Vše o životě a pro život!!


Dobrý přítel

V novém městě. "Děti, to je Kája. Přistěhoval se do našeho města a bude teď vaším spolužákem. Doufám, že si budete rozumět a že se i Kája bude mezi námi cítit dobře." Slova paní učitelky mu ještě zněla v uších, když cestou domů smutně kopal do kamínků. Bylo to toiž úplně jinak, než říkala. Tak si to nepředstavoval: staromódní školní budova, ošklivá třída a divní spolužáci. První školní den v cizím městě byl zkrátka hrozný. Nejraději by někam utekl. Doma se zavřel do svého pokoje. "Tak co, jak ses měl?" nakoukla k němu maminka. Když však zahlédla, jak si rychl eutřel slzičky, hned věděla, oč jde. "Mami, tady asi nebudu nikdy šťastný!" Maminka mu dobře rozuměla: nové prostředí, ztráta kamarádů, .. Ale nedalo se nic dělat. Tatínek tu dostal nové zaměstnání a museli se přestěhovat. 
Sám a osamělý. Kája si dlouho nemohl na nové prostředí zvyknout. Byl uzavřený a mrzutý. Maminka se ho marně pokoušela povzbuzovat. Zůstal sám a bylo mu smutno. Neměl tady žádné kamarády. Jednou večer se cítil zvlášť opuštěný a nešťastný. Povzdechl si: "Nikdo mi nerozumí, všichni jsou proti mně!" Pustil si hudbu a vzpomínal na své dřívější kamarády. Vzpomněl si také na Ondřeje. Jeho rodiče byli věřící křesťané. Ondřej často Kájovi vyprávěl o Pánu Ježíši. "Jemu můžeš říct úplně všechno, co máš na srdci. On ti rozumí, je ti blízko a vždycky stojí při tobě jako dobrý přítel," řekl mu jednou. Tenkrát tomu Kája moc nerozuměl, ale dnes najednou cítil velikou touhu také mluvit s Ježíšem. Ten večer se poprvé modlil. Upřímně řekl Pánu Ježíši o svém smutku, nové škole, spolužácích i o tom, že by nejraději utekl. Také, že je sám a že by si moc přál kamaráda. Pomalu se stalo zvykem, že Kája večer co večer mluvil s Pánem Ježíšem o všem, co se ten den stalo. Už si to ani neuměl představit jinak. Pán Ježíš se mu stal dobrým přítelem. I když ho neviděl, dobře věděl: Ježíš je tady, nejsem sám. Má mě rád a chce mi ve všem pomoci."
Ježíš je nejlepší přítel. Po čase přišel do jejich třídy opět nový žák. Jmenoval se Martin. Paní učitelka děti vybídla, aby se ho ujali, ale nikomu se nechtělo. To byla příležitost pro Káju! Začal s Martinem kamarádit. Brzy byli dobří přátelé. Kája věděl, že Pán Ježíš vyslyšel jeho prosbu a daroval mu kamaráda. To, co prožil Kája, můžeš prožít i ty. Pán Ježíš Kristus, Boží Syn tu skutečně je, i když ho nevidíš. Můžeš s ním o všem otevřeně mluvit. Zná tvé problémy a chce ti pomoci. Nenechá tě nikdy samotného. Mnoho dětí i dospělých prožilo vyslyšení modliteb a pomoc z nesnází. Chceš se i toy o Pánu Ježíši dovědět víc? Třeba je něblízku nějaká skupina věřících dětí, kam bys mohl přijít. Neostýchej se a přidej se k nim. Rádi tě přijmou.