Vše o životě a pro život!!


Dětské modlitby

(Ukázka z brožurky:)
Milé děti, víte co je modlitba? Je to rozhovor s Pánem Bohem. V modlitbě můžeme říct Bohu vše, co máme na srdci. On je vždycky s námi a rád nás slyší, i když ho nevidíme. Modlíte se? Naše knížečka modliteb může pomoci všem, kteří potřebují poradit. Najdete v ní krátké modlitby, které vás mohou provázet celým dnem: ranní, polední (před jídlem) a večerní. Je dobré se modlit i za kamarády a spolužáky, za školu, za své blízké a za celý svět. Proste v modlitbě také za to, abyste se naučili poslouchat nejen rodiče, ale především Pána Boha. 

Modlitba za lidi kolem mne
Chraň Ježíši, dobrý Pane,  kamarády i mé známé.
Dej, ať lidé nejsou zlí  a druhému neškodí.
Zlo dobrem jsi splácet uměl,  aby Ti svět porozuměl.
Jako nejvzácnější dar  svůj život jsi za nás dal.
Kéž Tě každý z lidí pozná,  přijme Tě a hříchy vyzná.
Smutným dětem radost dej,  všem potřebným pomáhej.   AMEN.

Modlitba za rodinu
Pane Bože, děkuji Ti,  že mám domov s rodinou,
kde maminka a tatínek  vždy mne k sobě přivinou.
Chraň rodiče, moc Tě prosím,  dej, ať jsou mi nablízku.
Ať poslouchám, co mi radí,  nejen když mám bolístku.   AMEN.  

Modlitba za odpuštění
Je mi líto, dobrý Bože,  že tak slabou vůli mám.
A pak zlobím, neposlouchám, také často odmlouvám.
Odpusť mi to, moc Tě prosím,  jen Ty můžeš vinu smýt.
Chci mít zase srdce čisté,  a více Tě nermoutit.
Zůstaň se mnou, Bože milý,  rukou svou mě ochraňuj.
Ty, jenž na kříži jsi trpěl,  pomoz mi a při mně stůj.    AMEN.

Večerní modlitba
Dříve nežli půjdu spát,  chci Ti, Pane, děkovat.
Celý den jsi při mně stál  a ve všem mi pomáhal.
Buď Ty s námi celou noc,  prosíme Tě o pomoc.
Milý Pane Ježíši,  chraň také mé nejbližší.     AMEN.

obrazekobrazekobrazekobrazek