Vše o životě a pro život!!


Léky na hubnutí

MUDr. Filip Hudeček
Jedním z možných postupů při redukci nadváhy je užívání léků na hubnutí (tzv. antiobezitik). U nás jsou dostupné 3 druhy léků s různým mechanismem účinku: 
Xenical– účinná látka orlistat snižuje vstřebávaní tuků ve střevě 
Meridia, Lindaxa – účinná látka sibutramin snižuje chuť k jídlu 
Acomplia – účinná látka rimonabant ovlivňuje energetickou rovnováhu, metabolismus cukrů a tuků a tělesnou hmotnost. V mozku ovlivňuje příjem chuťově příjemných, sladkých nebo tučných jídel
Všechny tyto léky jsou pouze na předpis u specialisty a mají svoje vymezené indikace (typické situace, kdy mohou být předepsány). Podle indikace je také různá úhrada u zdravotních pojišťoven a nebo příspěvek v rámci různých preventivních balíčků.
U každého léku, než ho začneme užívat, bychom měli znát odpověď na důležité otázky. Jak je účinný a zda nemá nějaké nežádoucí účinky. Nejlepší odpověď získáme z odborných publikací. V listopadu 2007 vyšla v prestižním britském lékařském časopise British Medical Journal metaanalýza klinických studií (t.j. jakýsi souhrn dostupných článků na dané téma, v našem případě se jednalo o celkem 30 kvalitních studií), která zkoumala právě účinnost a bezpečnost uvedených léků. Ačkoliv se jednalo vesměs o práce sponzorované farmaceutickými firmami (taková už je doba...) její výsledky se zdají objektivní. Už proto, že závěr rozhodně nevyznívá v tom smyslu, že máme konečně v rukou zázračnou pilulku na hubnutí.
Odpověď na výše položené otázky shrnuje následující tabulka:

Lék úbytek hmotnosti pozitivní účinky nežádoucí účinky
Xenical 2,9 kg nižší riziko diabetu, normalizace cholesterolu, krevního tlaku trávicí obtíže
Meridia, Lindaxa 4,5 kg pozitivní vliv na cholesterol zvýšení krevního tlaku, pulsu
Acomplia 4,7 kg pozitivní vliv na cholesterol, krevní tlak, cukr deprese

 Účinnost léků na hubnutí není univerzální. Žádný nesnižuje hmotnost o více než o 5 kg oproti placebu. Kromě pozitivních účinků mají všechny tyto léky i své nežádoucí účinky. Po skončení užívání léků převládal návrat na původní hmotnost.
Co z toho vyplývá pro ty z nás, kteří se snaží zhubnout a zvažují užívání léků? Nejčerstvější poznatky z literatury i z naší každodenní praxe můžeme shrnout do několika bodů:
základem léčby obezity zůstává úprava životosprávy (snížení příjmu a zvýšení výdeje energie) - léky jsou vhodné pouze jako doplněk
léky na hubnutí musí nasadit specialista
musí být obeznámený s Vaším celkovým zdravotním stavem a dalšími onemocněními
musíte znát případné nežádoucí účinky
je vhodné je užívat pouze dočasně např. na počátku redukčního režimu, nebo na překlenutí rizikového období (Vánoce apod.)
velmi vhodná je kombinace s potravinovými doplňky, fytofarmaky (XL to S, 4.3.2.1 apod.), přípravky s vlákninou a nebo přípravky zvyšující pocit sytosti (např. SlimCUP)– všechny tyto podpůrné prostředky jsou velmi bezpečné a zvyšují šanci na úspěch
Pro opravdu zvídavé čtenáře ještě odkaz na výše zmíněnou metaanalýzu: Rucker D, Padwal R, Li SK, et al. Long term pharmacotherapy for obesity and overweight: updated meta-analysis. BMJ