Vše o životě a pro život!!


Bodystat

Součástí každé návštěvy v naší poradně je vyšetření na přístroji BODYSTAT. Jedná se o měření bioimpedance profesionálním analyzátorem, který zjistí složení těla (procento tuku, vody a bezvodé aktivní tělesné hmoty), bazální metabolismus a metabolickou potřebu při zvoleném stupni aktivity. Přístroj BODYSTAT se liší od jednoduchých domácích analyzátorů v mnoha parametrech. Používají se kvalitní elektrody, je dodržována metodika vyšetření. Kvalitní přístroj i samotný měřič ve spojení s unikátním softwarem používajícím predikční rovnice pro určité skupiny obyvatelstva (muži, ženy, děti, aktivní sportovci, osoby nad 70 let) jsou zárukou toho, že BODYSTAT představuje ve všech parametrech absolutní špičku. Aby výsledky měření na BODYSTATU byly co nejpřesnější a daly se reprodukovat, je nutné mít co nejnormálnější hydrataci (zavodnění). Jak toho dosáhnout? Snažte se dodržet následující doporučení:
nejíst a nepít 4-5 hodin před vyšetřením
necvičit 12 hodin před vyšetřením – dehydratace po cvičení může falešně zvyšovat procento tuku
nepít alkohol a kofein 24 hodin před vyšetřením
nenatírat si ruce a nohy žádným mastným krémem - mastnota z krému by způsobila falešně vysoké množství tuku ve vašich výsledcích
U kontrol je ideální provádět měření pokud možno za stejných podmínek, např. dopoledne, vpodvečer apod. Ostatní podmínky, jako je přesné naložení elektrod a nebo zadání vstupních dat jsou již starostí naších zkušených dietologů. Existují ještě některé další stavy, které mohou mít vliv na vodní hospodářství Vašeho těla a tedy i výsledky měření na BODYSTATU. Změny mohou být před a během menstruace, u ledvinového selhání nebo při užívání určitých léků (zejména diuretik). V tomto případě prosíme, abyste na to dietologa upozornili.
BodystatPomocí BODYSTATU je možno sledovat přehledně průběh hubnutí. Přístroj je dobrou pomůckou pro sestavení jídelníčku. Pomůže zvolit stupeň a dávky pohybové aktivity. Nedílnou součástí práce s BODYSTATEM je ovšem i interpretace výsledků proškoleným a zkušeným odborníkem, což je v naší poradně samozřejmostí. Pak je BODYSTAT velmi účinná pomůcka, která umožňuje opravdu bezpečné a účinné hubnutí.
Kdy např. BODYSTAT pomůže? Odhalí, když místo tuků ztrácíte svaly, což bývá často u lidí, kteří drží hladovky a nemají při hubnutí dostatek pohybu. Jiným příkladem může být situace, kdy na začátku hubnutí při správném pitném režimu zvětšíte procento celkové tělesné vody na úkor tuku. Váha ukazuje stále stejnou hmotnost, ale vše je v nejlepším pořádku, protože jste ve skutečnosti zhubli 4 kg čistého tuku a zároveň doplnili chybějící tekutiny. A nebo v kombinaci s vhodně zvoleným pohybem jste zhubli dokonce 6 kg tuku a naopak nabrali 2 kg svalové hmoty. A co když se po 3 měsících úspěšného hubnutí přestanete hýbat a začnete se zase přejídat? Nabíráte tuky, ztrácíte svaly a váha nic neodhalí – na rozdíl od BODYSTATU. Existuje samozřejmě mnoho dalších příkladů, které demonstrují přínos pravidelného měření na BODYSTATU. Zajímá vás složení Vašeho těla? Zajímá Vás, jak máte rychlý metabolismus - kolik kilokalorií spalujete v klidu a kolik při pohybu? Přijďte k nám na měření na BODYSTATU. Ceník a přehled programů najdete na Programy a ceny.Bodystat nohaBodystat rukaBodystat Logo