Vše o životě a pro život!!


Billy Graham

Narodil se roku 1918 v USA v Severní Karolině věřícím rodičům, členům Reformované presbytariánské církve. Vystudoval teologii a antropologii. V roce 1943 se oženil s dcerou chirurga a misionáře v Číně Ruth Bellovou (+2007) a měli spolu 5 dětí. V r. 1949 byl povolán do služby evangelisty hnutí "Mládež pro Krista". K jeho službě se Bůh přiznával a tisíce lidí přijalo pozvání na cestu víry v ježíše Krista. Uvádí se, že kázal více než 210 milionům lidí ve 185 zemích a oblastech. Stal se jednou z největších osobností v USA, byl duchovním poradce 7 amerických prezidentů. Obdržel řadu čestných doktorátů. Byl známý ve své zemi - Spojených státech, ale i po celém světě. Zvláštním Božím řízením mohl sdělit poselství o Ježíši Kristu i v zemích za tzv. železnou oponou, dokonce i v bývalém Sovětském svazu. V roce 1982 se pak splnilo přání mnoha šeskoslovenských křesťanů , kdy Billy Graham ve dnech 29. října - 4. listopadu se svým týmem navštívil Prahu, Brno a Bratislavu. Z jeho života uvádíme jen krátné epizody, které rouhodly o jeho cestě být Božím služebníkem.

Přijetí Krista. Když měl Billy 17 let, přišla do jejich vesnice evangelizační skupina s kazatelem Mardochem Ham. První týden Billy bohoslužby ignoroval, ale na přímluvu rodičů se bohoslužby nakonec zúčastnil i se svými spolužáky. Biblické slovo se jej moc nedotýkalo až do chvíle, kdy řečník ukázal přímo na něj a řekl: "Ty jsi ten hříšník." Schoval se za veky klobouk paní sedící před ním. Příští bohoslužbu si pro jistotu šel sednout mezi zpěváky na pódium. Ale už mezi prvními větami kazatele jej rozrušila věta: "Jistě je tu veliký hříšník!" Billy si pomyslel, že matka kazateli něco říkala. Po kázání, když byla výzva k těm posluchačům, kterých se Boží slovo dotklo, Billy řekl kamarádovi: Jdeme také!" Sešli z pódia a šli mezi ty, kteří ten večer svěřili svůj život Pánu Ježíši. "Tam jsem se rozhodl pro Krista. Bylo to velice jednoduché, bez zvláštního vidění, zázraků, bez slz." Tuto zkušenost často říkal Billy Graham při svých evangelizacích.

Prvmí kázání. Když si Billy připravoval svá první kázání, netroufal si je nikomu číst. A tak si vyhlédl osamělé místo mezi stromy, na 1 z nich vylezl a celé hodiny přednášel svá kázání. Jednou vzal děkan biblické školy Billyho s sebou na 1 farnost. Při shromáždění najednou říká: "Dnes bude mít kázání náš student." Billy se zděsil a namítl, že ještě nikdy nekázal. "Když ti to nepůjde, budu mluvit já, ale teď máš prostor," odvětil děkan. Billy si vzpomněl na svá 4 kázání a za 10 minut byl s nimi hotov. Při závěrečné výzvě přišlo dopředu neočekávaně mnoho lidí. Od té chvíle se šířila zpráva o nadějném mladém kazateli ze Severní Karoliny. Děkan pak pozval Billyho na delší misijní pobyt do 1 města. Po týdnu evangelizačních setkání mu děkan říká: "Ti lidé nepřicházejí poslouchat mne, lae tebe. Vrátím se na univerzitu a ty tady pokračuj." Když se poslední neděli vrátil, užasl. Celý kostel byl plný lidí a mnoho jich stálo venku.

Billy Graham v Československu (1982). "Velký dojem na mne udělala tato krásná země - hory, borové lesy, řeka Dunaj - i když v¨ím, že je mnoho krajů, které jsem neviděl a které jsou snad ještě krásnější. Praha je ještě nádhernější, než jak jsem o ní četl. Jsem zavázán všem, kteří mi pomohli porozumět životu v této zemi. Tato návštěva je jedna z vrcholných událostí v mém životě."

Billy Graham napsal nespočet projevů, novinových článků, 24 knih včetně autobiografie "Tak jaký jsem" (Just As I Am), bestselleru roku 1997. Mezi české překlady knih patří "Sedn¨mr smrtelných hříchů, Jak se znovu narodit", "K horám". Nejpolupárnější je titul "Pokoj s Bohem" (1952), který dosáhl více než 2 milionů výtisků v mnoha jazycích.