Vše o životě a pro život!!


Dominikův příběh - inspirace!!

Odvažte se použít zkušenost tohoto chlapce s nadpřirozeným uzdravením díky výroku židovského tesaře jako inspiraci pro stejné uzdravení svého dítěte. JE to přece mnohem lepší než setrvávání v závislosti na přístrojích, drahých lécích a finančních sbírkách. Zdravý rozum tady znamená dětinskou důvěru Božímu slovu navzdory okolnostem. Tu ještě tyhle postižené děti mají, tak jim dopřejte tento LÉK!! Já je CHCI vidět zdravé a tohle je jejich jedinečná ŠANCE!!!!
Uvedený příběh malého chlapce, uzdraveného PRAVDOU Božího slova, je inspirující pro každého, kdo má "nevyléčitelnou, smrtelnou,.." nemoc, nebo jeho léčba je zdlouhavá, drahá, neefektivní (nemluvě o nežádoucích vedl. účincích "léků"). Navíc tento (zdaleka ne jediný) příklad svědčí o ideální konkurenci našemu zdravotnictví, které účelově mlčí a mlží o prokázaných skutečnostech (např. příčinné souvislosti mnoha nemocí, považovaných kvůli jejich údajně neznámé příčině za "nevyléčitelné,.."). Určitě vůbec NIC nebrání ani Vám, abyste pro vlastní potřebu přijali tento LÉK. Skutečnost zůstává stejná, i když ji lidé neznají nebo jí nevěří, a mají vlastní "svrchované" názory nebo předsudky. Platí to ve všem, tedy (prokazatelně) i ve faktech Božího slova. Dokud je někdo ignoruje, popírá a zkresluje, nezíská z nich žádný užitek a arogantně dělá z Boha lháře!! ALE když Ho vezme za slovo, získá zjevnou realitu toho, co říká!!! Poslední dobou se o tom stále víc přesvědčuju a moc mě mrzí, když rodiče postižených dětí nadřazují vlastní názory této naprosto reálné (bezplatné, efektivní, bezpečné) šanci na dokonalé uzdravení. Záleží JEN na Vás, necháte-li se inspirovat Dominikovým příběhem a přesvědčíte se nebo "svrchovaným" intelektem pošetile odmítajících lidí.
Před Velikonocemi 2007 jsem navštívila 1 sestru z církve a chvíli po mém příchodu jí volala jiná sestra, s níž se takto po telefonu modlí za různé potřeby. Ta 2. sestra měla kolegu, jehož vnukovi našli nádor na mozku a měl být operován. Zatímco se Jana opodál modlila v jazycích, Libuška se modlila do telefonu, který jsem držela. M.j. řekla "Pane, uzdrav ho" a v té chvíli mi přišlo, že on přece uzdraven JE (Jak je psáno v Bibli), jen se to potřebuje dovědět. Počkala jsem, až dokončí modlitbu, a řekla jsem jí to. Ona to zavolala svému kolegovi, který už věděl, že její modlitby fungují. Druhý den jsem se dověděla, že chlapci se ten večer výrazně ulevilo, přestal mít nevolnosti a závratě. Za této situace primář odstoupil od operace a kluk měl jít na nějaká vyšetření. Při nich se zjistilo, že nádor tam (zatím ještě) je a navíc v místě, kde si lékaři netroufli operovat. Převezli ho vrtulníkem do Prahy, kde dokonce našli metastáze. Tak ho přepravili do Vídně, ale tam už nenašli NIC. Lékaři to náhlé a nevysvětlitelné zmizení nádoru nazvali "vrozenou anomálií, s níž se dá žít" a chlapec je dnes úplně zdráv!! TO je povzbuzující příklad toho, jaký důsledek může mít přijetí Božího slova navzdory okolnostem!! Znám spoustu rodin s "nevyléčitelně" postiženými dětmi (svalová atrofie, vigilní koma,..) a péče o ně stojí měsíčně desetitisíce měsíčně (z různých sbírek,..). Mnohé děti jsou navíc závislé na přístrojích. MOHOU být uzdraveny úplně stejně - na základě výroku Toho "židovského tesaře z Nazareta". Kdyby to záleželo na dětech samotných, neměly by s přijetím tohoto léku žádný problém!! ALE jejich rodiče tomu brání svým odmítavým postojem, povýšením vlastních názorů a dokonce obviňováním Boha z jejich nemoci (PRÝ On to tak chtěl - pak ale nemají právo chtít na tom něco měnit) svým dětem brání v dokonalém uzdravení!! HLEDÁM proto rodiče postiženého dítěte, kteří svému dítěti umožní (nebo aspoň nezabrání svými názory,..) přijmout popsaný lék!!