováni takoví, jací jsme. Tedy nehledě na to, jací jsme. Jsem vděčná za svoji profesi. Zasahuje mnoho významných oblastí lidského života. Měla jsem tu čest, přes velká zdravotní mementa, dopracovat se k poznání, že všechno má svůj čas. Že všechny schopnosti, co člověk dostává do vínku, se mohou časem rozvinout a smysluplně využívat k dobru ostatních lidí a všeho stvoření.
Správné holky. Mám o pět let mladší sestru Dášu a myslím si, že jsme byly správné holky. Naši rodiče se věnovali vedle své profese i umělecké činnosti a jak se říká, ani my s Dášou jsme nepadly daleko od rodinného stromu. Moje dětství nebylo jednoduché – v pěti letech jsem půl roku marodila se srdečním svalem, v 7 letech mi tehdejší „odborníci“ odebrali omylem zdravou ledvinu… Navzdory mé mono ledvině, jež nestojí do dneška za moc, jsem již ve 12 letech veřejně zpívala s rozhlasovým orchestrem, později i v televizních ka- baretech. Po konzervatoři jsem zakotvila v Národním divadle v Brně.  Prožila jsem stovky životů svých muzikálových hrdinek – většinou v hlavních rolích, avšak můj soukromý život mi stále proplouval mezi prsty.
Touha po poznání. Už od mládí jsem v sobě nosila touhu poznat smysl nejen svého života, ale i důvod, proč je okolo nás tolik zla i nemocí, které mne od narození pravidelně sužovaly, proč se špatným lidem daří dobře, proč se lidi nemají stále stejně rádi, proč jsou křivdy, války, katastrofy, smrt…  Hledání odpovědí na tyto otázky jsem neodložila úplně stranou, byla jsem však příliš zapřažena do divadelního vozu. Čas od času jsem si jen „odskočila“ na některou z dalších nepříjemných operací. V roce 1987 řekla náhle moje ledvina: dost! Lékaři mi dávali jen malou naději. Na pokraji života a smrti – prožila jsem i klinickou smrt – moje vnitřní hledání vrcholilo. V tomto čase, na lůžku bolesti a beznaděje, kdy jsem musela ze zdravotních důvodů úplně opustit svoji kariéru, jsem začala číst Knihu knih – Bibli. Objevila jsem, že v ní dal Bůh, náš Stvořitel, napsat vše důležité pro člověka, asi jako když píšete dlouhý upřímný dopis milované osobě. Pomaloučku, krůček za krůčkem jsem zjišťovala, že různá náboženství sice hledají Boha, ale jediný Bůh Bible – Stvořitel a Pán vesmíru, hledá člověka! Z Božího Slova jsem se také dověděla, že kdo prosí, ten dostane, kdo hledá, ten najde a kdo tluče, bude mu otevřeno.
Dotek lásky Ale uslyší mne Bůh? V tu chvíli padl můj zrak na text Bible: „Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší“ (Izajáš 59, 1-2). Poznala jsem, že tato slova se týkají i mne, a že to byly moje hříchy, které mne oddělily od Boha. V této chvíli jsem prosila Boha o odpuštění, vyznala své hříchy a odevzdala mu celý svůj život. Prožila jsem úžasné očištění a odpuštění, skrze krev Ježíše Krista, Božího Syna, která byla vylita za každého z nás na golgotském kříži.
Nový život. Co teď prožívám? Radost a nádherný pocit vděčnosti! Je úžasné vědět, že jsem se stala Božím dítětem, a že se mohu každý den spolehnout na svého Zachránce – Ježíše. Vím, že mne Bůh zázračně zachoval. Dává mi neustále tolik zdraví, abych mohla být užitečná lidem kolem sebe. Společně se svým manželem – dietologem Bohumilem Kempným vedeme poradnu zdravého životního stylu NEW START. Pomáháme všem, kteří se na nás obrátí, konzultacemi i formou dopisů. V rámci programu přednášek o zdraví, nazvaném stejně, jako moje kniha „Jeviště života“, účinkuji dál i jako zpěvačka. Zpívám všechny žánry, ale nejraději legendární křesťanské písně. Na svém novém albu „Ježíši, Králi“ jsem se podílela i jako textařka. Mým přáním je, aby mysl i srdce lidí našeho národa se obracely k Bohu, zdroji nekonečné lásky a moudrosti, milosrdného odpuštění i trpělivosti. Pro člověka dnešní doby není nic neobvyklého, když používá internet, nebo volá z pouště mobilem. Stejně tak je možné navázat okamžité spojení s Bohem modlitbou. Vyzkoušejte to, přátelé!!!"

„Jsi láska mých snů – láska mých dnů.
Já už vím, jak jde čas, na ramenou že mě nosíš, ve Tvých stopách smím jít zas.
Zůstaň dál…“
(z nového alba písní)